Identitet (Kriteriji sinkronog i dijakronog identiteta)


U ovom istraživanju radili bismo na temeljnom filozofskom problemu određenja kriterija sinkronog i dijakronog numeričkog identiteta za različite vrste entiteta: fizičke predmete, apstraktne predmete, moguće predmete, osobe, grupe, vrste, svojstva, relacije, itd. Nastojali bismo kritički preispitati najčešće implicitne kriterije identiteta: prostornovremenski kontinuitet, vrijeme i mjesto nastanka, Leibnizov zakon identičnosti nerazlučivih entiteta ∀xy[(x=y)↔∀F(FxFy)], itd. Analizirali bismo: iskaze tipa "x ne bi bilo x kada ne bi bilo F" (Berčić, Čeč); logičku mogućnost diskontinuirane egzistencije (Berčić, Biondić, Sušnik); ideju mereološkog esencijalizma (Gavran); kriterije identiteta prirodne vrste (Brzović); pojam idealnog ja (Sušnik, Jurjako); problem očuvanja identiteta kroz transformaciju i asimilaciju (Miščević); kriteriji identiteta fiktivnih likova (Vidmar); ulogu identifikacije s vrijednostima u konstituciji jastva (Čeč); problem identiteta kroz moguće svjetove (Yagisawa); ulogu memorije u konstituciji individualnog i kolektivnog identiteta (Berčić, Čeč); itd.

Iako je ovo istraživanje krajnje općenito, ono ima direktnu primjenu u nizu filozofskih i srodnih disciplina kao što je sociologija, kulturologija, politologija bioetika, književna kritika, itd. Razlika između idealnog i realnog ja dovodi do različitih pristupa u kontraktarianističkom zasnivanju etike i filozofije politike, omogućava univerzalizaciju u etici i definiranje razloga. Razlika između pravog ja i onoga što nam je izvanjsko leži u osnovi kompatibilističkog shvaćanja slobode volje. Razlika između očuvanja identiteta i preživljavanja omogućava bolje razumijevanje transformacije i asimiliacije. Itd.

U istraživanju koristili bismo uobičajene tehnike filozofske eksplikacije: navođenje nužnih i dovoljnih uvjeta, traženje protuprimjera, itd. Ovisno o mogućnostima, koristili bismo i tehnike takozvane eksperimentalne filozofije. Rezultate svojih istraživanja nastojali bismo objavljivati u domaćim i međunarodnim časopisima, prvenstveno na engleskom jeziku. Nastojali bismo svoje radove učiniti dostupnima i na web-stranicama Fakulteta. Potpora ovom projektu ojačala bi istraživački portfelj šireg tima, veći broj mlađih kolega bio bio bi uključen u znanstveni rad.


Istraživački tim
Matej Sušnik dr.sc. viši asistent msusnik@net.hr
Zdenka Brzović zbrzovic@gmail.com
Iris Vidmar dr.sc. ividmar@ffri.hr
Filip Čeč dr.sc. fcec@ffri.hr
Boran Berčić dr.sc. red.prof. bbercic@ffri.hr
Ana Gavran Miloš dr.sc. viši asistent anag@ffri.hr
Nenad Miščević dr.sc. red.prof. vismiscevic@ceu.hu
Marko Jurjako mjurjako@ffri.hr
Takashi Yagisawa dr.sc.red.prof. takashi.yagisawa@csun.edu
Marin Biondić marinbiondic@yahoo.com
1143 bercic boran.jpg crop

prof. dr. sc. BORAN BERČIĆ

Filozofski fakultet

prostorija: 416/IV
e-pošta: bbercic@ffri.hr
mobitel:


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX