SREDNJOVJEKOVNA SPOMENIČKA BAŠTINA KVARNERACilj je projekta istražiti, interpretirati i prezentirati srednjovjekovnu umjetnost Kvarnera, odnosno nastaviti na započetom istraživanju, stvaranju digitalne baze podataka, publiciranju i promociji srednjovjekovne umjetnosti u tri smjera: 1. istraživanje srednjovjekovne Rijeke – prikupljanje materijalnih i pisanih izvora o urbanizmu i arhitekturi kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke; izradu topografske karte, tlocrta i 3D rekonstrukcija važnih arhitektonskih jedinica i urbanističkih dijelova; rekonstrukciju/interpretaciju urbanističkih slojeva; cilj istraživanja je stvaranje on-line baze podataka i medijacija sadržaja i rezultata istraživanja stručnoj i široj javnosti; 2. istraživanje korpusa drvene srednjovjekovne skulpture s ciljem stvaranja baza podataka kataloškoga tipa, nove interpretacije prilagođene recentnim povijesnim, konzervatorsko-restauratorskim i arheološkim spoznajama; arhivskih istraživanja u svrhu što preciznije i vjerodostojnije obrade sačuvane građe; 3. ranosrednjovjekovna kamena plastika - obrada građe, digitalna katalogizacija, prezentacija i konzervacija; 4. srednjovjekovna umjetnost kontinentalne Hrvatske - 

Obrada podataka pretpostavlja dva smjera: 1. stručno-znanstveni– interpretacija, obrada pojedinih spomenika ili spomeničkih cjelina u zasebnim znanstvenim publikacijama te obrada četiri veće teme u znanstvenim monografijama 2. digitalizacija građe, multimedijalna prezentacija, stvaranje internetske stranice, on-line baze podataka, virtualnih karata, mapa-itinerara; dostupnost i prezentacija rezultata istraživanja kao i promocija spomeničke baštine i interdisciplinarnoga dijaloga. Rad na projektu podrazumijeva: pristup građi korištenjem rezultata istraživanja suradnika na projektu različitih struka; brigu o mladim znanstvenicima čija istraživanja i rad na doktorskim disertacijama predstavljaju temelj projektnih zadataka i ciljeva; osmišljavanje i rad na popularizaciji znanosti, otvoreni pristup podacima, nove tehnologije, edukaciju šire publike o srednjovjekovnoj baštini kao temelju kulturalnoga identiteta, širenje novih spoznaja i načina vrednovanja baštine s obzirom na europsku praksu, pomoć u stvaranju turističkih itinerera i kulturalnih manifestacija putem organiziranih radionica, predavanja, vodstava po terenu i sl.

 

 

Mrežne stranice projekta:  http://srebak.ffri.hr/


Istraživački tim
Nikolina Belošević nbelosevic@ffri.hr
Marina Vicelja-Matijašić, dr.sc., izv. prof. mvicelja@ffri.hr
Barbara Španjol Pandelo bspanjol@uniri.hr
Danko Dujmović ddujmovic@ffri.hr
Maja Cepetić mcepetic@ffri.hr
Palma Karković pkarkovic@ffri.hr
Vladimir P. Goss vgoss@ffri.hr
Petra Predoević Zadković ppredoevic@ffri.hr
No photo

DR.SC. MARINA VICELJA-MATIJAŠIĆ, RED.PROF.

Filozofski fakultet

prostorija: 461
e-pošta: mvicelja@ffri.hr
mobitel: 091-5945422

Google scholar

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX