Numeričko modeliranje pojave i širenja pukotina kod konstrukcija


Istraživanjem "Numeričko modeliranje pojave i procesa širenja pukotine" razvija se individualni pravac istraživanja usmjeren na numeričko modeliranje ponašanja konstrukcija kod kojih je došlo do pojave pukotina, njihovih širenja te eventualnog loma. Istraživanje uključuje utvrđivanje teorijske podloge mehanike loma; usvajanje novih, suvremenih znanja na ovom vrlo atraktivnom i po sigurnost konstrukcija značajnom području znanosti; razvoj vlastitih numeričkih modela kojim bi se mogla modelirati i opisati pojava i širenje pukotina kod konstrukcija; validaciju dobivenih modela usporedbom sa sličnim postojećim ili, po mogućnosti, vlastitim eksperimentalnim istraživanjima te objavu i širu primjenu novostečenih znanja.

Pojava i razvoj pukotina unutar istraživanja se vrednuje kroz numeričku procjenu bitnih parametara mehanike loma kao što su faktor intenzivnosti naprezanja, J-integral ili parametar otvaranja vrha pukotine. Kao osnovna metoda modeliranja koristi se metoda konačnih elemenata uz dodatak ostalih numeričkih alata koji se temelje na izračunu spomenutih značajki. Namjera je iskoristiti fundus znanja vezan uz matični projekt iz kojeg se ovo istraživanje izdvaja, kao i kroz njega dobivene vrijedne eksperimentalne podatke nužne za uspješno modeliranje širenja pukotina kroz materijale.

Istraživanje daje poticaj povezivanju Pomorskog fakulteta u Rijeci i Tehničkog fakulteta u Rijeci. Istraživanje će omogućiti transfer znanja između institucija, širu primjenu rezultata s obzirom na znanstveni profil svake ustanove te racionalno korištenje sredstava za više znanstvenika sa sličnim predmetom istraživanja.


Istraživački tim
Doc. dr. sc. Goran Vukelić, dipl. ing. gvukelic@pfri.hr
Image3941

Doc.dr.sc. GORAN VUKELIĆ, dipl.ing.

Pomorski fakultet

prostorija: 212
e-pošta: gvukelic@pfri.hr
telefon: 051/338 411 (int. 183)Goran Vukelić

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google Scholar 58 4 2