Korelacija genotipa i fenotipa u bolesnika s povišenim vrijednostima serumskog željeza


Hemokromatoza je poremećaj u metabolizmu željeza u kojemu povećana crijevna apsorpcija željeza dovodi do njegovog prekomjernog odlaganja u parenhimnim organima s oštećenjem tkiva i posljedičnom funkcijskom insuficijencijom, posebno jetre, gušterače, srca, kože i hipofize. Nasljedna hemokromatoza (NH) je jedna od najčešćih autosomno-recesivnih bolesti u europskoj populaciji koja je uzrokovana mutacijama u HFE genu. Najčešće su tri mutacije povezane s bolešću: C282Y, H63D i S65C. Pravovremenim otkrivanjem i liječenjem poremećaja sprječavaju se ireverzibilna oštećenja organa kao što su ciroza jetre, a time i nastanak hepatocelularnog karcinoma, šećerna bolest, artropatija, kardiomiopatija, tamna pigmentacija kože i hipogonadotropni hipogonadizam, pa je preživljenje jednako onom za zdravu populaciju. Naše istraživanje ustanovilo je prevalenciju mutacija u selekcioniranoj grupi  bolesnika s povišenim vrijednostima serumskog željeza i/ili aminotransferaza. S navedenim fenotipskim karakteristikama samo 20% je imalo genotipove koji su odgovorni za eventualni razvoj NH. Manja prevalencija C282Y mutacije u uzorku otvara mogućnost postojanja i drugih gena uključenih u homeostazu željeza što nedvojbeno dokazuje heterogenost NH. Korelacija genotipa i fenotipa, za sada, ostaje nejasna i kontroverzna. Stoga je cilj nastavka istraživanja utvrditi postojanje i utjecaj gena, u ranije navedenoj selekcioniranoj populaciji, u kojih je ranije učinjena HFE genotipizacija. U bolesnika bi ispitali postojanje polimorfizama HAMP gena (engl. Hepcidin Anti-Microbial Peptide), gena za transferin (transferinski receptor) i gena za feroportin (SLC40A1, engl. Solute Carrier Family 40). Također, analizom niza kliničkih i laboratorijskih pokazatelja ustanovit će se korelacija između navedenih genotipova i fenotipske ekspresije bolesti te odgovoriti na pitanje koji će se od navedenih genotipskih i fenotipskih pokazatelja, pojedinačno ili u kombinaciji, pokazati učinkovitim u probiru bolesnika za NH.

Ovakvo istraživanje je od posebnog značaja zbog akutalnosti genetike NH i organizirano je kao multidisciplinarno te će otvoriti mogućnost novih suradnji i izobrazbe mladih istraživača što implicira proširenje istraživačkog portfelja našeg Zavoda/Medicinskog fakulteta/Sveučilišta.

 

 


Istraživački tim
Prof.dr.sc. Davor Štimac davor.stimac@uniri.medri.hr
prof.dr.sc. Borut Peterlin borut.peterlin@guest.arnes.si
Prof.dr.sc. Smiljana Ristić smiljana.ristic@medri.uniri.hr
Doc.dr.sc. Nada Starčević- Čizmarević nadasc@medri.uniri.hr
Pic1

Prof.dr.sc. SANDRA MILIĆ, dr.med.

Medicinski fakultet

e-pošta: smilic05@gmail.com


http://portal.uniri.hr/portfelj/sandra.milic@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 583 12 13