SVEUČILIŠTE U RIJECI

Fakultet zdravstvenih studija
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Filozofski fakultet
Građevinski fakultet
Medicinski fakultet
Pomorski fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Učiteljski fakultet
Akademija primijenjenih umjetnosti
Ekonomski fakultet
Sveučilišna knjižnica
Rektorat
Studentski centar
Znanstveno tehnologijski park
Odjel za fiziku
Odjel za matematiku
Odjel za informatiku
Odjel za biotehnologijuFakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Doc.dr.sc. ROMINA ALKIER Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Dr.sc. IVANKA AVELINI-HOLJEVAC, professor emeritus Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Doc.dr.sc. LIDIJA BAGARIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
dr. sc. TEA BALDIGARA, izvanredna profesorica Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
SUZANA BAREŠA Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
SONJA BARIČEVIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
MARINA BARKIĐIJA, mag.oec.; mag.ing.logist. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Dr.sc. LORENA BAŠAN, docent Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
RAJKA BILANOVIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
prof. dr. sc. Nevenka Blažević Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Prof.dr.sc. BRANKO BLAŽEVIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
SINIŠA BOGDAN Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
dr.sc. BRIGITA BOSNAR-VALKOVIĆ, prof. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Mr.sc TOMISLAV CAR Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
MARIJANKA CECELJA Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
mag.oec. MARTA CEROVIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
dr. sc. ZDENKO CEROVIĆ, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
prof. dr. sc. Mladen Črnjar Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Dr. sc. KRISTINA ČRNJAR Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Ana Čuić Tanković, mag.oec., mag.art. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Lorena Dadić, mag. oec Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
KATARINA DELAČ, mag.oec Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
RENATA DOMBROVSKI, mag.oec. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Jelena Dorčić, mag. oec. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
dr. sc. DANIEL DRAGIČEVIĆ, docent Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Dr.sc. JELENA ĐURKIN Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Prof. dr. sc. RENATA FOX Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
dr.sc. VLADO GALIČIĆ, redoviti profesor Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
prof. dr. sc. DANIELA GRAČAN, izvanredna profesorica Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
VJEKOSLAVA GRGIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
NADA GRL Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
SANDA GRUDIĆ KVASIĆ, mag.oec. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Doc.dr.sc. SABINA HODŽIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
SNJEŽANA HORDOV-RUBINIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Ivana Ivančić, mag.oec. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
MARIJA IVANIŠ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Prof.dr.sc Zoran Ivanović Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
prof.dr.sc. SLOBODAN IVANOVIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
dr.sc. SANDRA JANKOVIĆ, red.prof. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
doc.dr.sc. ADRIANA JELUŠIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
MAJA JURAČIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Vedrana Jurčević Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
doc.dr.sc. GORAN KARANOVIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
ANKICA KEKS Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
dr. sc. JELENA KOMŠIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
dr.sc. NATAŠA KOVAČIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Izv.prof. GRETA KREŠIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Doc.dr.sc. MARINELA KRSTINIĆ NIŽIĆ, dipl.oec. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
JASNA LASINGER SILAĐEV, mag.oec. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
dr.sc. MARINA LAŠKARIN Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Dr.sc. DINA LONČARIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Prof.dr.sc. DRAGAN MAGAŠ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
dr. sc. MAJA MAMULA, viša asistentica Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Dr.sc. SUZANA MARKOVIĆ, redovita profesorica Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
prof.dr.sc. Helga MAŠKARIN RIBARIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
DAVOR MIJOLOVIĆ, prof. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
dr.sc. KREŠIMIR MIKINAC Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
NATALIJA MILETIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
dr.sc. INES MILOHNIĆ, izvanredna profesorica Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
dr.sc. DOLORES MIŠKULIN, docentica Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
IVO MOGOROVIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Ana Montan Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Nikolina Mrduljaš, mag. nutr. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Dr.sc. EDNA MRNJAVAC, redovita profesorica u trajnom zvanju Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
IVA MRŠA HABER, Prof. mat. i fiz. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
ELVIS MUJAČEVIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
dr.sc. MAJA NIKŠIĆ RADIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
ANA NOVKOVIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Dr. sc. NADIA PAVIA, redoviti profesor Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
dr.sc. MARKO PERIĆ, docent Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
mr. sc. MARINA PERIŠIĆ PRODAN Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
dr.sc. LUKA PERMAN Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
dr. sc. MILENA PERŠIĆ, red. prof. u trajnom zvanju Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Dr.sc. LJUBICA PILEPIĆ, docent Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
dr. sc. KATARINA POLDRUGOVAC, Viši asistent Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
MLADENKA POPADIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
ANITA RADNIĆ, mag.oec. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
KORANA RADOVIĆ NIMAC, mag.oec. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Tamara Rendić Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Prof. dr. sc. DRAGAN ROLLER Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Doc. dr. sc. ELENA RUDAN Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Klaudija Šegota Cuculić Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Dr. sc. MISLAV ŠIMUNIĆ, Izvanredni profesor Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
JADRANKA ŠKUNCA, prof. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
PAJO SLAMIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Prof.dr.sc. DORA SMOLČIĆ-JURDANA Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
DORIJANA ŠNELER Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
dr. sc. DANIELA SOLDIĆ FRLETA Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
mr. sc. ŽELJKA ŠTEFAN, viši predavač Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Prof. dr. sc. CHRISTIAN STIPANOVIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
doc. dr.sc. ZVONIMIRA ŠVERKO GRDIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
DENIS TURALIJA, mag. oec. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
NIKOLINA VAIĆ, mag.educ.philol.angl.et.germ. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
ZLATKO VERUNICA Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Vanja Vitezić, univ.spec.oec. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
prof.dr.sc. ANA VIZJAK Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
dr.sc. DUBRAVKA VLAŠIĆ, docentica Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
dr.sc. ANA-MARIJA VRTODUŠIĆ HRGOVIĆ, doc. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Prof. dr. sc. VIDOJE VUJIĆ Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
dr.sc. ZRINKA ZADEL, docent Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu