Europska dimenzija u obrazovanju: pristupi i izazovi


Rasprave o europskoj dimenziji u obrazovanju (EDO) više su desetljeća prisutne u europskoj obrazovnoj politici te stručnom i znanstvenom diskursu. U hrvatskom znanstveno-istraživačkom i stručnom prostoru, kao i u smjernicama obrazovnih politika, koncept europske dimenzije u obrazovanju ostao je zanemaren i neistražen.
U nacionalnom kontekstu izostaje jasno definiranje europske dimenzije u obrazovanju, pozicioniranje u nacionalnim obrazovnim politikama te opisani i mjerljivi indikatori provođenja. Valja naglasiti da Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (2013) definira europsku dimenziju u obrazovanju kao osposobljavanje za suživot u europskom kontekstu. Međutim, navedeno ostaje isključivo na načelnom i deklarativnom, bez snažnijeg sadržajnog određenja.

U skladu s navedenim opći je cilj ovoga istraživanja analizirati i usporediti trendove uključivanja europske dimenzije u obrazovanju u Europi sa stanjem u Hrvatskoj te predložiti transformaciju sustava obrazovanja u Hrvatskoj u procesu približavanja europskim standardima.


Specifični ciljevi predloženog istraživanja su:
1. analizirati EDO u kontekstu europskih i nacionalnih obrazovnih politika
2. analizirati indikatore EDO
3. analizirati zastupljenost indikatora EDO u nacionalnoj regulativi odgoja i obrazovanja
4. utvrditi zastupljenost indikatora EDO u udžbenicima odabranih predmeta osnovne škole
5. ispitati informiranost i razumijevanje koncepta EDO, kao i stavove povezane s nekim aspektima toga koncepta, na namjernom i prigodnom uzorku nastavnika osnovnih škola u RH
6. ispitati informiranost i razumijevanje koncepta EDO, kao i stavove povezane s nekim aspektima toga koncepta, na namjernom i prigodnom uzorku studenata u RH
7. definirati preporuke i perspektive razvoja EDO u nacionalnim odgojno-obrazovnim politikama


Budući da je riječ o temi koja predstavlja novost u nacionalnom znanstveno-istraživačkom i stručnom prostoru, projekt će omogućiti snažno profiliranje članova istraživačkog tima, ali i Odsjeka za pedagogiju, Filozofskog fakulteta i Sveučilišta u Rijeci, kao institucija koje promiču europsku dimenziju u obrazovanju na svim obrazovnim razinama.


Istraživački tim
Marko Turk, znanstveni novak i asistent/doktorand markoturk@ffri.hr
Bojana Ćulum, docentica bculum@ffri.hr
Jasminka Ledić, redovita profesorica u trajnom zvanju jledic@ffri.hr
Bojana Vignjević, asistentica bojana.vignjevic@ffri.uniri.hr
Ivana Miočić, apsolventica jednopredmetnog diplomskog studija pedagogije imiocic@ffri.hr
1511 pedagogija   ledic jasminka.jp crop

Dr. sc. JASMINKA LEDIĆ, red.prof.

Filozofski fakultet

prostorija: 311
e-pošta: jledic@ffri.hr
telefon: 051265718

Google Scholar
CROSBI