Citoprotektivna i imunoregulacijska svojstva glikoproteina 96 i metalotioneina


Narušavanje tkivnog integriteta izazvano različitim čimbenicima (ozljede, stres, izlaganje toksinima, zračenje i sl.) rezultira aktivacijom sličnih obrambenih mehanizama. Među njima su i proteini toplinskog šoka i metalotioneini (MT), koji sprječavaju stvaranje toksičkih produkata nastalih proteinskom, lipidnom i DNA oksidacijom ili mutacijom.
Koordinirani adaptivni program u endoplazmatskom retikulumu uključuje i djelovanje glikoprotein 96 (gp96), koji kao molekularni «chaperon» nadzire procese proteinske biogeneze i degradacije denaturiranih proteina putem ubiquitinsko-proteazomskog sustava. Osim toga, reguliranjem procesa post-translacijske migracije proteina u stanične organele i funkcije nuklearnih receptora, gp96 utječe na procese stanične proliferacije i apoptoze, a kao snažni adjuvans i imunoregulator potiče i razvoj antigen-specifične imunosti prema vlastitim peptidima i nekim bakterijama, sudjelujući u stvaranju autoagresivnih i regulacijskih klonova T limfocita.
U ovim istraživanjima planiramo, stoga, analizirati izražaj gp96 i njegovih receptora, te MT i metala u: a) procesima regeneracije jetre i embriogeneze, b) demijelinizacijskim bolestima izazvanim autoimunim procesom i intoksikacijom kuprizonom, c) upalnim procesima (kolecistitis u ljudi) te d) neoplastičkim procesima (lezije i karcinomi vrata maternice u žena). Promjene će se istraživati na mjestima tkivnih oštećenja, te na razini timusa i jetre. Analizirat će se genski i proteinski izražaj gp96 i MT, metali u tkivu, odnos gp96 prema endocitoznim i aktivacijskim receptorima (CD91, TLR2, NKG2D), prema MHC i ko-stimulacijskim molekulama i procesima glikozilacije, te fenotip i stanični ciklus timocita i intrahepatičkih limfocita. Očekujemo dobivanje novih podataka o mehanizmima koji predstavljaju prvu linije obrane u reakcijama na oštećenje i vrše imunološki nadzor nad vlastitim antigenima tijekom narušavanja tkivnog integriteta.


Istraživački tim
Tanja Grubić Kezele, dr. med. tanja.grubic@medri.uniri.hr
Božena Čurko-Cofek, dr. med. bozena.curko-cofek@medri.uniri.hr
Biserka Radošević-Stašić biserkars@medri.uniri.hr
Vesna Barac-Latas, prof. dr. sc. vesna.barac-latas@medri.uniri.hr
Hrvoje Jakovac, doc. dr. sc. hrvoje.jakovac@medri.uniri.hr
Markus Kipp, Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. mkipp@ukaachen.de
Zlatko Trobonjača, prof. dr. sc. zlatko.trobonjaca@medri.uniri.hr
Biba sl

Prof. dr. sc. BISERKA RADOŠEVIĆ-STAŠIĆ, prof. emeritus

Medicinski fakultet

e-pošta: biserkars@medri.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Crosbi
Google scholar
UNIRI - javni profil