Fizička svojstva cirkumstelarne tvari simbiotskih zvijezda


Istražuju se fizička svojstva cirkumstelarne tvari zvijezda koje se nalaze u ekstremnim stadijima evolucije: komponenata tipa Mire u simbiotskim dvojnim sustavima i mladih zvijezda tipa Herbig Ae/Be i T Tauri. Zajedničko svojstvo ovih zvijezda je prašina različitog porijekla koju nalazimo u njihovim ovojnicama, a koja je mogla nastati u jakim zvjezdanim vjetrovima Mira ili je ostatak materijala iz kojeg su zvijezde nastale. U cilju određivanja fizičkih i kemijskih svojstava cirkumstelarne prašine i geometrijskog oblika njezine raspodjele primjenjujemo numerički kod DUSTY koji rješava probleme prijenosa zračenja u jednoj dimenziji . Koristimo ga za modeliranje vremenske evolucije i promjenu svojstava cirkumstelarne prašine u ljuskama simbiotskih Mira, što doprinosi boljem razumijevanju fizikalne strukture i procesa u simbiotskim sustavima, gubitka mase, zvjezdanih vjetrova i njihovog međudjelovanja. U modeliranju koristimo infracrvena ekstraterestrička opažanja IRAS, ISO, Spitzer, 2MASS te zemaljska fotometrijska opažanja u JHKLM vrpcama kao i dostupna interferometrijska mjerenja (VLTI, Keck, PTI, SKA).
Od objekata iz uzorka usredotočujemo se na simbiotsku novu RR Tel gdje se temeljem detaljne analize različitih faza u 30-godišnjoj evoluciji njene cirkumstelarne prašine stvara model dinamike i geometrije raspodjele prašine. To otvara nove mogućnosti istraživanja ove važne komponente cirkumstelarne tvari. Problem degeneracije modela koji se pritom javlja rješava se simultanim modeliranjem interferometrijskih, spektrometrijskih i fotometrijskih opažanja. Jedina simbiotska mira za koju postoje i interferometrijska opažanja je HM Sge za koju je moguće naći nedegenerirana rješenja i ujedno povući zaključke na njoj sličnu RR Tel. U cilju pronalaženja razvojnog modela cirkumstelarne okoline, odredit će se i osnovna svojstva mire korištenjem Phoenix numeričkog koda za modeliranje atmosfera zvijezda i sintezu spektara. Razvoj interferometrijskih metoda omogućio je opažanje unutarnjih dijelova ovojnica mladih zvijezda koje će biti istraženi modeliranjem prijenosa zračenja kako bi se odredila svojstva područja u neposrednoj blizini zvijezde, ujedno i mjesta formiranja planeta.
Kompilacija raspoloživih opažanja simbiotskih mira sjeverne i južne hemisfere i odabir objekata podesnih za analizu vodi formiranju konačnog uzorka za traženje zajedničkih karakteristika i razvoja njihove cirkumstelarne prašine.


Istraživački tim
dr.sc. Tomislav Jurkić tjurkic@phy.uniri.hr
prof. dr. sc. Dubravka Kotnik-Karuza kotnik@phy.uniri.hr
dr. sc. Nataša Erceg nerceg@phy.uniri.hr
mr.sc. Mariza Sarta-Deković msarta@phy.uniri.hr
doc.dr.sc. Dejan Vinković dejan@iszd.hr
125 dubravka.jpg crop

Prof. dr.sc. DUBRAVKA KOTNIK-KARUZA

Odjel za fiziku

e-pošta: kotnik@phy.uniri.hr

CROSBI
Google Scholar