HIDROLOGIJA VODNIH RESURSA I IDENTIFIKACIJA RIZIKA OD POPLAVA I BLATNIH TOKOVA NA KRŠKOM PODRUČJU


 

Hidrološki procesi karakteriziraju i dominantno utječu na cjelokupnu dinamiku voda u kršu, kao i na interakcije vode (slane i slatke) i krškog okruženja – stijena, tla, flore, faune i utjecaja ljudi. Istraživanje će se provoditi na tri pilot područja vezana uz međunarodni znanstveni hrvatsko-japanski projekt - Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia, na području definiranom unutar znanstvenog projekta – Hidrologija osjetljivih vodnih resursa u kršu, te područja unutar - Networking for Safe Drinking Water Supply in Adriatic Region – DRINKADRIA-IPA.
U okviru predloženog nastavka provela bi se hidrološka i hidraulička istraživanja na različitim razinama - generalna regionalna sagledavanja karakterističnih hidroloških parametara, analize međuodnosa elemenata vodne bilance i utjecajnih parametara iz okruženja, analize ekstremnih hidroloških stanja, modeliranja hidroloških i hidrauličkih procesa u cilju tumačenja funkcioniranja i predviđanja ponašanja složenih hidroloških sustava. Planirane hidrološke obrade karakterizirat će i različita vremenska diskretizacija opisivanja procesa - analize dugogodišnjih vremenskih serija i analiza karakterističnih hidroloških i hidrauličkih stanja na pilot područjima. Na taj bi se način dobili potrebni hidrološki i hidraulički elementi nužni za upravljanje i zaštitu vodnih resursa.
Nastavak istraživanja i dosadašnji rezultati modeliranja (simulacije) ponašanja vodotoka neophodni su za upravljanje vodnim resursima u realnom vremenu s ciljem zaštite površinskih voda i strateških krških vodnih rezervi.
Raditi će se i na osposobljavanju mladih suradnika kroz istraživanje, usvajanje i praktičnu primjenu teorijskih znanja kroz postavljene zadatke. Istraživanja će predstavljati osnovu za usvajanje metodologija i primjenu znanja kroz izradu doktorskih radova, a rezultati će biti publicirani u časopisima i prezentirani na skupovima. Suradnici koji se prijavljuju u prijedlogu nastavka istraživanja u različitim su stadijima poslijediplomskog osposobljavanja. Za očekivati je da će se neki od njih i prije završetka istraživanja osamostaliti. Predviđa se izrada pet doktorskih radova i publiciranje najmanje pet radova u časopisima iz A grupe, te desetak radova u časopisima B grupe.

 


Istraživački tim
BORIS MOFARDIN Boris.Mofardin@ivb.hr
JOŠKO TROŠELJ josko.troselj@gmail.com
doc. dr. sc. VANJA TRAVAŠ vanja.travas@uniri.hr
NINO KRVAVICA nino.krvavica@gradri.uniri.hr
mr. sc. ELVIS ŽIC elviszic.ic80@gmail.com
IVANA SUŠANJ ivana.susanj@gradri.hr; isusanj@uniri.hr
dr.sc. GORAN VOLF goran.volf@gradri.uniri.hr
1279 nevenka ozanic copy.jpg crop

prof.dr.sc. NEVENKA OŽANIĆ, dipl.inž.građ.

Građevinski fakultet

prostorija: 316
e-pošta: nozanic@uniri.hr
mobitel: 09/1568-1923

google scholar

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX