Interakcija prostora i izvedbenih umjetnosti na specifičnim lokacijama


Za potpuni izvještaj posjetite http://www.acting.uniri.hr/projekti/sitespecific/

 

Izvješće o radu na znanstvenom istraživačkom projektu na području umjetnosti za 2013. godinu
br. potpore 13.01.1.3.02

INTERAKCIJA PROSTORA I IZVEDBENIH UMJETNOSTI NA SPECIFIČNIM LOKACIJAMA
istraživanje na umjetničkom području
potpora za dosadašnja istraživanja izvan sustava znanstvenih projekata
potpora za istraživački tim s najmanje 3 istraživača
umjetničko područje / interdisciplinarno
ključne riječi/ izvedbene umjetnosti, site-specific, interakcija

Potpora dodijeljena istraživačkom timu jača osobni umjetnički rad svakog člana, ali i kolaborativni kapacitet članova tima i njihovih matičnih institucija, Akademije primijenjenih umjetnosti i Studija “Gluma i mediji”, što će dodatno pomoći razvoju umjetničkih suradnji dviju institucija i, posljedično, razvoju umjetničkih kapaciteta Sveučilišta, sukladno strategijama i politikama razvoja Sveučilišta u Rijeci.

 

Sažetak iz prijedloga projekta
Interakcija prostora i izvedbenih umjetnosti na specifičnim lokacijama analizirati će kako istraživanjem odabrani prostori utječu na čvrsto strukturiranu izvedbu performans/kazališna scena, tj. kako izvedba mijenja prostor i elemente u prostoru (žive i nežive). Istraživanje kreće od mapiranja, bilježenja i proučavanja prostora različitih karakteristika; od javnih, polujavnih, prirodnih, napuštenih, naseljenih, do intimnih i privatnih. Istraživanje potkrepljuje odabir i traženje zajedničke teme ili tema koje povezuju izabrane prostore. Nakon prezentacije prvog dijela kroz plakate, mape, video i audio dokumentaciju, istraživanje se nastavlja kreiranjem izvedbe i/ili izvedbi koje se zatim postavljaju u odabranim prostorima. Proučava se interakcija prostora i izvedbi, analizirano se bilježi na video snimkama kojima se dodatno stvaraju nove relacije između izvedbe i prostora. Naposlijetku, snimljene izvedbe se obrađuju i zajedno s različitim artefaktima, fotografijama, audio zapisima i memorabilijama bit će izložene u neutralnom prostoru za izvedbene umjetnosti, u galeriji. Istraživanje će istražiti načine prezentiranja dokumentacije izvedbene umjetnosti u galerijskom prostoru.

 

Glavni cilj istraživanja jest ustanoviti interakciju prostora i izvedbe, koliko je prilagodljiv izvedbenoj umjetnosti ili potpuno neočekivan za taj vid umjetničke intervencije.
• Prvi podcilj je istražiti i dokumentirati različite prostore koji će zatim inspirirati zajedničku temu ili teme za odabir ili stvaranje teksta koji će se režijski postaviti, potom i kasnije adaptirati u odabranim prostorima.
• Drugi podcilj jest istražiti kako adekvatno prezentirati prostore i izvedbe na specifičnim lokacijama u novom, neutralnom i galerijskom okruženju.

 

Sadašnji stupanj spoznaje u području predloženog istraživanja
tema
Prilikom inicijalnih sastanaka članova istraživačkog tima i razgovora o potencijalnim lokacijama uzete su u obzir mnoge lokacije koje su u posljednjih deset godina korištene kao mjesta izvedbi produkcija nastalih u okviru programa Riječkih ljetnih noći, produkcija Tranzicijsko-fikcijskog kazališta TRAFIK, Prostora plus, Drugog mora, studija Gluma, mediji, kultura riječkog Sveučilišta i ostalih aktera žive riječke kazališno-izvedbene scene. Zaključeno je kako je jedna od namjena projekta istražiti i ispitati mogućnosti izvedbe dosad neiskorištenih, neotkrivenih ili neprepoznatih lokacija koje bi mogle primiti različite publike, različite izvedbe i različite poetike.
Kroz daljnje razgovore, predložen je i prihvaćen motiv vode kao teme za istraživanje prostora. Voda je sastavni dio riječkog identiteta, jedna od četiri odrednice kandidature Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. i jedna od velikih tema 21. stoljeća, i stoga adekvatno ishodište za istraživanje jer nudi razne mogućnosti čitanja i tematiziranja te dramaturškog oblikovanja prostora.

