Popis Sveučilišnih potpora

prof.dr.sc. SINIŠA VOLAREVIĆ, dr.med.

Aktivacija supresora tumora p53 pogreškama u sintezi ribosoma: uloga u patogenezi bolesti.

Potpora za postojeća istraživanja
prof.dr.sc. ASTRID KRMPOTIĆ, dr. med.

Aktivacijski receptori stanica NK specifični za citomegalovirus i citomegalovirusni imunosubverzivni mehanizmi

Potpora za postojeća istraživanja
NEVEN GRBAC

Algebarske i analitičke metode u teoriji brojeva

Potpora za postojeća istraživanja
doc.dr.sc. TIHANA GALINAC GRBAC, dipl. ing.

Analiza i inovativni pristupi razvoju, upravljanju i primjeni kompleksnih softverskih sustava

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. sc. Ivica Orlic

Analize kemijskog sastava lebdećih čestica i geoloških uzoraka primjenom XRF i IBA tehnika

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. ZLATKO TROBONJAČA, , dr.med.

Antigen predočne stanice u imunopatofiziološkom oštećenju tkiva

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. DAVOR ŠTIMAC, dr. med.

Antimikrobna profilaksa u liječenju bolesnika s akutnim pankreatitisom

Potpora za postojeća istraživanja
izv.prof.dr.sc. NANA PALINIĆ, dipl.ing.arh.

Arhitektura Rijeke i riječke regije kao razvojni resurs - povijest, stanje i mogućnosti revitalizacije

Potpora za postojeća istraživanja
prof. dr. sc. OLIVERA KOPRIVNJAK, dipl. ing. preh. teh.

Bioaktivne i hlapljive tvari djevičanskih maslinovih ulja u preradi i doradi

Potpora za postojeća istraživanja
prof.dr.sc. MLADENKA TKALČIĆ

Biopsihosocijalni aspekti funkcionalnih crijevnih poremećaja

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. ALESSANDRA POKRAJAC-BULIAN, red. prof.

Biopsihosocijalni aspekti pretilosti

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. DEAN CRNKOVIĆ

Blok dizajni, jako regularni grafovi i srodne kombinatoričke strukture

Potpora za postojeća istraživanja
Izv. prof. dr. sc. BRANKA BLAGOVIĆ, dipl. inž. kem. teh.

Čimbenici rizika izloženosti neonikotinoidnim insekticidima u bio- i ekosustavima

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. BISERKA RADOŠEVIĆ-STAŠIĆ, prof. emeritus

Citoprotektivna i imunoregulacijska svojstva glikoproteina 96 i metalotioneina

Potpora za postojeća istraživanja
doc.dr.sc. ROZI ANDRETIĆ, Waldowski

Definiranje uloge cirkadijurnih gena kod bihevioralne senzitizacije na psihostimulanse kod Drosophile melanogaster

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. DIANA GRGURIĆ, doc.

Dekonstrukcija povijesno glazbenih iskustava: 'Canzonette popolari', popularna glazba u Rijeci između dva svjetska rata

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
izv. prof. dr. sc. LADO KRANJČEVIĆ, dipl. ing.

Ekološko modeliranje u obalnom području Riječkog zaljeva

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. NELA VLAHINIĆ LENZ

Ekonomski učinci reformi u elektroenergetskom sektoru na održivi ekonomski rast

Potpora za postojeća istraživanja
izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš, dipl. ing. građ.

Eksperimentalna istraživanja interakcije slane i slatke vode na nizvodnom toku i ušću Rječine

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc.dr.sc. DUŠKO ČAKARA

Električka svojstva polielektrolita u otopinama i na površinama biočipova

Potpora za postojeća istraživanja
Izv. prof. dr. sc. NATALIA KUČIĆ, dr. med.

Endocitoza MHC molekula I razreda u mikroglijalnim stanicama inficiranih citomegalovirusom

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. PERO LUČIN, dr. med.

Endosomalni odjeljci u infekciji mišjim citomegalovirusom

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. GORDANA ŽUPAN, dr.med.

Epilepsija i traumatska ozljeda mozga: mehanizmi oštećenja i farmakoterapija

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. IVONE UHAČ, dr,med,dent.

Etiopatogeneza orofacijalne boli

Potpora za postojeća istraživanja
Dr. sc. JASMINKA LEDIĆ, red.prof.

Europska dimenzija u obrazovanju: pristupi i izazovi

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr.sc. DUBRAVKA KOTNIK-KARUZA

Fizička svojstva cirkumstelarne tvari simbiotskih zvijezda

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. MARINA ŠANTIĆ, dipl.sanit.ing.

Francisella tularensis - unutarstanični život i patogeneza tularemije u miša

Potpora za postojeća istraživanja
Doc.dr.sc. HRVOJE JAKOVAC, dr.med.

Funkcije metalotioneina u demijelinizaciji uzrokovanoj kuprizonom

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
prof.dr.sc. ALENA BURETIĆ-TOMLJANOVIĆ, dipl.inž.

Genetika metabolizma fosfolipida u shizofreniji

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. SMILJANA RISTIĆ, dipl. ing.

Genetska analiza multiple skleroze

Potpora za postojeća istraživanja
prof.dr.sc. SAŠA OSTOJIĆ, dr.med.

Genetski čimbenici u etiologiji učestalih spontanih pobačaja

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. ČEDOMIR BENAC, dipl.ing.geol.

Geološki hazard u području Kvarnera

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. BOJANA BRAJENOVIĆ-MILIĆ, dipl.ing.biol.

Globalna metilacija DNA i sindrom Down

Potpora za postojeća istraživanja
Izv.prof.dr.sc. PREDRAG DOMINIS PRESTER, dipl.inž.fiz.

Gravitacija pri ekstremnim uvjetima i ujedinjenje sila

Potpora za postojeća istraživanja
prof.dr.sc. NEVENKA OŽANIĆ, dipl.inž.građ.

HIDROLOGIJA VODNIH RESURSA I IDENTIFIKACIJA RIZIKA OD POPLAVA I BLATNIH TOKOVA NA KRŠKOM PODRUČJU

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. DIANA STOLAC, red. prof.

Hrvatska pisana baština od 17. do 19. stoljeća

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. MIHAELA MATEŠIĆ, doc.

Hrvatski pravopisno-pravogovorni priručnik

Potpora za postojeća istraživanja
prof. dr. sc. BORAN BERČIĆ

Identitet (Kriteriji sinkronog i dijakronog identiteta)

Potpora za postojeća istraživanja
Akademik DANIEL RUKAVINA, Profesor emeritus

Imuno-endokrini mehanizmi na majčino-fetalnom spoju tijekom rane trudnoće

Potpora za postojeća istraživanja
prof.dr.sc. MARIJA KAŠTELAN, dr.med

Imunopatogenetski mehanizmi razvoja psorijaze i lichen planusa

Potpora za postojeća istraživanja
dr.sc. VINKO TOMAS, red.prof.

Informacijsko-komunikacijske tehnologije u inteligentnim prometnim sustavima

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. KREŠIMIR PAVELIĆ, M.D.

Integrativna genomika i proteomika u istraživanju metastatskog tumora

Potpora za postojeća istraživanja
prof. dr. sc. Nives Jonjić, dr. med.

Interakcija mijelomskih stanica i mikrookoliša u multiplom mijelmu

Potpora za postojeća istraživanja
izv. prof. art. LARA BADURINA, mr. art

Interakcija prostora i izvedbenih umjetnosti na specifičnim lokacijama

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. VELINKA GROZDANIĆ

Interdisciplinarni pristup u istraživanju statusa osoba s duševnim smetnjama kroz prizmu konvencijskog prava

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Robert Domitrović, dipl.ing.med.biokem.

Intereakcija fitokemikalija i lijekova in vivo: modulacija nefrotoksičnosti cisplatina

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc BRANKO RAFAJAC, red.prof

Ispitivanje obilježja školskog vođenja u hrvatskim osnovnim školama

Potpora za postojeća istraživanja
Gordan Jelenić

Ispitivanje vitkih grednih prostornih konstrukcija s naglaskom na validaciju modela

Potpora za postojeća istraživanja
Dr. sci. ŽELJKA BOŠNJAK

Istrazivanje astrofizickih ultrarelativistickih mlazova kroz opservacije i modeliranje ekstragalaktickih bljeskova gama zracenja

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Red. prof. dr. sc. BERNARD FRANKOVIĆ, dipl. ing.

Istraživanje i razvoj komponenata i sustava obnovljivih izvora energije

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc SERDJO KOS, dipl. ing.

Istraživanje korelacije maritimno-transportnih elemenata u pomorskom prometu: Segment satelitska navigacija.

Potpora za postojeća istraživanja
prof.dr.sc. Ivan Vrkljan, dipl.ing.rud.

Istraživanje ponašanja karbonatnih stijena s ciljem dokazivanja trilinearnog kriterija čvrstoće

Potpora za postojeća istraživanja
Izv. prof. dr. sc. DIJANA DOMINIS PRESTER, dipl. inž.

Istraživanje strukture svemira optičkim i Čerenkovljevim teleskopima

Potpora za postojeća istraživanja
Doc. dr. sc. IVANA MUNITIĆ

Istraživanje uloge optineurina u neuroinflamaciji i citoprotekciji

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. sc. GORAN CUKOR, dipl. ing. strojarstva

Istraživanje visokoproduktivne obrade odvajanjem čestica na inteligentnim obradnim sustavima

Potpora za postojeća istraživanja
izv. prof.dr.sc. ANTICA DULETIĆ-NAČINOVIĆ, dr.med.

Izražaj i prognostički značaj LMO2 i STAT3 proteina kao biljega angiogeneze u difuznom B-velikostaničnom limfomu

Potpora za postojeća istraživanja
Doc. dr. sc. ROBERT BASAN, dipl. ing.

Karakterizacija i modeliranje ponašanja materijala i konstrukcija za inovativne primjene

Potpora za postojeća istraživanja
Izv. prof. dr. sc. HANA MAHMUTEFENDIĆ, dipl. ing. biol.

Karakterizacija kasnih endosomalnih odjeljaka i njihova uloga u morfogenezi MCMV-a

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
doc.dr.sc. MARIN KARUZA

Kinetička detekcija astročestica

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. sc. DRAŽEN DOMIJAN

Kognitivni i neurodinamički aspekti percepcije, učenja i mišljenja

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. BORIS PODOBNIK

Kompleksne dinamičke mreže: teorija i primjene

Potpora za postojeća istraživanja
izv. prof. dr. sc. SANDA MARTINČIĆ-IPŠIĆ, dipl. ing.

Kompleksne mreže jezika - LangNet

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Izv.prof.dr.sc. DOMAGOJ LANC, dipl.ing.

Konačnoelementno modeliranje laminatno kompozitnih konstrukcija grednog tipa

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Red.prof.dr.sc JOSIPA MRŠA, dipl.oec

Koncepti i metode financijskog računovodstva u javnom sektoru RH

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. MIRA DIMITRIĆ, Ph.D

Koncepti i metode troškovnog i upravljačkog računovodstva u javnom sektoru republike Hrvatske

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. HERI BEZIĆ

Konkurentnost hrvatskog izvoza

Potpora za postojeća istraživanja
prof. dr. sc. BORIS OBSIEGER, dipl. ing.

Konstruiranje i optimizacija elemenata strojeva

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. SANDRA MILIĆ, dr.med.

Korelacija genotipa i fenotipa u bolesnika s povišenim vrijednostima serumskog željeza

Potpora za postojeća istraživanja
prof. dr. sc. AMIR MUZUR, dr. med.

Korijeni bioetike - američki i europski prinosi u konstrukciji jedinstvene povijesti

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. LIDIJA VUJIČIĆ, izvanredni profesor

Kultura odgojno-obrazovne ustanove kao čimbenik sukonstrukcije znanja

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof.dr.sc. ANĐELKA RADOJČIĆ BADOVINAC, dr.med.

Kvaliteta humanih gameta

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. IGOR KARDUM, red. prof.

Ličnost, emocije i socijalni procesi kao odrednice zdravstvenih ishoda

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. NADA GOSIĆ, dipl. politolog

Liječnici-medicinski etičari u povjesno-kulturnom razdoblju od medicinske etike do pojave bioetike

Potpora za postojeća istraživanja
prof.dr.sc. NADA KARAMAN AKSENTIJEVIĆ

Ljudski potencijali i ekonomski razvoj Hrvatske

Potpora za postojeća istraživanja
izv. prof. dr. sc. NERMINA MUJAKOVIĆ, dipl. ing

Matematičko i numeričko modeliranje kompresibilnog mikropolarnog fluida

Potpora za postojeća istraživanja
prof. dr. VLADIMIR TAKŠIĆ, prof. psihologije

Međukulturalna validacija instrumenata za procjenu emocionalne inteligencije

Potpora za postojeća istraživanja
doc.dr.sc. IVANA GOBIN, dipl.san.ing

Mehanizmi patogeneze eksperimentalne legioneloze

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof.dr.sc. ROMANA JERKOVIĆ, redoviti profesor

Mehanizmi regeneracije skeletnog mišića i perifernog živčanog sustava u šećernoj bolesti tip 1

Potpora za postojeća istraživanja
Dr.sc. SVJETLANA KOLIĆ-VEHOVEC, red.prof.

(Meta)kognitivne, afektivne i motivacijske odrednice uspješnosti u učenju u različitim okruženjima

Potpora za postojeća istraživanja
izv. prof. dr. sc. PATRIZIA POŠČIĆ

Metode i modeli za dizajn i evoluciju skladišta podataka

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Doc.dr.sc. GORDANA ĐORĐEVIĆ, dr.med.

MIKROOKOLIŠNI ČIMBENICI U PROGNOZI KARCINOMA PROSTATE

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Red. prof. dr. sc. INGRID BRDAR

Modeli psihološke dobrobiti: odrednice i kroskulturalni aspekti konstrukta sreće

Potpora za postojeća istraživanja
Izv.prof.dr. sc. SANJIN BRAUT, dipl.ing.

Modeliranje i vibracijska dijagnostika rotacijskih strojeva

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
prof. dr. sc. MLADEN PETRAVIĆ

Modifikacija površina i kontrola defekata za nove primjene naprednih funkcionalnih materijala

Potpora za postojeća istraživanja
Docent TAMARA BRAUT, dr. med.

Molekularni markeri u prekanceroznim lezijama i invazivnim karcinomima larinksa

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr.sc. TIHANA LENAC ROVIŠ

Molekularni mehanizam citomegalovirusnog utjecaja na molekulu PVR i njene interakcijske partnere

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
prof.dr.sc. MAJA ABRAM, dr.med

Molekularni mehanizmi bakterijske patogeneze i odgovora na stres

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. ELVIRA MUSTAĆ, dr.med.

Molekularni mehanizmi tumorske progresije i metastaziranja raka dojke

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. SNJEŽANA PRIJIĆ-SAMARŽIJA, redoviti profesor u trajnom zvanju

Moralni, politički i epistemološki odgovori na društvene devijacije

Potpora za postojeća istraživanja
prof.dr.sc. DANIELA MALNAR, dr.med.

Morfologija musculus iliopsoas u čovjeka i životinja

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. IVICA KOŽAR, dipl.ing.građ.

Multi-rezolucijsko modeliranje konstrukcija s parametarskom identifikacijom

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. ESTELA BANOV

Narativni diskursi - spremišta kolektivnog pamćenja i kulturnih identiteta

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. JOSIP BRNIĆ, dipl. ing

Numerička analiza odziva konstrukcija i eksperimentalna istraživanja svojstava materijala

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. JASNA PRPIĆ-ORŠIĆ, dipl. ing brodogradnje

Numeričko modeliranje hidrodinamičkog opterećenja i odziva pomorskih objekata

Potpora za postojeća istraživanja
Doc.dr.sc. GORAN VUKELIĆ, dipl.ing.

Numeričko modeliranje pojave i širenja pukotina kod konstrukcija

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. sc. MLADEN PETROVEČKI, dr. med.

Odnos prema znanstvenom plagiranju, njegova pojavnost i značajke

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. ZORAN SUŠANJ, izv. prof.

ODREDNICE I UČINCI ORGANIZACIJSKE (NE)PRAVEDNOSTI

Potpora za postojeća istraživanja
izv. prof. dr.sc. ALEKSANDRA DELUKA-TIBLJAŠ, mag.ing.aedif.

Održivo projektiranje kolničkih konstrukcija u urbanom području

Potpora za postojeća istraživanja
dr.sc. JASMINKA ZLOKOVIĆ, red.prof

Pedagoški aspekti odnosa u obitelji

Potpora za postojeća istraživanja
prof.dr.sc. ESTER PERNJAK PUGEL, dr.med.

Perinatalni citomegalovirusni encefalitis

Potpora za postojeća istraživanja
dr.sc. ANITA KLAPAN, red. prof.

Perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u koncepciji cjeloživotnog učenja

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. HELENA BLAŽIĆ, Redoviti profesor u trajnom zvanju

Porezni sustav i ekonomsko-socijalni odnosi hrvatskog društva

Potpora za postojeća istraživanja
dr.sc. MARIJA KAŠTELAN MRAK, red. prof.

Poslovna prilagodba hrvatskih gospodarskih subjekata tržišnom natjecanju u EU

Potpora za postojeća istraživanja
Dr.sc. JASMINKA GIACOMETTI, redoviti profesor

Potencijalna primjena kakao polifenola u inhibiciji fibroze jetre: nastavak istraživanja primjene polifenola

Potpora za postojeća istraživanja
Izv. prof. dr. sc. LARA JELENC

Potencijal strateškog promišljanja

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr.sc. BOŽIDAR KOVAČIĆ, doc.

Povećanje učinkovitosti sustava za e-učenje podržano dubinskom analizom podataka

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. VLADIMIR MIĆOVIĆ, dr.med.

Praćenje utjecaja štetnih čimbenika na pojavnost bolesti okoliša u Primorsko-goranskoj županiji

Potpora za postojeća istraživanja
Izv. prof. dr. sc. STJEPAN ŠPALJ, dr. med. dent., mag. nov.

Prediktivni čimbenici uspjeha ortodontske terapije u djece i adolescenata

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr. sc. SILVANA VRANIĆ, red. prof.

Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. VOJKO ROŽMANIĆ, doktor medicine

Primarna, sekundarna i tercijarna prevencija alergijskih bolesti

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. BRANIMIR PAVKOVIĆ, dipl. ing. stroj.

Primijenjena istraživanja trigeneracijskih sustava s dizalicama topline koje rade s prirodnim radnim tvarima

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc ĐURO JOSIĆ

Priprema uzoraka za metaboličku, proteomičku i glikomičku analizu

Potpora za postojeća istraživanja
prof. IVO IPŠIĆ

Prirodna i višemodalna komunikacija čovjek stroj

Potpora za postojeća istraživanja
Izv. prof. dr. sc. MIRELA SEDIĆ

Probir i biološka evaluacija inhibitora humane kisele ceramidaze i sfingozin kinaze kao nove klase protu-tumorskih spojeva

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Dr. sc. TIHANA KRAŠ, doc.

Procesiranje zamjenica u talijanskome jeziku

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. RENATA GRŽIĆ, dr.med.dent.

Procjena kvalitete života kod ispitanika s funkcijskim poremećajima stomatognatog sustava

Potpora za postojeća istraživanja
Izv.prof.dr.sc. IVANA ŠTIMAC GRANDIĆ, dipl.ing.građ.

Procjena oštećenja i ojačanje građevinskih konstrukcija

Potpora za postojeća istraživanja
doc. dr.sc. RENATA ČEPIĆ

Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. sc. MILE PAVLIĆ, redoviti profesor

Proširenje metodologije razvoja informacijskog sustava metodama umjetne inteligencije

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. IGOR PRPIĆ, dr. med.

Prospektivno praćenje neurorazvoja djece prenatalno izložene metil-živi: utjecaj okolišnih, nutritivnih i genetskih čimbenika

Potpora za postojeća istraživanja
Izv.prof.dr.sc. ZORAN CARIJA, dipl.ing.

Racionalizacija razvoja multidisciplinarnih istraživanja makro i mikro sustava primjenom super-računalnih simulacija

Potpora za postojeća istraživanja
prof. dr. sc. Božo Smoljan, dipl. ing.

Računalno optimiranje parametara termalnih procesa obrade metala

Potpora za postojeća istraživanja
dr.sc NATAŠA VLAH, doc.

Razine rizika za probleme u ponašanju kod djece rane razvojne dobi i stručne intervencije

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof.dr.sc. ZLATAN CAR, dipl.ing.str.

Razvoj Cloud Manufacturing inteligentnih sustava za nadzor, vođenje i automatizaciju proizvodnog procesa

Potpora za postojeća istraživanja
Izv. prof. dr. sc. MARINA FRANULOVIĆ, mag. ing. mech.

Razvoj evolucijskih metoda za identifikaciju parametara materijala

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
dr.sc. VINKO KANDŽIJA

Razvoj gospodarske konkurentnosti Hrvatske kao članice EU

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. SANDRA KRALJEVIĆ PAVELIĆ, izvanredni profesor

Razvoj i istraživanje prolijekova s protutumorskim učinkom.

Potpora za postojeća istraživanja
doc. ŽELJKO SVEDRUŽIĆ, dr.sc.

Razvoj i komercijalizacija inhibitora ljudske DNA metiltransferaze Dnmt1 s ciljem reprogramiranja funkcionalne organizacije genoma ljudskih stanica

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. MEHMED ČAUŠEVIĆ, dipl. ing. građ.

RAZVOJ KONSTRUKCIJA POVEĆANE POUZDANOSTI OBZIROM NA POTRESE

Potpora za postojeća istraživanja
Izv.prof.dr.sc. NATAŠA RUPČIĆ, dipl.oec

Razvoj menadžmenta u funkciji integracije hrvatskoga gospodarstva u EU

Potpora za postojeća istraživanja
izv.prof.dr.sc. BARBARA KARLEUŠA, mag.ing.aedif.

Razvoj novih metodologija u gospodarenju vodama i tlom u krškim, osjetljivim i zaštićenim područjima

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. GORAN TURKALJ, dipl. ing. stroj.

Razvoj numeričkih modela za analizu stabilnosti deformacijskih formi grednih konstrukcija

Potpora za postojeća istraživanja
izv. prof. dr. sc. Alen Host

Razvoj prometne infrastrukture na paneuropskim koridorima EU fondovima i gospodarstvo Republike Hrvatske

Potpora za postojeća istraživanja
Red.prof.dr.sc. Željko ARBANAS, dipl.ing.građ.

Razvoj sustava monitoringa klizišta i ranog upozoravanja za potrebe umanjenja hazarda od klizanja tla

Potpora za postojeća istraživanja
Doc.dr.sc. GORDANA BLAGOJEVIĆ ZAGORAC, dr.med., mag.oec.

Reciklirajući endosomalni putovi

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. sc. ROBERTO ŽIGULIĆ, dipl. ing.

Redukcija vibracija i buke rotacijskih strojeva

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. INES MRAKOVČIĆ-ŠUTIĆ, dr.med.

Regulacijski mehanizmi NKT i T regulacijskih stanica u tumorima, upali i autoimunosti

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. TONČI MIKAC, dipl. ing.

Rekonfiguracija proizvodnih struktura inteligentne proizvodnje

Potpora za postojeća istraživanja
Izv. prof. dr. sc. BORIS SVILIČIĆ

Rezonantni MEMS elementi izvedeni u silicij-karbidu

Potpora za postojeća istraživanja
prof. dr.sc. IVANKA ŽIVČIĆ-BEĆIREVIĆ

Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. IVANA MARIĆ, dr.med.

Signalni put koštanih morfogenetskih proteina u upalnim i malignim bolestima crijeva

Potpora za postojeća istraživanja
prof.dr.sc. NADA BODIROGA-VUKOBRAT

Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje - europski zahtjevi i hrvatska rješenja

Potpora za postojeća istraživanja
DR.SC. MARINA VICELJA-MATIJAŠIĆ, RED.PROF.

SREDNJOVJEKOVNA SPOMENIČKA BAŠTINA KVARNERA

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. IVAN MENCER

Strategija korporacije- sadašnja budućnost (Traganje za mogućnostima rasta poduzeća u Republici Hrvatskoj)

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Bruno Grbac, dipl. oec.

Strateški marketing - stvaranje identiteta konkurentnog gospodarstva

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. MAJA MATETIĆ, prof.

Strojno učenje kao potpora jezičnim tehnologijama

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. SREĆKO VALIĆ, prof.

Strukturne i dinamičke promjene u sustavima makromolekula

Potpora za postojeća istraživanja
izv.prof.dr.sc. MIROSLAV JOLER

Studija utjecaja proreza na ponašanje rezonantnih frekvencija mikrotrakastih antena

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Izv.prof.dr.sc. RAJKA JURDANA-ŠEPIĆ

Sunčeva rotacija i fotometrija promjenljivih zvijezda

Potpora za postojeća istraživanja
prof. dr. sc. NATAŠA HOIĆ-BOŽIĆ

Sustav preporučivanja za računalom podržano učenje

Potpora za postojeća istraživanja
Dr. sc. LADA BADURINA, red. prof.

Tekst prema tekstu: Intertekstualnost u akademskom diskursu

Potpora za postojeća istraživanja
izv. prof. ZORAN KALIMAN

Teorijsko istraživanje međudjelovanja fotona s helijem i pozitronijem

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. VERA VLAHOVIĆ-PALČEVSKI, dr.med.

Učinkovitost postupaka za promicanje racionalne uporabe antimikrobnih lijekova

Potpora za postojeća istraživanja
Izv.prof.dr.sc. DANKO BAKARČIĆ, dr.med.dent.

Učinkovitost žvakanja u djece

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
prof. dr. sc. GORDANA ZAMOLO, dr. med.

Uloga EGFR-a i matriks metaloproteinaza u progresiji melanoma kože

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. ANTONIJA JURAK BEGONJA

Uloga fofatidilinozitida u nastanku trombocita

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof.dr.sc. ŽELJKA CRNČEVIĆ-ORLIĆ, dr.med.

Uloga koštanog morfogenetskog proteina - 9 i - 6 u bolesnika sa šećernom bolesti tip 2

Potpora za postojeća istraživanja
Doc.dr.sc. OLGA PELOZA, dr.med., viši znanstveni suradnik

Uloga koštanog morfogenetskog proteina - 9 u akutnom i kroničnom oštećenju jetre

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
prof. dr. sc. TONI VALKOVIĆ, dr. med.

Uloga masnog tkiva u angiogenezi multiplog mijeloma

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. BOJAN POLIĆ, dr. med.

Uloga mehanizama prirođene imunosti u razvoju kronične upale visceralnog masnog tkiva i dijabetesa melitusa tipa 2

Potpora za postojeća istraživanja
prof.dr. sc. DRAGICA BOBINAC, doktor medicine

Uloga mikroRNA u nastanku oštećenja krvnih žila koje uzrokuje kronična bubrežna bolest

Potpora za postojeća istraživanja
Dr.sc IGOR JURAK, doc.

Uloga miRNA u infekciji herpes simplex virusa 1

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. dr. KSENIJA LUČIN, dr. med.

Uloga osteopontina u progresiji tumora

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. BISERKA MULAC JERIČEVIĆ

Uloga progesterona u reproduktivnim i nereproduktivnim organima

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. JADRANKA VARLJEN

Uloga proteina obitelji DPP IV u kroničnim bolestima

Potpora za postojeća istraživanja
Doc.dr.sc. NADA STARČEVIĆ ČIZMAREVIĆ, dipl.ing.

Uloga željeza u etiopatogenezi multiple skleroze

Inicijalna potpora za mlađe istraživače
Prof. Dr. Stipan Jonjic, MD

Uloge temeljnih imunoloških mehanizama u nadzoru herpesvirusnih infekcija i razvoj novih virusnih cjepiva i vektora za cjepiva

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. NINA KUDIŠ, red. prof.

Umjetnička baština srednjeg i ranog novog vijeka u Rijeci, na Kvarneru i u Istri

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. NIKŠA FAFANDJEL, dipl. ing.

UNAPREĐENJE METODOLOGIJE PROJEKTIRANJA PROCESA GRADNJE BRODA

Potpora za postojeća istraživanja
dr.sc. MARIJA TURK, red. prof.

Unutarnje posuđivanje u hrvatskome jeziku

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. DINKO VITEZIĆ, dr.med.

Uporaba kardiovaskularnih lijekova i značaj farmakoekonomskih procjena

Potpora za postojeća istraživanja
Dr.sc. EDNA MRNJAVAC, redovita profesorica u trajnom zvanju

Upravljanje opskrbnim lancem u ugostiteljstvu

Potpora za postojeća istraživanja
prof. dr. sc. DIANA CAR-PUŠIĆ, dipl.ing.građ.

Uspostava sustava odlučivanja baziranog na "performance“ konceptu u upravljanju javnim društvenim objektima

Potpora za postojeća istraživanja
prof. dr. sc. SNJEŽANA BAJEK, dr. med.

Utjecaj hiperbarične oksigenacije na regeneraciju skeletnog mišića i živca

Potpora za postojeća istraživanja
red. prof. MAJA FRANKOVIĆ, mr.art.

UTJECAJ KVALITETE PAPIRA I PROCESA IZRADE MATRICA NA OTISAK U UMJETNIČKOJ GRAFICI

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. SONJA PEZELJ-RIBARIĆ, DMD

Utjecaj lokalnih i sustavnih čimbenika na bolesti mekih i tvrdih tkiva usne šupljine i mogućnosti liječenja

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. ALAN ŠUSTIĆ, dr.med.

Utjecaj strojne ventilacije na nishodnu regulaciju imunološkoga odgovora u bolesnika s teškom ozljedom mozga i moždanim krvarenjem

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. EDITA ČULINOVIĆ-HERC, redoviti profesor

Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga

Potpora za postojeća istraživanja
Izv.prof.dr.sc. SANJA ŠTIFTER, spec.patolog

Značaj polarizacije makrofaga u multiplom mijelomu

Inicijalna potpora za mlađe istraživače