Uloga fofatidilinozitida u nastanku trombocitaTrombociti ili krvne pločice imaju važnu ulogu u kontroli krvarenja te u popravku oštećenja krvne žile. Trombociti također sudjeluju u patofiziologiji različitih bolesti uključujući upalne i metastatske procese, aterosklerozu, stvaranju ugrušaka koji za posljedicu imaju infarkt miokarda ili moždani udar. S druge strane, maligna oboljenja, traume, transplantacije organa ili opekotine često su popraćene trombocitopenijom, smanjenim brojem trombocita, što može dodatno ugroziti život bolesnika.

Trombociti nastaju iz citoplazme megakariocita (MK) u koštanoj srži u procesu koji se zove trombopoeza. MK diferenciraju iz hematopoetskih matičnih stanica te prolaze kroz proces sazrijevanja koji završava stvaranjem dugačkih, razgranatih citoplazmatskih struktura nazvanih protrombociti. U konačnici protrombociti oslobađaju trombocite na svojim završecima. Molekularni mehanizmi koji reguliraju proces trombopoeze uglavnom su nepoznati. Naša preliminarna istraživanja na primarnim mišjim MK upućuju na važnu ulogu fosfatidilinozitol 3-monofosfata (PI3P) u stvaranju protombocita. PI3P se pretežno nalazi u ranim endocitima te zajedno sa PI3P-vežućim proteinima kontroliraju endocitni promet i fuziju endosomskih vezikula, te stvaranje multivezikularnih tijela. Naša glavna hipoteza je da dinamički protok membrana reguliran PI3P-om u endosomskom putu značajno doprinosi formiranju trombocita. Cilj predloženog istraživanja je utvrditi ulogu endocitoze, te poglavito molekularne mehanizme kojima PI3P kontrolira biogenezu trombocita. Odredit ćemo kako se razina PI3P mijenja tijekom razvoja MK u usporedbi s drugim fosfatidilinozitidima, te kako smanjena funkcija PI3P-a utječe na diferencijaciju MK. Eksprimiranjem fluorescentno označenih domena proteina koje vežu specifične lipide pratit ćemo dinamiku PI3P u stanici, te odrediti ulogu PI3P u stvaranju unutarstaničnih membrana karakterističnih za MK. Nadalje istražit ćemo kako konverzija ranih endocita u kasne utječe na sazrijevanje MK i produkciju trombocita, te ćemo identificirati i okarakterizirati PI3P-vežuće proteine koji sudjeluju u tom procesu.

Rezultati istraživanja značajno će doprinijeti razumijevanju bazičnih molekularnih procesa koji reguliraju trombopoezu te bi mogli dovesti do novih strategija u tretmanu trombocitopenije.


Istraživački tim
Ira Milošević
Marija Banović mbanovic@student.uniri.hr
Ivana Bertović, mag. biotech. in med. ivana.bertovic@biotech.uniri.hr
Romina Sabo rsabori27@gmail.com
John H. Hartwig hartwig@rics.bwh.harvard.edu
Pero Lučin pero.lucin@uniri.hr
Hana Mahmutefendić hana.mahmutefendic@medri.uniri.hr
3502 201307251417 1.jpg crop

dr. sc. ANTONIJA JURAK BEGONJA

Odjel za biotehnologiju

prostorija: O-224
e-pošta: ajbegonja@biotech.uniri.hr
mobitel:MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Antonija Jurak Begonja, PhD 676 12 12