Procjena kvalitete života kod ispitanika s funkcijskim poremećajima stomatognatog sustava


Temporomandibularni poremećaj (TMP) je zajednički naziv za sva stanja kronične orofacijalne boli nedentalnog podrijetla. Bol se najčešće pojavljuje nakon žvakanja.

Simptomi se mogu podijeliti na subjektivne i objektivne. Subjektivni simptomi su bol i zvukovi u zglobu, ukočenost, napetost i/ili grčenje mišića , dok su objektivni simptomi smanjen opseg mandibularnih kretnji uz nepravilnosti u okluziji, zvukovima u zglobu, smanjenoj vrijednosti maksimalnog otvaranja sa  RTG i MR vizualizacijom promjene položaja i oblika zglobnih tijela.

Kliničkim pregledom  je utvrđeno  da približno 75% populacije ima simptome temporomandibularnog poremećaja, dok 33% ima prisutan barem jedan simptom poremećaja. Žene su zastupljene 1,5-2 puta više od muškaraca. Činjenica da samo 3-4% osoba sa simptomima temporomandibularnog poremećaja traži liječničku pomoć znatno otežava statističku evaluaciju i dobivanje pravih spoznaja o raširenosti ovih poremećaja.

Etiološki čimbenici se razmatraju s dva aspekta - statičkog i dinamičkog. Američka Akademija za Orofacijalne Bolesti od 1981. dijeli etiološke čimbenike u predispozicijske, inicijacijske i ponavljajuće. Predispozicijski čimbenicii uključuju nedostatak ili diskrepancu u sastavu pojedinih dijelova tkiva stomatognatog sustava. Inicirajući faktori generalno se dijele u dvije glavne kategorije i to makrotrauma kao rezultat jednog djelovanja i mikrotrauma u formi ponavljajućih radnji koje oštećuju mastikatorni sustav. Ponavljajući faktor je svaki onaj koji komplicira terapiju,a tu spada osobnost pacijenta, socijalni, emocionalni i nasljedni čimbenici koji su često povezani s otežanim izdržavanjem svakodnevnih stresnih situacija.

Istraživanjm koje ćemo provoditi u sklopu projekta nastojat cemo proširit dosadašnje spoznaje o temporomandibularnim poremećajima na način da će se primjenjivati  standardni instrumenti u određivanju dijagnoze temporomandibularnih poremećaja. Standardna metoda u određivanju temporomandibularnih poremećaja je  DKI/TMP upitnik koji se koristi za raščlambu mišićnog od koštanog ili zglobnog poremećaja zgloba uz uvažavanje psihološke komponente. Osim tog instrumenta koristiti ćemo i OHIP upitnik kojim se procjenjuje kvaliteta  života ispitanika.

 

 


Istraživački tim
Prof.dr.sc. Renata Gržić, specijalist stomatološke protetike renata.grzic@uniri.hr
Doc.dr.sc. Vlatka Lajnert vlatka.lajnert@uniri.hr
Prof.dr.sc. Mirna Juretić, specijalist maksilofacijalne kirurgije mirna.juretic@uniri.hr
Tatjana Jović. dr.med.dent.; doktorand, asistent na Katedri za stomatološku protetiku,Studij dentalne medicine, Medicinski fakultet u Rijeci tatjana.jovic@uniri.hr
Prof.dr.sc. Asja Čelebić celebic@sfzg.hr
Prof.dr.sc. Danko Bakarčić, specijalist dječje stomatologije danko.bakarcic@uniri.hr
Aleksandra Stevanovic, dipl.psih.prof. specijalist kliničke psihologije aleksandra.stevanovic@uniri.hr
Dr.sc. Nikola Petričević, specijalist stomatološke protetike petricevic@sfzg.hr
Prof.dr.sc. Daniela Kovačević Pavičić, specijalist stomatološke protetike daniela.kovacevic@uniri.hr
Doc.dr.sc.Ksenija Rener-Sitar, specijalist stomatološke protetike ksenija.rener@mf.uni-lj.si
1928 renata slika.jpg crop

Prof.dr.sc. RENATA GRŽIĆ, dr.med.dent.

Medicinski fakultet

e-pošta: renata.grzic@medri.hr


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX