Konkurentnost hrvatskog izvoza


Transfer inovacija sa sveučilišta i instituta u poduzetništvo predstavlja jedan od temeljnih oblika razvoja gospodarstava u mnogim razvijenim zemljama. U Hrvatskoj postoji institucionalni okvir za razvoj poduzetništva temeljenog na znanju. Međutim, broj tako osnovanih poduzeća je iznimno mali te je iznimno mali i njihov utjecaj na gospodarski rast i razvoj. Jednako takav je i utjecaj i na izvoznu konkurentnost. U istraživanju će se pokušati dati odgovori na pitanja kako povećati broj novih poduzeća temeljenih na inovacijama iz znanost, kako povećati obujam njihovog poslovanja te kako povećati njihov značaj u gospodarstvu. Nadalje, istražit će se kako plasirati proizvode tih poduzeća na inozemno tržište. Analizirati će se praksa u drugim zemljama čija poduzeća imaju značajnu ulogu u povećanju konkurentnosti izvoza. Na temelju tih istraživanja predložit će se mjere i pravci nastupa hrvatskih poduzeća temeljenih na znanju na inozemnom tržištu.


Istraživački tim
Stipe Blažević, dr. sc. stipe@efri.hr
Tomislav Galović, dr. sc. tgalovic@efri.hr
Heri Bezić, dr. sc. bezic@efri.hr
Marko Tomljanović, univ.spec.oec. mtomljanovic98@gmail.com
Mitja Ruzzier, dr.sc. mitja@ruzzier.si
Nebojša Stojčić, doc. dr. sc. nstojcic@unidu.hr
Nina Vujanović nina.vujanovic@cbcg.me
Marijan Mareković
Helena Miloloža hmiloloza@efzg.hr
Ivan Kovač, dr. sc. ivan.kovac6@zg.t-com.hr
Edvard Orlić, Msc Edvard.Orlic@staffs.ac.uk
Petar Mišević, univ.spec.oec. misevic@hotmail.com
Guido Bortoluzzi, dr.sc. guido.bortoluzzi@econ.units.it
Boštjan Antončič, dr.sc. bostjan.antoncic@fm-kp.si
2533  mg 0320.jpg crop

Prof. dr. sc. HERI BEZIĆ

Ekonomski fakultet

e-pošta: bezic@efri.hrMEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Heri Bezić google scolar 16 2 0