lokacije prema prihvaćenoj temi
U istraživanju je odabrano pet lokacija: Valići, Haludovo, Delta, Opera i Školjić.
Za svaku lokaciju proučena je mogućnost pristupa, vizure i broj publike koji može primiti, procjena izvedivosti kao i procjena tipa izvedbe i dramaturška ograničenja koja prostor zadaje.

Valići

1
2
3
4
5
<
>
o lokaciji
Iznenađujuće malo ljudi zna da se u administrativnim okvirima Grada Rijeke nalazi akumulacijsko jezero Valići, nastalo potapanjem istoimenog sela i izgradnjom brane u selu Grohovo. Smješteno na Rječini sjeverno od Pašca, jezero pruža neobičan mir, smješteno u kanjonu i okruženo šumom. Na jezeru je samo jedna kuća, povremeno naseljena, i nekoliko ruševina. U proljeće 2014. godine jezero je ispražnjeno u procesu redovitog desetogodišnjeg servisa brane. Prazno jezero otkrilo je veliku nakupinu mulja, kuće potopljenog sela potpuno su prekrivene i nemoguće ih je otkriti.
Jezero Valići prirodno se nametnulo kao lokacija koja spaja tekućicu i stajaćicu, čovjekovu intervenciju i prirodu u neposrednoj blizini gradskog središta, veza s vodom koja protječe kroz grad.

pristup
Pristup do jezera moguć je pješačkom stazom iz smjera Grohova ili bijelom cestom iz smjera Jelenje-Lukeži-Drastin. Prije sela Drastin postoji parkiralište, od kojeg je lokacija udaljena desetak minuta hoda. Mogućnost dolaska javnim prijevozom postoji, ali je rijetka. Jezero je u vlasništvu Hrvatske elektroprivrede.

vizure
Gledalište se može okrenuti prema bilo kojoj strani svijeta, jer vizurom dominira šuma, uz element brane prema jugu.

broj publike
S obzirom na uzak prostor, ali ovisno i o tipu izvedbe, lokacija može primiti 50-100 osoba. Za taj broj mogu se organizirati stolice i klupe. Lokacija dozvoljava i peripatetičke izvedbe od sela Drastin prema jezeru.

procjena izvedivosti
Prazno jezero vrlo je privlačno, no opasno zbog mulja koji se pretvara u živo blato. Kad je jezero puno, površina za izvedbu je manja te je izvedba moguća na obali ili na splavi na jezeru. Cijela zona je vrlo akustična, tiha i pogodna za scenski govor. Iz obližnje kuće može se dovesti električna energija potrebna za izvedbu, no lokacija je pogodnija za dnevne nego za večernje aktivnosti.

zaključak
Iznimno zanimljiva lokacija za dnevne izvedbe plesnog, dramsko-plesnog i peripatetičkog karaktera, za manji broj ljudi, s minimumom tehnike. Kao teme nameću se priroda, voda, intervencija čovjeka u prostor, potopljeni gradovi.

Haludovo

1
2
3
4
5
<
>
o lokaciji
Smješteno na ulazu u Malinsku na otoku Krku, hotelski kompleks Haludovo predstavlja vrhunac hedonizma jugoslavenskog turizma. Izgrađen ranih sedamdesetih godina, djelomično i američkim kapitalom (Bob Guccione, vlasnik časopisa Penthouse, bio je jedan od investitora), sa blizinom aerodroma, osamljenom lokacijom i svojom arhitekturom (Boris Magaš) hotel je bio meka svjetskog jet-seta. Prepušten propadanju nakon odlaska izbjeglica iz Domovinskog rata i suspektne prodaje armenskoj tvrtki, hotel je devastiran i van upotrebe.
Hotel Haludovo nametnuo se kao primjer iznimno kvalitetne turističke arhitekture, dakle postoji veza s morem kao mjestom odmora i rekreacije, a istovremeno je tu prisutan i vrlo problematičan slučaj zapuštenosti proizašle iz procesa privatizacije.

pristup
Hotel je vrlo pristupačan, s velikim parkingom. Od mjesta Malinska udaljen je desetak minuta hoda, stoga dostupan i publici koja dolazi javnim prijevozom. Hotel je u vlasništvu privatne tvrtke. Radnici te tvrtke (u likvidaciji) su vrlo susretljivi i otvoreni idejama.

vizure
Lokacija pruža brojne vizure – unutar hala, prema moru, prema makiji koja okružuje hotel.

broj publike
Ovisno o mikro-lokaciji izvedbe, ovaj prostor može primiti od 50 do 300 ljudi. Manje izvedbe mogu se događati po cijelom hotelu (uključivo i sobe na katu, saune i slično).

procjena izvedivosti
Hotel je devastiran, no uz akciju čišćenja stakla i razbijenog namještaja vrlo se brzo može dovesti u funkciju izvedbenog prostora. Velika centralna dvorana, otvoreni i zatvoreni bazen, disko-prostor i okoliš hotela, kao i krovni pokrov nekih dijelova zgrade daju mogućnost za izvedbe s većim brojem sudionika. Udaljenost od grada, drugih turističkih sadržaja i stambenih zgrada osigurava tišinu, ali i mogućnost zvučnih intervencija u prostoru. U zgradi postoji dovod električne energije, a visina stropa i razvedenost objekta pruža bogatstvo mogućnosti postave rasvjete, tona i videa.

zaključak
Hotel Haludovo otvara mnoge mogućnosti igranja – glavni prostor, otvoreni i zatvoreni bazen, okoliš i plaža, hotelske sobe. Iako derutan, može se osigurati da ne predstavlja opasnost za publiku i izvođače. S obzirom na fascinantnu prošlost prostora i nesigurnu budućnost, lokacija je pogodna za plesne, dramske i performativne izvedbe koje propituju urbanu i kulturnu socio-povijest; turizam, urbanost, arhitekturu, privatizaciju, naslijeđe socijalizma, mjesto susreta hedonizma Istoka i Zapada.

Delta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<
>
o lokaciji
Centralna riječka lokacija doima se najvećom gradskom periferijom. Iako na tek nekoliko minuta hoda od kazališta, tržnice, najvećeg gradskog parkirališta, ova je plaža zaboravljena i napuštena. Nekadašnja lokacija sušačkog gradskog kupališta, širenjem luke nakon Drugog svjetskog rata Delta je izgubljena za javnost i na neki način poništena iz svijesti građana. Jedini javni sadržaji južno od željezničke pruge ostali su Veslački klub Jadran i zgrada IVEXa, u kojoj je jedno vrijeme bila smještena i Akademija primijenjenih umjetnosti, a kasnije Savez udruga – Molekula, te Music box udruge RiRock, no i ti su prostori odvojeni od plaže nizom skladišta za drvo.
Delta je neuralgična točka grada, mjesto koje je luka uzela građanima, a građani je sad uzimaju luci, ali tek kako bi je prepustili nepoznatim investitorima. Mjesto je to propitivanja uloge luke koja je gradila i izgradila grad, i uloge građana u odlučivanju o prostoru kojim (ne) raspolažu.

pristup
Kao centralna lokacija, plaža na Delti dostupna je automobilom i pješke iz smjera ulaza na Sušački kontejnerski terminal. Plaža se nalazi na javnom dobru između industrijskog postrojenja Vodovoda i kanalizacije na istoku i Sušačkog lukobrana na zapadu. Moguć je pristup automobilima i kamionima po bijeloj cesti. Plaža je pomorsko dobro, a cesta do plaže nije ograđena i kretanje nije ograničeno.

vizure
Lokacija pruža nekoliko dramatično različitih vizura. Prema moru pozadinu čine Kontejnerski terminal, Krk i Cres, prema gradu otvara se pogled na Porto Baross i Kozalu, dok prema Delti iza drvnog terminala horizont zatvaraju Trsat i Sušak.

