Razvoj menadžmenta u funkciji integracije hrvatskoga gospodarstva u EU


Znanstveno istraživanje u okviru projekta objedinjeno je s obzirom na sljedeću temeljnu hipotezu: znanstveno utemeljen i sustavan razvoj hrvatskoga menadžmenta jest presudan čimbenik efikasnog integriranja hrvatskoga gospodarstva u gospodarski sustav EU. Temeljni cilj istraživanja odnosi se na analizu odrednica suvremenih menadžerskih koncepata te usporedbu sa značajkama menadžmenta u hrvatskim poduzećima kako bi se na osnovi znanstveno utemeljenih spoznaja valoriziranih u poslovnoj praksi razvijenih zemalja predložili modeli sustavnoga razvoja menadžmenta u RH sa svrhom povećanja efikasnosti integriranja hrvatskoga gospodarstva u gospodarski sustav EU. Na osnovi postavljenoga vršnog cilja derivirani su parcijalni ciljevi koji se realiziraju na osnovi sinergijskoga djelovanja tima istraživača, ali i individualnoga rada s obzirom na područje ekspertize članova tima: participativni poduzetnički menadžment kao identificirani i sugerirani opći model poduzetničkoga razvoja profitnih i neprofitnih sustava, projektni menadžment kao sugerirani model razvoja poduzetničkoga menadžmenta u okviru poduzeća, koncept učeće organizacije kao sugerirani model holističke optimizacije poslovanja u svrhu postizanja i dugoročnoga održanja konkurentskih prednosti na osnovi procesa organizacijskoga učenja i upravljanja znanjem te logistički menadžment kao sugerirani model optimizacije suvremenih integriranih poslovnih sustava.


Istraživački tim
Mr.sc. Mirjana Grčić Fabić mgrcic@efri.hr
Luka Samaržija, dipl.oec luka.samarzija@efri.hr
Prof.dr.sc. Zdravko Zekić zzekic@efri.hr
doc.dr.sc. Nataša Rupčić nrupcic@efri.hr
Izv.prof.dr.sc. Goran Kutnjak goran.kutnjak@efri.hr
Marijana Jakopič, dipl.oec. marijana.jakopic@veleri.hr
2304 natasa rupcic.jpg crop

Izv.prof.dr.sc. NATAŠA RUPČIĆ, dipl.oec

Ekonomski fakultet

e-pošta: nrupcic@efri.hr

Nataša Rupčić Google Scholar
Nataša Rupčić BIB

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX