SVEUČILIŠTE U RIJECI

Fakultet zdravstvenih studija
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Filozofski fakultet
Građevinski fakultet
Medicinski fakultet
Pomorski fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Učiteljski fakultet
Akademija primijenjenih umjetnosti
Ekonomski fakultet
Sveučilišna knjižnica
Rektorat
Studentski centar
Znanstveno tehnologijski park
Odjel za fiziku
Odjel za matematiku
Odjel za informatiku
Odjel za biotehnologijuRektorat

JANA AŽIĆ, mag.cult. Rektorat
MILJANA BAJŠANSKI Rektorat
ZORAN BALJAK Rektorat
SANJA BANOV BURCAR, prof. Rektorat
TIHOMIR BAŠIĆ Rektorat
GIORGIO BAZZARA Rektorat
Marko Beloglavec Rektorat
ANA BEZJAK, upravni pravnik Rektorat
GORANA BIROVLJEVIĆ Rektorat
DANIJELA BRADAMANTE, univ. spec. rel. publ. Rektorat
BOJANA BRUMNJAK, mag. iur. Rektorat
ing. ALBERT BUTORAC Rektorat
MARKO ČAČIĆ, mag. oec. univ. spec. crim. Rektorat
Prof.dr.sc. ZLATAN CAR, dipl.ing.str. Tehnički fakultet
Rektorat
Josip Čargonja Rektorat
SANJA ČARGONJA DOŠEN, prof. Rektorat
IVAN CEROVIĆ Rektorat
BRANKA CESAREC Rektorat
BRUNO ČINKO Rektorat
KARMEN CRNKOVIĆ Rektorat
TOMISLAV ĆUTO Rektorat
MARINA DAMIJANJEVIĆ Rektorat
ŽARKO DUBROVIĆ, mag.ing.mech. Rektorat
SANJA FABIJANIĆ, prof. Rektorat
MILICA FRANCETIĆ Rektorat
univ.bacc.oec. LJILJANA FUĆAK Rektorat
MLADEN GALOVIĆ Rektorat
Brigita Gašparović Rektorat
Pathak Gaurav Rektorat
BRANKICA GAUŠ Rektorat
DARIA GLAVAN ŠĆULAC Rektorat
IVANA GOGIĆ Rektorat
Ivana Golob, mag. hist. art et educ. inf. Rektorat
DRAGANA GORŠĆAK Rektorat
Irenea Grbović Rektorat
DAVORKA GREGOROVIĆ Rektorat
MIRNA HERO, dipl. ing. građ. Rektorat
ROBERTA HLAČA-MLINAR Rektorat
NIKOLINA IVANOVIĆ, mag.oec. Rektorat
NATAŠA JAKOMINIĆ MAROT, MBA Rektorat
INES JAKOVČIĆ, univ. spec. psych. Rektorat
Sanel Jakupović Rektorat
dipl.ing. GORDAN JANEŠ Rektorat
FELA JUREŠIĆ Rektorat
SANJIN JURIŠIĆ Rektorat
Danka Jurjević Rektorat
SLAVICA JURLINA Rektorat
Jelena Kajapi, univ.spec.oec. Rektorat
dr. sc. PETRA KARANIKIĆ Rektorat
ing Ivo Karavanić Rektorat
SANDRA KIRINČIĆ Rektorat
DENIS KLAPAN Rektorat
IVANA KLARIN Rektorat
Sanja Korkut, mag.paed.et.univ.bacc.phil. Rektorat
Jelena Kosanović Rektorat
DOLORES KOSIR Rektorat
Ines Kovačević Perušić Rektorat
DANIJELA KUČAN Rektorat
LEON KUNDA Rektorat
ZDRAVKA KUŠIĆ Rektorat
MARKO KUSTURA Rektorat
JAGODA LESICA-JEŽINA, mag.oec. Rektorat
ŽELJKA LJUTIĆ, dipl. oec. Rektorat
Prof. dr. sc. PERO LUČIN, dr. med. Rektorat
Medicinski fakultet
MANDICA LULIĆ Rektorat
dipl. oec. DAMIR MAGAŠ Rektorat
Vlado Maglica, dipl.ing. Rektorat
JOSIP MALNAR Rektorat
MARICA MALOGORSKI Rektorat
JADRANKA MANDEKIĆ Rektorat
JASENKO MANDURA Rektorat
ANA MARČELJA Rektorat
Ivona Maričić Rektorat
Mateja Marincel, mag.oec Rektorat
ELVIRA MARINKOVIĆ ŠKOMRLJ Rektorat
IVAN MARINOVIĆ, dip.ing. Rektorat
SONJA MAROHNIĆ Rektorat
Snježana Matanović Rektorat
IRIS MATKOVIĆ ČAJIĆ, mag. oec Rektorat
NEVA MATULOVIĆ, mag. iur. Rektorat
DUNJA MEŠTROVIĆ, MA Rektorat
TEA MIČIĆ BADURINA Rektorat
MIODRAG MILANOVIĆ, univ. bacc. oec. Rektorat
MARIJANA MILETIĆ, mag.oec. Rektorat
ANDREA MIOČIĆ Rektorat
mag.oec. Tina Mirkov Rektorat
Patrizia Mirković Rektorat
FRANJO MIROŠEVIĆ Rektorat
LUKA MIŠURAC Rektorat
ĐURO NAVARIN, dipl. oec. Rektorat
SARA PAJALIĆ, mag.ing.aedif. Građevinski fakultet
Rektorat
Igor Papić Rektorat
dr. sc. JOŽE PERIĆ, redoviti profesor u trajnom zvanju Rektorat
ĐURĐICA PERKOV Rektorat
Lea Perović Rektorat
SONJA PETKOVIĆ Rektorat
SUZANA PETKOVIĆ Rektorat
prof. dr. sc. MLADEN PETRAVIĆ Odjel za fiziku
Rektorat
mr. sc. EDITA PETRONIJEVIĆ Rektorat
PATRICIA PETROVIĆ, mag.oec. Rektorat
Neven Protić, mag. nov. Rektorat
spec.inf. Karmen Pupovac Rektorat
EDO RIBARIĆ Rektorat
NEVZETA ROŽAJAC Rektorat
MAŠA ŠAŠINKA, mag. oec. Rektorat
BRANKA SESAR Rektorat
VALENTINA SESAR Rektorat
NATALIJA ŠIMIČEVIĆ Rektorat
MAJA SKOČANIĆ, mag. oec. Rektorat
VIRNA ŠKODA-ŠAPRIĆ, oec. Rektorat
MILE SKORUPAN Rektorat
Kristina Smoljanović, mag. cult. Rektorat
VERICA SUŠA Rektorat
Anamaria Tićak Rektorat
SANDRA TIĆAK Rektorat
IVA TIJAN Rektorat
ANA TOMAŠKO OBRADOVIĆ Rektorat
Sofija Tomić Rektorat
MARIJANA TOMIĆ Marinović, mag. oec. Rektorat
Leo Vicić Rektorat
MARIN VLAH, dipl.ing.rač. Rektorat
Marko Vrcić Rektorat
VESNA VUKUŠIĆ Rektorat
Marinella Žuvić Rektorat
LORNA ŽUVIĆ Rektorat