Sunčeva rotacija i fotometrija promjenljivih zvijezda


Istraživanje obuhvaća stelarnu fotometriju i solarnu rotaciju - dva pravca koji su nastavak dugogodišnjih znanstvenih suradnji s uglednim astrofizičkim institutima.

Fotometrija promjenljivih zvijezda je znanstveni rad koji koristi bogate resurse fotometrijskog arhiva Sveučilišta u Padovi u sklopu kojega je u proteklih 13 godina obavljeno preko 3000 fotometrijskih mjerenja za 40 eruptivnih promjenljivih zvijezda. Od 2011. godine započelo je širenje arhivskih fotometrijskih mjerenja na najbogatiju i najstariju svjetsku kolekciju fotoploča institucije Harvard College Observatory, koja je dio prestižnog Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (Cambridge, MA, SAD) koje se nastavlja kroz ovo istraživanje. Ono će obuhvatiti fotometriju zvijezda u ranim fazama evolucije iz polja FU Orionis objekta V2493 i polja Perssonove zvijezde V733 Cep na fotopločama iz arhiva Sveučilišta u Padovi, istraživanje FU Orionis objekta 2MASS J06593158-04052, historijsku fotometriju simbiotskih i suspektnih simbiotskih zvijezda NQ Gem, St H alpha 149, V9191 Sgr, GH Gem, Hen 3-1341 i V471 Per, te fotometrijsku i spektroskopsku studiju transientnog objekta tipa WZ Sge PNV J03093063+2638031.

Istraživanje Sunčeve rotacije odvija se u suradnji s istraživačkom grupom Opservatorija Hvar Sveučilišta u Zagrebu i  Kanzelhöhe Solar Observatory Sveučilišta u Grazu. S ciljem određivanja meridijanskih i rotacijskih brzina i Reynoldsovih napetosti analizirat će se fotoheliografski podaci iz više izvora; GPR (Greenwich Photoheliographic Results) i SOON /NOAA (Solar Optical Observing Network/National Oceanic and Atmospheric Administration) kataloga, DPD (Debrecen Photoheliographic Data) i SDO (Solar Dynamic Observatory). Provest će se statistička analiza polja brzina na Sunčevoj površini radi dobivanja zaključaka o transferu momenta količine gibanja prema Sunčevom ekvatoru.

U okviru trogodišnjih istraživanja nastavit će se domaća i međunarodna suradnja, publicirati 3-5 znanstvenih radova u indeksiranim časopisima te završiti izobrazba jednog doktoranta.

 

PUBLIKACIJE

I. Poljančić Beljan, R. Jurdana- epić, E. H. Semkov, S. Ibryamov, S. P. Peneva, M. K.Tsvetkov: Long-term photometric observations of pre-main sequence objects in the field of North America/Pelican Nebula, Astronomy and Astrophysics 568 (2014), A49
DOI: http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201322965
 
 
I. Poljančić  Beljan, R. Jurdana - Šepić, M. Čargonja, R. Brajša, D. Hržina, W. Pötzi, A. Hanslmeier:  Solar differential rotation analysis from Kanzelhöhe sunspot drawings, XIIIth Hvar Astrophysical Colloquium, Physics of the Solar Atmosphere, 22 - 26 September 2014, Hvar, Croatia
 

I. Poljančić  Beljan, R. Jurdana - Šepić, M. Čargonja, R. Brajša, D. Hržina, W. Pötzi, A. Hanslmeier: An analysis of the solar differential rotation from the Kanzelhöhe sunspot drawings, Central European Astrophys. Bull. 38 (2014) 2, 87-93
 
 
U. Munari, P. Ochner, R. Jurdana Šepić, G. Cherini: Outburst evolution, historic light curve and a flash-ionized nebula around the WZ Sge-type object PNV J03093063+2638031, Astronomy and Astrophysics, 584, A12 (2015)
 

R. Jurdana-Šepić, U. Munari: The past photometric history of the FU Ori-type young eruptive star 2MASS J06593158-0405277, New Astronomy, 43 (2016), 87–90

 

 
 


Istraživački tim
Velimir Labinac vlabinac@phy.uniri.hr
Ivana Poljančić Beljan ipoljancic@phy.uniri.hr
Izv. prof.dr.sc. Rajka Jurdana Šepić jurdana@phy.uniri.hr
Prof. dr.sc. Roman Brajša romanb@geof.hr
Prof. dr.sc. Ulisse Munari ulisse.munari@oapd.inaf.it
Rjs fot

Izv.prof.dr.sc. RAJKA JURDANA-ŠEPIĆ

Odjel za fiziku

e-pošta: jurdana@phy.uniri.hr

Google scholar
Hrvatska znanstvena bibliografija