Uporaba kardiovaskularnih lijekova i značaj farmakoekonomskih procjena


U svijetu ukupna potrošnja i financijski izdatci za lijekove rastu, a RH tu nije izuzetak. Dio izdataka za lijekove je velik i najbrže se povećava u sveukupnim izdatcima za zdravstvo. Prema našim preliminarnim istraživanjima trećina ukupnih izdataka za lijekove odvaja se za lijekove KV skupine anatomsko-terapijsko-kemijskog (ATK) sustava razvrstavanja lijekova, a bolesti srca i krvnih žila vodeći su uzrok hospitalizacija, invaliditeta i smrti. Istraživanjem planiramo utvrditi promjene na području uporabe i potrošnje lijekova KV skupine ukupno, između pojedinih podskupina i unutar podskupina prema ATK klasifikaciji, te izdvojiti pojedinačne KV lijekove karakterizirane najvećom potrošnjom. Izvršit ćemo procjenu kvalitete farmakoekonomskih analiza «novih» KV lijekova, a dobiveni rezultati bit će značajni za procjenu njihove vrijednosti. Utvrditi će se da li postoji povezanost dobivenih rezultata uporabe i potrošnje KV lijekova s promjenama zakona i propisa na području zdravstvenog osiguranja i područja lijekova te učinak uvođenja generičkih paralela na potrošnju. Dobivene rezultate usporedit ćemo s najnovijim rezultatima iz recentne svjetske literature i drugih baza podataka. Očekujemo da će naši rezultati doprinijeti racionalnijem korištenju KV lijekova i poduzimanju odgovarajućih mjera (edukativnih i mjera kontrole potrošnje), a stvorit će i pretpostavke za usporedbu uloženog s ishodom liječenja što predstavlja preduvjet za provođenje farmakoekonomskih analiza. Rezultati istraživanja bit će značajni za poboljšanje kvalitete propisivanja i uporabe lijekova, a to će doprinijeti racionalizaciji financijskih sredstava za lijekove KV skupine. Posebno će se uporabiti analiza troška i učinkovitosti za analizu KV lijekova koji se rabe u liječenju najčešćih medicinskih entiteta ovog područja (npr. hipertenzija). Simulacije promjena pojedinih parametara u ispitivanom modelu dat će uvid u dodatne mogućnosti poboljšanja propisivanja lijekova za liječenje KV bolesti. Navedeno istraživanje može pozicionirati naše Sveučilište kao vodeće za provođenje ovih vrsta istraživanja u regiji, a veća kvaliteta propisivanja i uporabe KV lijekova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti omogućit će izravnu korist za bolesnika.


Istraživački tim
Tomislav Mađarević, dr.med. tomislav.madjarevic@gmail.com
Marta Kučan, mr.sc., mr.farm. Marta.Kucan@jgl.hr
Žarko Mavrić, prof.dr.sc. zarko.mavric@ri.t-com.hr
Diana Mance, prof. matematike i fizike, asistent diana.mance@medri.uniri.hr
Miljenko Kovačević, prof.dr.sc. m.kovacevic@mail.inet.hr
Dinko Vitezić, prof.dr.sc. dinko.vitezic@medri.uniri.hr
Neda Vitezić, prof.dr.sc. nevit@efri.hr
1930 dinko vitezic medium.jpg crop

Prof.dr.sc. DINKO VITEZIĆ, dr.med.

Medicinski fakultet

e-pošta: dinko.vitezic@medri.uniri.hrMEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac 446 9 8