Prediktivni čimbenici uspjeha ortodontske terapije u djece i adolescenata


Narušena estetika ima utjecaj na psihološki razvoj djeteta te se roditelji s djecom u periodu mijene zubi najčešće obraćaju ortodontu. Međutim, dijagnostika i terapija malokluzija u tom periodu najmanje je pouzdana zbog dinamičnih procesa rasta i psihološkog razvoja. Potrebu za terapijom te prednosti rane u odnosu na kasniju ortodontsku terapiju potrebno je valorizirati s biološkog, biomehaničkog, psihološkog i javnozdravstvenog aspekta. Cilj je projekta istražiti prediktore traženja ortodontske terapije, čimbenike koji utječu na uspjeh ortodontske terapije, kooperabilnosti djece tijekom terapije te prediktore odustajanja od terapije. Analizira se učinak rane terapije malokluzija klase II/1 i klase III u dentalnim, skeletnim i mekotkivnim odnosima te kvaliteti života. Ispituje se prediktivna vrijednost biomehaničkih čimbenika stabilnosti ortodontskih miniiplantata kao najpouzdanijih sidrišnih jedinica koje osiguravaju uspjeh ortodontske terapije te interakcija miniiplantata sa sredstvima za prevenciju gingivitisa, mukozitisa i periimplantitisa. Istražuju se kraniodentofacijalni prediktori stupnja samopouzdanja djece i adolescenata te medijacijski i moderatorski učinak crta ličnosti. Koriste se psihometrijska, antropometrijska, fotogrametrijska, rendgenkefalometrijska te gnatometrijska mjerenja. Za ispitivanje kvalitete života povezane s malokluzijama validiraju se instrumenti kvalitete života vezane uz oralno zdravlje i dentofacijalnu estetiku koji do sada još nisu korišteni u Hrvatskoj i čije su nam metrijske sposobnosti u našem društveno-kulturnom okruženju nepoznate (Child Perception Questionnaire, Oral Impacts on Daily Performance i Orthognatic Quality of Life Questionnaire). Istraživanje je multicentrično i provodi se u tri države (Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina). Projekt omogućuje širenje istraživačkog portfelja tima i fakulteta na područje javnozdravstvene dentalne medicine. Definiranje prediktora traženja terapije, kooperabilnosti pacijenta tijekom terapije te uspjeha terapije pružit će smjernice za usmjeravanje limitiranih sredstava sustava javnog zdravstva u izbor pacijenata koji će od nje imati najveći benefit.

 

PRETHODNI RADOVI ČLANOVA ISTRAŽIVAČKE SKUPINE NA KOJI SE NADOVEZUJE SVEUČILIŠNA POTPORA 13.06.2.1.53

1. Spalj S, Slaj M, Varga S, Strujic M, Slaj M. Perception of orthodontic treatment need in children and adolescents. Eur J Orthod. 2010;32:387-94. (Q1-SJR) (Q4-JCR) IF 0.932
2. Cala L, Spalj S, Slaj M, Lapter MV, Slaj M. Facial profile preferences: differences in the perception of children with and without orthodontic history. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2010;138:442-50. (Q1-SJR) (Q2-JCR) IF 1.354
3. Spalj S, Mestrovic S, Lapter Varga M, Slaj M. Skeletal components of class III malocclusions and compensation mechanisms. J Oral Rehabil. 2008;35:629-37. (Q1-SJR) (Q3-JCR) IF 1.356
4. Slaj M, Spalj S, Jelusic D, Slaj M. Discriminant factor analysis of dental arch dimensions with 3-dimensional virtual models. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2011;140:680-7. (Q1-SJR) (Q2-JCR) IF 1.381
5. Sasso A, Spalj S, Mady Maricic B, Sasso A, Cabov T, Legovic M. Secular trend in the development of the permanent teeth in a population of Istria and littoral region of Croatia. J Forensic Sci. 2013;58:673-7 (Q1-SJR) (Q2-JCR) IF 1.306

 

NOVI RADOVI IZRAĐENI U SKLOPU SVEUČILIŠTE POTPORE:

IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI

 1. Spalj S, Novsak A, Bilobrk P, Katic V, Trinajstic Zrinski M, Pavlic A. Mediation and moderation effect of the big five personality traits on the relationship between self-perceived malocclusion and psychosocial impact of dental esthetics. Angle Orthod. (2015) (in press). (CC, IF u 2014: 1.225)
 2. Sop I, Mady Maricic B, Legovic M, Pavlic A, Spalj S. Biological predictors of mandibular asymmetries in children with mixed dentition. Cranio (2015) (in press). (CC, IF u 2014: 0.682)
 3. Lajnert V, Grzic R, Radica N, Snjaric D, Spalj S. Translation and validation of the Croatian version of the Oral Impacts on Daily Performances (OIDP) scale. Vojnosanit Pregl. (2015) (in press). (SCIE, IF u 2014: 0.292)
 4. Lukez A, Pavlic A, Trinajstic Zrinski M, Spalj S. The unique contribution of elements of smile aesthetics to psychosocial well-being. J Oral Rehabil. 2015;42:275-81. (CC, IF u 2014: 1.682)
 5. Gavric A, Mirceta D, Jakobovic M, Pavlic A, Zrinski MT, Spalj S. Craniodentofacial charactersitics, dental esthetics-related quality of life, and self-esteem. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2015;147:711-8. (CC, IF u 2014: 1.382)
 6. Novsak D, Trinajstic Zrinski M, Spalj S. Machine-driven versus manual insertion mode: influence on primary stability of orthodontic mini-implants. Implant Dent. 2015;24:31-6. (CC; IF u 2014: 1.175)
 7. Sasso A, Legovic M, Mady Maricic B, Pavlic A, Spalj S. Secular trend of earlier onset and decelerated development of third molars: Evidence from Croatia. Forensic Sci Int. 2015;249C:202-206. (CC, IF u 2014: 2.140)
 8. Katić V, Mandić V, Ježek D, Baršić G, Špalj S. Influence of various fluoride agents on working proprties and surface characteristics of uncoated, rhodium coated and nitrified nickel-titanium orthodontic wires. Acta Odontol Scand. 2015;73:241-9. (CC, IF u 2014: 1.030)
 9. Spalj S, Slaj M, Athanasiou AE, Zak I, Simunovic M, Slaj M. Temporomandibular disorders and orthodontic treatment need in orthodontically untreated children and adolescents. Coll Antropol. 2015;39:151-8. (Scopus, IF u 2014: 0.609)
 10. Katić V, Kamenar E, Blažević D, Špalj S. Geometrical design characteristics of orthodontic mini-implants predicting maximum insertion torque. Korean J Orthod. 2014;44:177-83. (SCIE; IF: 1.173).
 11. Špalj S, Šlaj M, Athanasiou AE, Kalibović Govorko D, Šlaj M. The unmet orthodontic treatment need of adolescents and influencing factors for not seeking orthodontic therapy. Coll Antropol. 2014;38(Supl 2):173-80. (Scopus; IF:0.609)
 12. Špalj S, Tudor Špalj V, Ivanković L, Plančak D. Oral health-related risk behaviours and attitudes among Croatian adolescents - multiple logistic regression analysis. Coll Antropol. 2014:38:261-7. (Scopus; IF: 0.609)
 13. Špalj S, Lajnert V, Ivanković L. The psychosocial impact of dental aesthetics questionnaire-translation and cross-cultural validation in Croatia. Qual Life Res. 2014;23:1267-71. (CC; IF: 2.486)
 14. Tole N, Lajnert V, Kovačević Pavičić D, Špalj S. Gender, age, and psychosocial context of the perception of facial esthetics. J Esthet Restor Dent. 2014;26:119-30. (CC; IF: 0.808)
 15. Katić V, Ćurković L, Ujević Bošnjak M, Špalj S. Determination of corrosion rate of orthodontic wires based on nickel-titanium alloy in arteficial saliva. Materialwiss Werkst. 2014;45:99-105. (CC; IF: 0.425)
 16. Vuletic L, Peros K, Spalj S, Rogic D, Alajbeg I. Time-related changes in pH, buffering capacity and phosphate and urea concentration of stimulated saliva. Oral Health Prev Dent. 2014;12:45-53. (CC; IF: 0.505)

 

RADOVI PREZENTIRANI NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA
1. Pavlić A, Bilobrk P, Novšak A, Katić V, Špalj S. Mediation and moderation effect of the big five personality traits on the relationship between self-perceived malocclusion and psychosocial impact of dental aesthetics. 91th Congress of the European Orthodontic Society. Venecija, Italija, 13.-18.6.2015. (poster prezentacija)
2. Pavlić A, Katić V, Trinajstić Zrinski M, Špalj S. Neoclassical canons in today’s faces of adolescents and young adults and potential psychosocial repercussions of deviations from canons. 91th Congress of the European Orthodontic Society. Venecija, Italija, 13.-18.6.2015. (poster prezentacija)
3. Špalj S, Katić V, Krneta B, Primožič J, Ovsenik M. Effects of Twin Block appliance on jaws and facial characteristics in class II malocclusion – a 2D and 3D evaluation. 91th Congress of the European Orthodontic Society. Venecija, Italija, 13.-18.6.2015. (poster prezentacija)
4. Rinčić Mlinarić M, Karlović S, Otmačić Ćurković H, Katić V, Špalj S. Effect of oral antiseptics on the corrosion and mechanical properties of nickel-titanium orthodontic wires. 91th Congress of the European Orthodontic Society. Venecija, Italija, 13.-18.6.2015. (poster prezentacija)
5. Lukež A, Lauš I, Katić V, Grbeša M, Špalj S. The utilisation, context and features of smile in advertising. 91th Congress of the European Orthodontic Society. Venecija, Italija, 13.-18.6.2015. (poster prezentacija)
6. Trinajstić Zrinski M, Miljanic S, Marović D, Želježić D, Špalj S. Orthodontic adhesives of new formulation – investigation of polymerisation rate and biocompatibility. 91th Congress of the European Orthodontic Society. Venecija, Italija, 13.-18.6.2015. (poster prezentacija)
7. Roksandić Vrančić Z, Katalinić A, Pavlić A, Katić V, Špalj S. Psychosocial impact of dental aesthetics in Croatian adolescents: validation and reliability of psychometric instrument. 1. Međunardni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, 20.-21.3.2015. (poster prezentacija)
8. Špalj S, Šlaj M, Pavlić A, Trinajstić Zrinski M, Katić V, Roksandić Vrančić Z. Validity and reliability of the Croatian version of the Child Perception Questionnaire 11-14. 1. Međunardni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, 20.-21.3.2015. (poster prezentacija)
9. Katić V, Otmačić Ćurković H, Špalj S. Corrossion resistance of uncoated and rhodium coated nickel-titanium (NiTi) orthodontic archwires in artificial saliva, MIPaste Plus and Elmex. 12th National Congress Italian Academy of Orthodontics. Rim, Italija, 30.4-1.5.2015. (poster prezentacija)
10. Špalj S, Musa Trolić I, Lajnert V. Oral Impacts on Daily Performances – psychometric characteristics in Croatia and discriminative ability for orthodontic use. 12th National Congress Italian Academy of Orthodontics. Rim, Italija, 30.4-1.5.2015. (poster prezentacija)
11. Katić V, Ujević Bošnjak M, Ćurković L. Chemical stability of nickel-titanium (NiTi) orthodontic wire in artificial saliva and commercial fluoride agents. 12th National Congress Italian Academy of Orthodontics. Rim, Italija, 30.4-1.5.2015. (oralna prezentacija)
12. Rinčić Mlinarić M, Ciganj Z, Špalj S. Poor oral hygiene, oral antiseptics and orthodontics: corrosive implications of nickel-titanium archwires. 12th National Congress Italian Academy of Orthodontics. Rim, Italija, 30.4-1.5.2015. (poster prezentacija)
13. Trinajstić Zrinski M, Miljanić S, Špalj S. Polymerisation rate of various orthodontic adhesive systems in relation to curing time. 12th National Congress Italian Academy of Orthodontics. Rim, Italija, 30.4-1.5.2015. (poster prezentacija)
14. Mlacovic Zrinski M, Pavlic P, Katic V, Spalj S. Do personality traits affect the relationship between malocclusion and the psychosocial impact of dental aesthetics? 90th Congress of the European Orthodontic Society. Varšava, Poljska, 18.-22.6.2014. (oralna prezentacija)
15. Katic V, Mlacovic Zrinski M, Pavlic P, Spalj S. Orthognathic quality of life, craniodentofacial characteristics and personality traits. 90th Congress of the European Orthodontic Society. Varšava, Poljska, 18.-22.6.2014. (poster prezentacija)
16. Pavlic P, Mlacovic Zrinski M, Katic V, Spalj S. Do personality traits mediate the relationship between craniodentofacial features and self-esteem? 90th Congress of the European Orthodontic Society. Varšava, Poljska, 18.-22.6.2014. (poster prezentacija)
17. Katic V, Curkovic L, Ujevic Bosnjak M, Spalj S. Chemical stability of rhodium coated nickel titanium orthodontic wire in artificial saliva and commercial fluoride agents. 90th Congress of the European Orthodontic Society. Varšava, Poljska, 18.-22.6.2014. (poster prezentacija)
18. Lukež A, Pavlić A, Mlacović Zrinski M, Špalj S. Unique contribution of elements of smile esthetics to psychosocial well-being. Fourth virtual world congress of dental students, Zagreb, 2014. (e-oralna perezentacija, prva nagrada)
19. Katic V, Ćurković L, Ujević Bošnjak M, Špalj S. Corrosion of nitrified wire in artificial saliva. 10. Susret mladih kemijskih inženjera, Zagreb, 2014. (poster prezentacija)
20. Gavrić A, Jakobović M, Mirčeta D, Špalj S. Poor association between craniodentofacial characteristics and self – esteem. Third virtual world dental congress of dental students, Zagreb, 2013. (e-oralna perezentacija)
21. Brumini M, Pavlić A, Špalj S. Rana terapija malokluzija klase III. Kongres studenata dentalne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Rijeka, 2013. (oralna perezentacija)
22. Munjiza R, Katić V, Špalj S. Učinak naprave twin block u ortodontskoj terapiji malokluzija klase II/1. Kongres studenata dentalne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Rijeka, 2013. (oralna perezentacija)
23. Popović Z, Mlacović-Zrinski M, Špalj S. Razlike u retencijskim protokolima ortodonata u Hrvatskoj. Kongres studenata dentalne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Rijeka, 2013. (oralna perezentacija)

DIPLOMSKI RADOVI
1. Lukež A. Medijatizacija dentofacijalne estetike [Diplomski rad]. Rijeka: Medicinski fakultet; 2014. (mentor: prof. dr. sc. Stjepan Špalj)
2. Brumini M. Rana ortodontska terapija malokluzija progenijskog kompleksa [Diplomski rad]. Rijeka: Medicinski fakultet; 2014. (mentor: doc. dr. sc. Stjepan Špalj)
3. Gavrić A. Kvaliteta života povezana s malokluzijama [Diplomski rad]. Rijeka: Medicinski fakultet; 2014. (mentor: doc. dr. sc. Stjepan Špalj)
4. Šop I. Simetrije i asimetrije čeljusti [Diplomski rad]. Rijeka: Medicinski fakultet; 2014. (mentor: doc. dr. sc. Stjepan Špalj)
5. Munjiza R. Terapija twin block napravom [Diplomski rad]. Rijeka: Medicinski fakultet; 2013. (mentor: doc. dr. sc. Stjepan Špalj)
6. Popović Z. Ortodontska retencijska terapija [Diplomski rad]. Rijeka: Medicinski fakultet; 2013. (mentor: doc. dr. sc. Stjepan Špalj)

PREDAVANJA NA STRUČNIM SKUPOVIMA I U SKLOPU PROGRAMA CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA

 1. Katić V. Čimbenici koji utječu na stabilnost miniimplantata. Predavanje u sklopu tečaja cjeloživotnog obrazovanja za doktore dentalne medicine. Miniimplantati u dentalnoj medicini. Medicinski fakultet Rijeka i Hrvatska komora dentalne medicine, Rijeka, 16.10.2015.
 2. Trinajstić Zrinski M. Pilot rupa - kada? Strojno vs. ručno uvrtanje miniimplantata. Predavanje u sklopu tečaja cjeloživotnog obrazovanja za doktore dentalne medicine. Miniimplantati u dentalnoj medicini. Medicinski fakultet Rijeka i Hrvatska komora dentalne medicine, Rijeka, 16.10.2015.
 3. Pavlić A. Održavanje oralne higijene i upute pacijentu s miniiplantatima. Predavanje u sklopu tečaja cjeloživotnog obrazovanja za doktore dentalne medicine. Miniimplantati u dentalnoj medicini. Medicinski fakultet Rijeka i Hrvatska komora dentalne medicine, Rijeka, 16.10.2015.
 4. Špalj S. Miniimplantati u ortodonciji. Predavanje u sklopu tečaja cjeloživotnog obrazovanja za doktore dentalne medicine. Miniimplantati u dentalnoj medicini. Medicinski fakultet Rijeka i Hrvatska komora dentalne medicine, Rijeka, 16.10.2015.
 5. Špalj S. Orthognatic quality of life - experiences of craniofacial team at University Hospital Rijeka in orthodontic-surgical treatment of patients with skeletal jaw deformities. Predavanje za specijalizante ortodoncije na Sveučilištu u Trstu 13.10.2015.
 6. Špalj S. Orofacial clefts - protocol of cleft team of University Hospital Rijeka. Predavanje za specijalizante ortodoncije na Sveučilištu u Trstu 14.10.2015.
 7. Katić V. Biološke osnove i elementi estetike zubi i osmijeha. Predavanje u sklopu tečaja cjeloživotnog obrazovanja za doktore dentalne medicine. Estetika osmijeha: analiza problema i vizualizacija rješenja. Medicinski fakultet Rijeka i Hrvatska komora dentalne medicine, Rijeka, 12.4.2014.
 8. Katić V. Biološke osnove i elementi estetike zubi i osmijeha. Predavanje u sklopu tečaja cjeloživotnog obrazovanja za doktore dentalne medicine. Estetika osmijeha: analiza problema i vizualizacija rješenja. Medicinski fakultet Rijeka i Hrvatska komora dentalne medicine, Rijeka, 12.4.2014.
 9. Pavlić A. Tehnike simulacije estetskih rješenja na sadrenim modelima. Predavanje u sklopu tečaja cjeloživotnog obrazovanja za doktore dentalne medicine. Estetika osmijeha: analiza problema i vizualizacija rješenja. Medicinski fakultet Rijeka i Hrvatska komora dentalne medicine, Rijeka, 12.4.2014.
 10. Mlacović Zrinski M. Usnice i estetika osmijeha. Predavanje u sklopu tečaja cjeloživotnog obrazovanja za doktore dentalne medicine. Estetika osmijeha: analiza problema i vizualizacija rješenja. Medicinski fakultet Rijeka i Hrvatska komora dentalne medicine, Rijeka, 12.4.2014.
 11. Špalj S. Uloga ortodonta u multidisciplinarom timu kreatora estetike osmijeha. Predavanje u sklopu tečaja cjeloživotnog obrazovanja za doktore dentalne medicine. Estetika osmijeha: analiza problema i vizualizacija rješenja. Medicinski fakultet Rijeka i Hrvatska komora dentalne medicine, Rijeka, 12.4.2014.
 12. Pavlić A. Preventivne mjere u ortodonciji. Predavanje u sklopu obilježavanja Svjetskog dana oralnog zdravlja. Medicinski fakultet Rijeka, Rijeka, 20.3.2014.
 13. Špalj S. Ekstrakcije zubi za postizanje optimalne okluzije. Predavanje u sklopu simpozija Hrvatski dani dječje stomatologije, Zagreb, 29.-30.11.2013.


UDŽBENICI
1. Špalj S. Oralna epidemiologija. Rijeka: Medicinski fakultet; 2015.


OSTALI RADOVI
1. Perica M, Katic V. Percepcija ljepote lica. Fissura. 2015;1:31-3.
2. Bogadi I, Katić V, Špalj S. Estetika lica i zubi i stupanj samopoštovanja. Vjesnik dentalne medicine. 2015;23:3-6.
3. Katić V, Špalj S. Ispitivanje svojstava materijala za uporabu u dentalnoj medicini. Medicina Flum. 2014;50:268-78.

NOVOOSTVARENA SURADNJA S INOZEMNIM INSTITUCIJAMA
Laboratorij za dentalne biomaterijale Sveučilišta u Trstu (dr. sc. Gianluca Turco) i Laboratorij za nanoinovacije Istraživačkog centra Elettra-Sincrotrone Trst (ing. Fabio Perissinotto) - ispitivanje mahaničkih svojstava miniimplantata uslijed interakcije sa sredstvima za prevenciju gingivitisa, mukozitisa i periimplantitisa (termocikliranje, mikrotvrdoća, površinska hrapavost - mikroskop atomskih sila i skenirajući elektronski mikroskop). Stjepan Špalj boravio u rujnu i listopadu 2015. na Sveučilištu u Trstu u sklopu Erasmus stipendije.

 

 


Istraživački tim
Dr. sc. Sven Maričić, mag. ing. mech. smaricic@riteh.hr
Zlatka Roksandić Vrančić zlatka604@gmail.com
Višnja Katić, dr. med. dent. visnja.katic@medri.uniri.hr
Andrej Pavlić, dr. med. dent. pavlic.andrej@yahoo.com
Mr. sc. Marijana Rinčić Mlinarić marijari@inet.hr
Magda Mlacović Zrinski, dr. med. dent. magda.zrinski@medri.hr
Dr. sc. Neda Stefanović, dr. med. dent. neda712@yahoo.com
Doc. dr. sc. Martina Šlaj, dr. med. dent. mslaj@sfzg.hr
Dr. sc. Zoran Domitran, mag. ing. mech. zoran.domitran@fsb.hr
Doc. dr. sc. Enita Nakaš, dr. med. dent. enitta@gmail.com
Mr. sc. Andrej Katalinić, dr. med. dent. andrejk@medri.hr
1923 stjepan spalj.jpg crop

Izv. prof. dr. sc. STJEPAN ŠPALJ, dr. med. dent., mag. nov.

Medicinski fakultet

mobitel: 0911651333
prostorija: Katedra za ortodonciju
e-pošta: stjepan.spalj@medri.uniri.hr
MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 283 10 10
javni profil UNIRI