broj publike
Ovisno o odabranom pogledu, lokacija može primiti veliku tribinu (300-500 ljudi), koja se može postaviti na plato pored plaže.

procjena izvedivosti
Uz minimalnu intervenciju raščišćavanja stakla, plastike i drvnih naplavina, lokacija se može brzo pretvoriti u vrhunski prostor za izvedbu. Blizina luke i drugih postrojenja generira određenu količinu buke.
Električna energija dostupna je iz obližnjih pogona Vodovoda i kanalizacije i Luke Rijeka.

zaključak
Centralna lokacija koja nudi pregršt mogućnosti za izvedbe sa zanimljivim vizurama na grad i luku. U svjetlu novih gradskih planova za razvoj ovog dijela grada, moguće teme koje se nameću su more, urbanizam, luka, proizvodnja, slobodno vrijeme.

Opera

1
2
3
4
5
6
7
<
>
o lokaciji

Dvadesetak godina zatvorena i nedostupna, ova plesna dvorana nalazi se ispod partera Teatra Fenice. Oživljena krajem Osamdesetih kao remake Dvadesetih godina prošlog stoljeća, zbog nejasnih odnosa između vlasnika i zakupca ubrzo je zatvorena, a zatim (zbog isključivanja struje) i potopljena. Danas je zatvorena za javnost, gotovo konzervirana u lažnom kasnosecesijskom stilu, dvorana je impozantna u svojoj skrovitosti. Od podzemnih je voda čuvaju pumpe.
Dio je kompleksa Teatro Fenice, varijete dvorane pretvorene u kino koje je posljednjih pet godina zatvoreno iz sigurnosnih razloga, s nejasnom budućnošću – vlasnik je zgrade lanac trgovina odjevnim predmetima koji nema interesa za zgradu kulturne namjene, pritom zaštićenu kao pojedinačno kulturno dobro.
Opera je skriveni dragulj riječkih javnih prostora, dokaz nevidljivog ali razornog utjecaja riječkih podzemnih voda, egzemplar nekadašnjeg bogatstva grada i današnjeg neplanskog uništavanja.

pristup
Centralno smještena lokacija omogućuje pristup svim građanima svim prijevoznim sredstvima.

vizure
Polukružna dvorana sa separeima i galerijom nameće gotovo voajeristički odnos publike i izvođača. Prostor nameće centralnu vizuru, iako su i druge mogućnosti otvorene (komunikacija s publikom, prelazak rampe).

broj publike
Stotinjak osoba u separeima ili oko 150 u slučaju korištenja partera kao gledališta.

procjena izvedivosti
Prostor je suh, s kompletno uništenim ali vrlo šarmantnim parketom. Uz minimalnu intervenciju (brisanje prašine) prostor se vrlo brzo može dovesti u funkciju. Električna energija je dostupna. Zgrada je u vlasništvu privatne tvrtke otvorene za suradnju.

zaključak
Centralna zatvorena lokacija pruža mogućnosti istraživanja i izvedbe tijekom cijele godine. Teme koje se nameću su prošlost grada i njegovo nekadašnje bogatstvo, privatizacija, hedonizam, klupska scena Rijeke, kazališni prostori.

Školjić

1
2
3
4
5
6
7
<
>
o lokaciji
Bazen Školjić izgrađen je i korišten kao gradsko plivalište i gradsko kupalište. Izgradnjom olimpijskog bazena na Kantridi početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća Školjić gubi svoju sportsku, a uskoro i rekreativnu, javnozdravstvenu i općenito javnu funkciju. Bazen, tuševi i ostali dijelovi kompleksa prepušteni su propadanju, u iščekivanju urbanističkog rješenja Školjića (planirano pa odgođeno preseljenje autobusne garaže).
Kao lokacija, Školjić se pojavljuje kao veza sa važnim vodenim sportom po kojem je Rijeka prepoznatljiva u Europi i svijetu kroz generacije plivača i vaterpolista koji su osvajali najveća odličja. Prostor se nalazi, kako i samo ime kaže, na nekadašnjem otočiću na Rječini, danas u krugu garaže Autotroleja.

pristup
Lokacija je centralno smještena u gradu i dostupna svim građanima svim prijevoznim sredstvima.

vizure
Više manjih, relativno skučenih prostora donekle sputavaju manevarski prostor, no zato se izdvajaju detalji – impozantne reklame iz prošlog sustava (i prošlog života prostora), stupovi od lijevanog željeza, i prodiranje prirode u artificijelan betonski prostor.

broj publike
Prostor je pogodan za manju publiku, 30-50 ljudi na raznim mikro-lokacijama. Glavni bazen ima tribine.

procjena izvedivosti
Lokacija je u relativno dobrom stanju. Potrebno je provjeriti statiku tribina. Električna energija je dostupna u susjednim zgradama. Zgrada je u vlasništvu Grada Rijeke.

zaključak
Prostor otvara mogućnost za seriju manjih izvedbi plesnog, postdramskog i dramskog karaktera, s putujućom publikom. Industrijska baština Rijeke suptilno dolazi do izražaja na lokaciji koja je bila zona između grada i industrije smještene u kanjonu Rječine, te se samim time pojavljuje kao tema, uz teme slobodnog vremena radnika (dopolavoro), rekreativnog bavljenja sportom i vode kao javnozdravstvenog pitanja.

Zaključak prema sadašnjem stupnju provedenih aktivnosti u području predloženog istraživanja

Očekivani rezultati u 2014. godini
– istraženi i predloženi različiti prostori pogodni za izvedbu u Rijeci i bližoj okolici
– izrađena web-stranica

Očekivani rezultati u 2015. godini
– ispitana interakcija prostora i izvedbenih umjetnosti na specifičnim lokacijama
– postavljena jedna do tri kraće izvedbe u pet prostora
– izrađeni video-radovi
– postavljena izložba koja predstavlja cjelovito istraživanje javnosti

Pet odabranih lokacija predstavljaju moguće nove izazove riječkoj izvedbenoj sceni, od profesionalnih kazališnih skupina do nezavisnih kulturnih operatera, od studentske produkcije do edukacijskih aktivnosti na osnovnoškolskim i srednjoškolskim nivoima. Njihova dostupnost, relativna blizina i relativno mala potrebna ulaganja u pripremi za izvedbu izdvajaju ih kao potencijalna nova mjesta izvedbe na specifičnim lokacijama. Njihova pak simbolička težina ukratko ovdje elaborarana predstavlja dobar temelj za daljnje istraživanje, razradu specifičnih dramaturških, izvedbenih, redateljskih, scenografskih i kostimografskih rješenja specifičnih za svaki pojedini prostor i svaku pojedinu mikro-lokaciju. Upravo navedeni pojmovi bit će i ciljevi za drugu godinu istraživanja u 2014./15. godini.

 

Istraživački tim

Istraživač – voditelj projekta
izv. prof. art Lara Badurina, vizualna umjetnica
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilište u Rijeci,
Slavka Krautzeka 83, Rijeka
badurinal@apuri.hr
Portfelj istraživača

Istraživač – suradnik
viši umj. suradnik Marin Lukanović, filmolog
Studij “Gluma i mediji”
Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10
mlukanovic@acting.uniri.hr
Portfelj istraživača

Istraživač – suradnik
doc. Lenka Udovički, kazališna redateljica
Studij “Gluma i mediji”
Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10
lenka.udovicki@uniri.hr
Portfelj istraživača


Istraživački tim
dott. mag. Marin Lukanović, viši umj. suradnik mlukanovic@acting.uniri.hr
doc. Lenka Udovički radelenka@aol.com
prof. Nigel Osborne MBE FRCM FRSE nosborne@staffmail.ed.ac.uk
2937 2012 10 29 13.45.01.jpg crop

izv. prof. art. LARA BADURINA, mr. art

Akademija primijenjenih umjetnosti

e-pošta: lara.badurina@apuri.hr
mobitel: 099 8139 434
konzultacije: kabinet 11; učionica za SCENOGRAFIJU (kat I, br.7 i 8)

https://portal.uniri.hr/scholar
www.trafik.hr
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=lara+badurina&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=lara+badurina&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=lara+badurina&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=
Interartive, ISSN 2013-679X, 2014, vol 65.
www.larabadurina.net

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX