Informacijsko-komunikacijske tehnologije u inteligentnim prometnim sustavima


Nastavak rada na projektu teži realizaciji nekoliko ciljeva. Tako se nameće završetak razvoja poboljšanog modela telematičkog sustava u vozilu za inteligentno upućivanje vozila (kooperativni pristup) na raspoloživa parkirna mjesta. Testiranje i evaluaciju uspješnosti predloženog modela izvršilo bi se njegovom implementacijom u realni sustav upućivanja vozila na raspoloživa parkirna mjesta u gradu Rijeci. Istraživanjem će se modelirati i procesi optimizacije logistike i prometnih aktivnosti javnih i privatnih tvrtki u urbanom okružju s obzirom na različite utjecaje. Izraditi će se i poseban web sustav kao baza znanja za ITS i održivi promet.

Planira se završetak izrade i ispitivanja dinamičkog simulacijskog modela elektroenergetskog sustava sa skladištima energije u cilju analize isplativosti primjene skladišta energije na plovnim objektima s dinamičkim pozicioniranjem. Također se planira i završetak razvoja modela inteligentnih identifikatora i estimatora u upravljačkim sustavima plovnih objekata s dinamičkim pozicioniranjem. Isti će biti komparirani s industrijskim rješenjima i testirani na realnim mjerenjima sustava za dinamičko pozicioniranje. 

Uz navedeno, u prethodnim istraživanjima se uočila potreba za razvojem novih komunikacijskih sustava koji bi modernizirali postojeći GMDSS sustav te postavili temelje strategiji "E-navigacije" i značajno rasteretili AIS sustav. Jedna od takvih tehnologija je i softverski definirani radiouređaj (SDR), pomoću koje je moguće, korištenjem jednog radiouređaja, odabrati više načina komunikacije, vrsta modulacija i više frekvencijskih spektara. Stoga se planira i razvoj simulacijskog modela SDR uređaja na VHF frekvencijskom području, čime bi se omogućila analiza performansi takvog rješenja. U nastavku će se razmotriti i simulacijom implementirati neke metode za izdvajanje signala ometanja iz mješavine korisnih i ometajućih signala koje prima antena GPS prijamnika. Također, namjerava se analizirati različite moguće scenarije ometanja te moguća rješenja za borbu protiv različitih vrsta ometača. Posebno će se razmotriti mogući scenariji ometanja u pomorstvu te utjecaj ometanja u kritičnim situacijama obalne plovidbe i prilaza lukama.

Navedena istraživanja će proširiti portfelj Pomorskog fakulteta i Sveučilišta u Rijeci.

 


Istraživački tim
doc. dr. sc. Irena Jurdana jurdana@pfri.hr
prof. dr. sc. Vinko Tomas tomas@pfri.hr
Jasmin Ćelić, mag. ing. el. jcelic@pfri.hr
prof. dr. sc. Dragan Čišić dragan@pfri.hr
dr. sc. Rene Prenc prenc@pfri.hr
Sanjin Valčić, mag. ing. el. svalcic@pfri.hr
Aleksandar Cuculić, mag. ing. el. cuculic@pfri.hr
Marko Gulić, dipl. ing. mgulic@pfri.hr
izv. prof. dr. sc. Dubravko Vučetić vucetic@pfri.hr
Marko Valčić mvalcic@pfri.hr
Miroslav Bistrović, mag. ing. logist. miroslav.bistrovic@uljanik.hr
mr. sc. Jakov Kitarović jakov9a@gmail.com
mr. sc. Mile Perić mile.peric@ak-rijeka.hr
izv. prof. dr. sc. Sadko Mandžuka sadko.mandzuka@fpz.hr
2109 tomas.jpg crop

dr.sc. VINKO TOMAS, red.prof.

Pomorski fakultet

prostorija: 230
e-pošta: tomas@pfri.hr
mobitel: 099 31 32 777MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar