(Meta)kognitivne, afektivne i motivacijske odrednice uspješnosti u učenju u različitim okruženjima


 

Glavni je cilj planiranog istraživanja nastaviti istraživanja kognitivnih, metakognitivnih i motivacijskih čimbenika uspješnosti učenja uz veći naglasak na studentski uzrast te veći naglasak na prethodno manje istraživane čimbenike, kao što je učinak afektivnih varijabli na procese odlučivanja i samoregulaciju učenja. Specifičan cilj istraživanja je ispitati odrednice smanjene uspješnosti studenata u specifičnim područjima (npr.  matematičkom). Također ćemo se usmjeriti na učinak različitih okruženja učenja (predavačka nastava, laboratorijska nastava, projektna nastava, uporaba tehnologije u nastavi) na čimbenike učenja i uspješnost u učenju kod različitih dobnih skupina.

U istraživanju se planira koristiti kombinirana metodologija. Korelacijskim nacrtom istraživanja planira se prikupiti podatke na većem uzorku studenata o osobnim karakteristikama studenata, percepciji okruženja za učenje i karakteristikama nastave u različitim okruženima. Eksperimentalna metoda planira se koristiti za istraživanja mikroprocesa učenja, kao i učinka afektivnih i motivacijskih varijabli na efikasnost učenja učenika i studenata u različitim okruženjima učenja.

Očekujemo da  je uspješnost  studenata posljedica interaktivnog djelovanja prethodnog znanja, epistemoloških uvjerenja, metakognitivnih procjena, afektivnog iskustva i motivacijskih čimbenika. Pretpostavljamo da afektivna iskustva imaju posredujuću ulogu između metakognitivnih i kontekstualnih čimbenika i motivacije.  Također, pretpostavljamo da će specifičnost okruženja i sadržaja određivati važnost pojedinih čimbenika i način njihovog interakcijskog djelovanja na uspješnost učenja i postignuće učenika.

Ovo je područje istraživanja postalo  prepoznatljivo za istraživački tim Odsjeka za psihologiju kao rezultat dugogodišnjeg istraživanja.  Utvrdit će se učinak ispitivanih čimbenika na učenje specifičnih sadržaja u različitim okruženjima, a posebno u IKT okruženju. Također, ovo istraživanje će doprinijeti razumijevanju odrednica uspješnosti studiranja studenata na Sveučilištu u Rijeci, posebno u područjima koja predstavljaju temeljna znanja za različite studije.  Dobivene spoznaje poslužiti će kao empirijska osnova za određivanje mjera za povećanje prolaznosti studenata Sveučilišta u Rijeci.


Istraživački tim
dr.sc. Rosanda Pahljina-Reinić rosanda@ffri.hr
dr.sc. Svjetlana Kolić-Vehovec, redoviti profesor u trajnom zvanju svjetlana.kolic.vehovec@ffri.uniri.hr
dr.sc. Barbara Rončević Zubković, docent u naslovnom zvanju roncevic@ffri.hr
dr.sc. Sanja Rukavina, izv.prof. sanjar@math.uniri.hr
1524 svjetlana.jpg crop

Dr.sc. SVJETLANA KOLIĆ-VEHOVEC, red.prof.

Filozofski fakultet

prostorija: F-365
e-pošta: skolic@ffri.hr
telefon: 265 605

Google znalac