Potencijalna primjena kakao polifenola u inhibiciji fibroze jetre: nastavak istraživanja primjene polifenola


U posljednjih dvadesetak godina značajno su povećana istraživanja fitokemikalija. Hrana koja sadrži fitokemikalije, dodatak prehrani i lijek postali su sve bliži: a) u prevenciji, b) ko-tretmanu i c) tretmanu mnogih nezaraznih i zaraznih bolesti. Polifenoli su sekundarni metaboliti biljaka koji svojom višestukom ulogom pomažu u prevenciji i razvoju mnogih bolesti kao što su bolesti krvožilnog sustava, raka, oštećenja tkiva uslijed upalnih procesa i različitih metaboličkih poremećaja.

Tržište fitokemikalija pokazuje stalni rast, a potrebe za njima rastu u mnogim područjima uključujući farmaceutiku, kozmeceutiku, kontrolu sigurnosti hrane. Međutim, kao farmaceutici, fitokemikalije još uvijek ne podliježu zakonskim regulativama konvencionalnih lijekova zbog čega je često upitna njihova kvaliteta i stvarna učinkovitost. Uslijed toga, provode se istraživanja uspostave metodologija kontrole i sigurnosti prirodnih bioaktivnih spojeva. To se naročito odnosi na izvore tretirane pesticidima i postavljanju novih tehnologija u separaciji i pročišćavanju polifenola.  

Istraživanja fitokemikalija povezuje mnoga međusobno ovisna područja u jedno multidisciplinarno područje. Ta su područja a) znanost o hrani, pronalazak i odabir prihvatljivih prirodnih izvora fitokemikalija, b) primjena učinkovitih tehnologija odjeljivanja s iskorištenjem visokih prinosa te c) istraživanje bioraspoloživosti i biofunkcionalnosti.

Konvencionalne i nekonvencionalne separacijske metode primjenjive u analitičkoj metodologiji i procesnoj tehnici, općenito se temelje na razdjeljivanju između dvije faze, adsorpciji/desorpciji, odjeljivanju na osnovu veličine i na osnovu fizičko-kemijskih svojstava tvari od interesa. Istraživanjem separacijskih metoda poboljšavaju se postojeće, čija je korisnost direktno povezana s identifikacijom fenolnih spojeva u kompleksnim matricama. Identifikacija prirodnih fenolnih spojeva je zahtjevna uslijed velikog broja derivata, kondenziranih fenolnih spojeva, njihovih izomera i izobara. Primjenom kromatografskih, spektroskopskih metoda te spregnutih metoda, uspješno su identificirani mnogi kompleksni fenolni spojevi.

Primjena ekstrakata polifenola i čistih sastojaka pokazuje učinak na mnoge nezarazne bolesti. Često se povezuju s funkcionalnom hranom.

Ovim projektom obuhvaćen je nastavak prethodnih istraživanja u području karakterizacije i primjene bioaktivnih polifenola.

 

 


Istraživački tim
Prof.dr.sc. Jasminka Giacometti jgiacometti@uniri.hr
Prof.dr.sc. Damir Muhvić, dr.med. damir.muhvic@medri.uniri.hr
Doc.dr.sc. Marta Žuvić-Butorac marta.zuvic.butorac@uniri.hr
Mr.sc. Ariana Fužinac-Smojver,dr.med. arianafs@medri.uniri.hr
Dr.sc. Luka Đudarić, dr.med. luka.dudaric@medri.uniri.hr
Mr.sc. Fabio Giacometti fabio.giacometti@dina.hr
Martina Matešić mmatesic22@gmail.com
Adriano Pavletić adriano.pavletic@gmail.com
Maja Barić, mag.prehramb.tehnologije mayabaric@gmail.com
1826 avigliana2.jpg crop

Dr.sc. JASMINKA GIACOMETTI, redoviti profesor

Odjel za biotehnologiju

prostorija: Ured, O-211
e-pošta: jgiacometti@uniri.hr
telefon: 051 584 557
prostorija: Laboratorij za prirodne spojeve i metabolomiku, O-150
prostorija: Laboratorij i Praktikum za kromatografiju, O-148javni profil UniRi


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 464 12 15
Researchgate 351 RG score 26.80
Scopus 323 10