Procesiranje zamjenica u talijanskome jeziku


U projektu se proučava procesiranje osobnih zamjenica u funkciji rečeničnoga subjekta u talijanskome jeziku kod izvornih govornika engleskoga jezika koji veoma dobro vladaju talijanskim jezikom. Dok u engleskome jeziku osobne zamjenice u funkciji rečeničnoga subjekta moraju uvijek biti izrečene (npr. She writes), u talijanskome jeziku one mogu biti izrečene (npr. Lei scrive) i neizrečene (npr. Ø Scrive). Prema načelu koje je iznijela Carminati (2002), talijanske izrečene i neizrečene osobne zamjenice u funkciji rečeničnoga subjekta u kontekstima unutar rečenice imaju tendenciju da se odnose na različite elemente: dok neizrečena zamjenica ima tendenciju da se odnosi na element koji je u funkciji rečeničnoga subjekta, izrečena zamjenica ima tendenciju da se odnosi na element koji nije u toj funkciji. U našemu dosadašnjem istraživanju primjenom tehnike praćenju pokreta očuju (eye tracking) tijekom čitanja utvrdili smo da se izvorni govornici talijanskoga jezika pridržavaju toga načela prilikom procesiranja osobnih zamjenica. S druge strane, neizvorni govornici talijanskoga jezika čiji je materinski jezik engleski krše to načelo kad su u pitanju izrečene zamjenice tako što ih pokušavaju pridružiti elementu koji je u funkciji rečeničnoga subjekta, postupajući na isti način kod neizrečenih zamjenica. U nastavku istraživanja želimo utvrditi ovisi li ta pojava, koju preliminarno objašnjavamo utjecajem materinskoga jezika na procesiranje nematerinskoga jezika, o stupnju vladanja nematerinskim jezikom. Također želimo utvrditi je li pojava u istoj mjeri izražena u rečenicama u kojima se zamjenica pojavljuje nakon potencijalnih elemenata na koje se odnosi (tzv. anafora) i u rečenicama u kojima se pojavljuje prije njih (tzv. katafora). Naposljetku, želimo utvrditi razlikuju li se izvorni govornici engleskoga jezika od izvornih govornika talijanskoga jezika i u procesiraju nekih drugih pojava u talijanskome jeziku, točnije povratnih zamjenica i odnosnih rečenica. Ovim istraživanjem, koje je iz područja psiholingvistike, proširuje se istraživački portfelj Filozofskoga fakulteta u Rijeci time što se u njemu primjenjuje suvremeni (eksperimentalni i interdisciplinarni) pristup proučavanju jezika te inovativna eksperimentalna tehnika (eye tracking)


Istraživački tim
Siniša Smiljanić, mag. educ. ssmiljanic@ffri.hr
Ana Bratulić abratulic@ffri.hr
Dr. sc. Patrick Sturt, Reader psturt@staffmail.ed.ac.uk
Prof. dr. sc. Antonella Sorace, Professor antonell@ling.ed.ac.uk
Dr. sc. Maja Miličević, docent m.milicevic@fil.bg.ac.rs
567 tihana kras.jpg crop

Dr. sc. TIHANA KRAŠ, doc.

Filozofski fakultet

telefon: +385 (0)51 265 628
prostorija: F-909
e-pošta: tkras@ffri.hr; tkras@uniri.hr
konzultacije: prema dogovoru e-mailom

Google Scholar