Hrvatski pravopisno-pravogovorni priručnik


Nakon iznošenja pred stručnu javnost podataka dobivenih proučavanjem pravopisno‑pravogovorne problematike te nakon njihove verifikacije podaci će se sistematizirati i ponuditi kao teorijsko-metodološki model za izradu cjelovita pravopisno‑pravogovornoga priručnika (koji dosad nije napisan za hrvatski standardni jezik). Podaci dobiveni u istraživanjima iznosit će se na kritičku provjeru stručnoj i znanstvenoj javnosti, na simpozijima i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. U jezikoslovnoj kroatistici dosad nije bilo sveobuhvatnih istraživanja koja bi rezultirala izradom cjelovita pravopisno-pravogovornoga priručnika. Filozofski fakultet u Rijeci uložit će u ovo istraživanje znanstveni potencijal svojega Odsjeka za kroatistiku i time pridonijeti provedbi nužnih istraživanja u području suvremene hrvatske standardnojezične norme i uporabe. Istraživanje također nudi platformu za povezivanje sa znanstvenicima s drugih hrvatskih sveučilišta koji se bave srodnim temama.


Istraživački tim
dr. sc. Ana Meštrović, doc. amestrovic@inf.uniri.hr
dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić, izvanredni profesor smarti@inf.uniri.hr
Josip Silić, prof. emeritus jsilic@mudrac.ffzg.hr
Blaženka Martinović, doc. dr. sc. bmartino@unipu.hr
No photo

dr. sc. MIHAELA MATEŠIĆ, doc.

Filozofski fakultet

prostorija: 708
e-pošta: mmatesic@ffri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
1. Google Znalac 19 3 0
2. Hrvatska znanstvena bibliografija (projekt: Hrvatski pravopisano-pravogovorni priručnik)
3. Hrvatska znanstvena bibliografija (Mihaela Matešić)