Epilepsija i traumatska ozljeda mozga: mehanizmi oštećenja i farmakoterapija


Stanični i molekularni mehanizmi oštećenja mozga u epilepsiji i traumatskoj ozljedi mozga (engl. traumatic brain injury, TBI) nisu u cjelosti poznati, a u kliničkoj medicini ne postoje lijekovi dokazane neuroprotektivne učinkovitosti čijom bi se primjenom značajno smanjilo neuralno oštećenje i poboljšao konačni ishod liječenja bolesnika u navedenim entitetima. Predložena istraživanja u cjelosti su bazirana na rezultatima prethodnog istoimenog projekta, a učinit će se s namjerom da se nastavi proučavanje: (1) distribucije, opsega i vremenskog slijeda biokemijskih, celularnih i molekularnih mehanizama uključenih u oštećenje mozga uzrokovano eksperimentalnim epileptičkim napadajima i TBI, te (2) potencijalnih neuroprotektivnih učinaka različitih skupina lijekova koji inhibiraju mehanizme oštećenja i smrt neurona. Bit će korišteni modeli temporalne epilepsije i TBI, a promjene pokazatelja oksidativnog oštećenja i upalnog odgovora, aktivacija različitih signalnih putova, regulacija neutrofina i endogenih protektivnih proteina, te opseg i stupanj neurodegeneracije bit će istraživani Western blotting-om, biokemijskim i imunohistokemijskim metodama, TUNEL-om i Fluoro-Jade B histofluorescencijom. Rezultati ovog istraživanja trebali bi poboljšati razumijevanje ključnih mehanizama nastanka i razvoja epilepsije i TBI, te doprinijeti novim pristupima u njihovu liječenju. Posebno značenje predloženog projekta je u činjenici da on uključuje bazična "in vivo" proučavanja TBI na znanstveno i klinički najrelevantnijim modelima, da se radi o "up to date" istraživanjima koja su u fokusu interesa vodećih svjetskih znanstvenika tog područja, te da omogućava suradnju i dvosmjernu translaciju rezultata između istraživača bazičnih i kliničkih usmjerenja. Navedeno bi moglo riječkom Sveučilištu u budućnosti osigurati poziciju međunarodno prepoznatljivog istraživačkog središta eksperimentalne TBI.


Istraživački tim
Petra Dolenec, dipl.ing., prof. biol. petra.dolenec@medri.uniri.hr
Jelena Rajič, dipl.ing.biol. jelena.rajic@medri.uniri.hr
Doc.dr.sc. Kristina Pilipović, dr.med. kristina.pilipovic@medri.uniri.hr
Prof.dr.sc. Željko Župan, dr.med. zeljko.zupan@medri.uniri.hr
Tamara Janković, mag.sanit.ing. tamara.jankovic@medri.uniri.hr
Prof.dr.sc. Jasna Križ, dr.med. jasna.kriz@fmed.ulaval.ca
Prof.dr.sc. Jasenka Mršić-Pelčić jasenka.mrsic.pelcic@medri.uniri.hr
2629 zgoga.jpg crop

Prof.dr.sc. GORDANA ŽUPAN, dr.med.

Medicinski fakultet

e-pošta: gordana.zupan@medri.uniri.hrMEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 564 13 18