Uloga masnog tkiva u angiogenezi multiplog mijeloma


Multipli mijelom (MM) je jedan od čestih, još uvijek neizlječivih, hematoloških tumora. Interakcija tumorskih stanica i mikrookoliša koštane srži od kritičnog je značenja za progresiju i liječenje bolesti. Jedna od sastavnica mijelomskog mikrookoliša je masno tkivo čija je patogenetska uloga posve nepoznata pa, osim u modelu melanoma (Wagner M et al. Angiogenesis 2012;15:481-95), praktički ne postoje literaturni navodi o sličnim istraživanjima u MM. U retrospektivnom bi se dijelu istraživanja na arhivskom materijalu koštanih biopsija 60-ak bolesnika s MM liječenih na Hematološkom odjelu KBC Rijeka tijekom zadnjih 5 godina, utvrdili slijedeći parametri masnog tkiva koristeći uobičajene patohistološke metode te računalno potpomognutu analizu slike: veličina masnih stanica, stupanj angiogeneze, fibroze i infiltracije masnog tkiva M1 (protuupalnim) i M2 (proupalnim) makrofagima, stupanj izraženosti vaskularnog endotelnog čimbenika rasta (VEGF), osteopontina (OPN) i bazičnog fibroblastnog čimbenika rasta (bFGF) u masnom tkivu. Ovi bi se parametri bolesnika usporedili s istim parametrima masnog tkiva 30-ak kontrolnih ispitanika koji ne boluju od hematoloških tumora kako bi se ustanovilo da li se masno tkivo bolesnika i kontrolnih ispitanika razlikuju. Nadalje, ovi bi se parametri korelirali s uobičajenim prognostičkim čimbenicima i preživljenjem bolesnika kako bi se vidjelo imaju li prognostičku vrijednost. U prospektivnom dijelu istraživanja u 30-ak bolesnika s MM prikupilo bi se mikrodisekcijom masno tkivo iz aspirata koštane srži, iz njega izolirala DNK te se zatim molekulskim metodata (RT-PCR) dokazivala cDNK za VEGF, OPN i bFGF, čime bi se usporedbom s kontrolom, ustanovilo da li masno tkivo bolesnika ima potencijal lučenja angiogenih citokina. Rezultati ovog istraživanja dali bi važan doprinos poznavanju neistražene uloge masnog tkiva u patogenezi tj. angiogenezi MM. Time bi se nastavilo izučavanje bioloških aspekata MM čime se članovi istraživačkog tima bave poslijednjih godina i po čemu su sve prepoznatljiviji. Ovo istraživanje opravdava važnost novostvorene banke tumora u sklopu TransMedRi projekta koja obuhvaća i stanice MM. Istraživanjem bi se omogućila izrada novog doktorskog rada.


Istraživački tim
Toni Valković, dr.sc, izvanredni profesor toni_val@net.hr
Štefica Dvornik, ing. biokemije, redovna profesorica stefica.dvornik@medri.uniri.hr
Duška Petranović, dr.sc, viša asistentica duskapetranovic@yahoo.com
Irena Seili-Bekafigo, mr.sc, naslovna predavačica irena.seili-bekafigo@ri.t-com.hr
Koraljka Mittel, ing. biokemije, naslovna predavačica koraljka.mittel@lycos.com
Nives Jonjić, redovita profesorica nives@medri.hr
No photo

prof. dr. sc. TONI VALKOVIĆ, dr. med.

Medicinski fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

e-pošta: toni_val@net.hr
telefon: 38551658186
prostorija: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranić 10, 51000 Rijeka; Medicinski fakultet Rijeka, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka; Zavod za hematologiju, reumatologiju i kliničku imunologiju, KBC Rijeka, Krešimirova 42, Rijeka

UNIRI javni profil


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
GOOGLE SCHOLAR 375 8 7