Računalno optimiranje parametara termalnih procesa obrade metala


Razvijaju se metode optimiranja parametara termalnih procesa obrade metala primjenom računala. U središtu studije će bit će analiza postupci gašenja i popuštanja čelika, kao i gašenje i starenje legura obojenih metala. Također istraživat će primjena alata i kalupa pri termalnim procesima obrade. U proučavanju toplinske obrade analizirat će se kaljenje i popuštanje čelika. Također, analizirat će se postupci kontroliranog ohlađivanja tijekom kovanja.
Razvoj računalne simulacije procesa ohlađivanja čelika i legura odnosit će se na predviđanje mehaničkih svojstava i mikrostrukture, generiranje toplinskih i strukturnih naprezanja te predviđanje deformiranja i eventualnog loma izratka. Istraživat će se interaktivno djelovanje sredstava za gašenje čelika, oblika i dimenzije izratka te svojstava čelika nakon gašenja i popuštanja čelika.
Većina ulaznih značajki u računalnom modelu određivat će se laboratorijskim ispitivanjem, a gdje to bude potrebno primijenit će se statističke metode. Također, važnu ulogu u istraživanju imat će primjena inverznih metoda procjene ulaznih veličina, kao što su svojstva materijala i svojstva okruženja u kojima se termalni proces provodi. Istraživanja toplinske obrade čelika odnosno gašenja i popuštanja bit će podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu istraživat će se mogućnost optimiranja postupka, adekvatnom primjenom računalnog modeliranja i simulacije. U tu svrhu razvit će se 3D model gašenja i popuštanja čelika, koji će se bazirati na metodi konačnih volumena. Kao ulazni podaci koristit će se kemijski sastav čelika i povijest odnosno stanje čelika prije samog gašenja i popuštanja. Modeliranje mikrostrukturnih pretvorbi na temelju kemijskog sastava bazirat će se na termokinetičkim zakonima mikrostrukturnih pretvorbi, kao i na TTT dijagrama. Na taj će se način dobiti hibridna metoda kojom će se iskoristiti prednosti ovih metoda predviđanja mikrostrukturnih pretvorbi. Razviti će se nova inverzna metoda procjene fizikalnih veličina, koja će se bazirati na rezultatima gašenja čelika, a to će biti dobivena mikrostruktura i tvrdoća nakon pojedinih termalnih procesa obrade metala.


Istraživački tim
Božo Smoljan, prof. dr. sc smoljan@riteh.hr
Loreta Pomenić, prof. dr. sc. loreta.pomenic@riteh.hr
Zvonimir Kolumbić, prof. dr. sc. zvonimir@ffri.hr
Goran Salopek, prof. fiz. i pol. gsalopek@ffri.hr
Ivan Katavić, profesor emeritus katavic@riteh.hr
Dario Iljkić, v. asist. dr. sc. darioi@riteh.hr
Dražen Živković, prof. dr. sc. Drazen.Zivkovic@fesb.hr
Nikša Čatipović, mag. ing. mech. ncatipov@fesb.hr
Leszek Adam Dobrzanski, Dr. leszek.dobrzanski@polsl.pl
Janez Grum, Dr. janez.grum@fs.uni-lj.si
Zvonimir Dadić, mag. ing. mech. zdadic@fesb.hr
Domagoj Rubeša, prof. dr. sc. drubesa@riteh.hr
Wojciech Sitek, prof. dr. sc. wojciech.sitek@polsl.pl
Dalibor Jakac, dipl. ing. dalibor.jakac@cimos.eu
Vojteh Leskovšek, Dr. vojteh.leskovsek@imt.si
Imre Felde, Dr. felde.imre@nik.uni-obuda.hu
Josipa Mrša, prof. dr. sc. mrsa@efri.hr
George Edward Totten, Dr. GETotten@aol.com
Neven Tomašić, dipl. ing. stroj. nevent@riteh.hr
Mauro Maretić, dipl. ing. stroj. mauromaretic@gmail.com
Sunčana Smokvina Hanza, dr. sc. suncana@riteh.hr
575 smoljan.jpg crop

prof. dr. sc. Božo Smoljan, dipl. ing.

Tehnički fakultet

prostorija: 2-172
e-pošta: smoljan@riteh.hr
mobitel: +385 91 2526042

Google Scholar