Uloga progesterona u reproduktivnim i nereproduktivnim organima


Steroidni hormon progesteron (P) je ključan regulator svakog aspekta ženske reproduktivne funkcije koji prema novim istraživanjima također ima važnu ulogu i u nereproduktivnim tkivima. Disfunkcija P je povezana s reproduktivnim poremećajima (endometrioza, neplodnost), rakom (rak jajnika, rak dojke, karcinom endometrija, karcinom prostate), metaboličkim poremećajem (rezistencija na progesteron, pretilost, osteoporoza), kardiovaskularnim oštećenjem (aneurizma aorte) i neurološkim oštećenjem (migrene, vrtoglavice). Učestalost mnogih bolesti često je ovisna o spolu pa se smatra da djelovanje spolnih hormona, estrogena (E) i P ima važnu ulogu u patogenezi bolesti. Molekularni mehanizmi odgovorni za učinke P u fiziološkom i patofiziološkom stanju su u velikoj mjeri nepoznanica. Zna se da su fiziološki učinci P posredovani preko dva unutarstanična progesteronska receptora (PR) i to PR-A i PR-B. Izražaj PR-A uvijek prati i PR-B i relativni omjer PR-A/PR-B ovisi o endokrinološkom statusu organizma i mijenja se tijekom kancerogeneze.  Ova dva proteina su transkripcijski čimbenici koji nastaju prijepisom iz jednog gena i strukturno su identični osim što je PR-A kraći za 164 amino kiseline na N-terminalnom kraju.

Općenito cilj ovog istraživanja je utvrditi selektivnu ulogu PR-A i PR-B u njihovom fiziološkom kontekstu.

Specifično, fokus ovih istraživanja su molekularni mehanizmi kojima PR-A i PR-B selektivno reguliraju sudbinu stanica u endometriju i mišićno-koštanom sustavu. Očekuje se da će ova istraživanja pridonijeti boljem razumijevanju molekularnih mehanizama P u endometriju i mišićno-koštanom sustavu i dovesti do novih strategija za prevenciju i liječenje bolesti uzrokovanih patofiziološkim djelovanjem P.

 


Istraživački tim
prof.dr.sc. Gordan Gulan gordang@medri.uniri.hr
prof.dr.sc. Jagoda Ravlić-Gulan jravlic@medri.uniri.hr
prof.dr.sc. Neda Smiljan-Severinski nedass@medri.uniri.hr
prof.dr.sc. Biserka Mulac-Jeričević biserkamj@medri.uniri.hr
dipl. ing. Tamara Nikolić tamara.tijanic@medri.uniri.hr
mag. biol. mol. Sandra Šućurović sandra.sucurovic@medri.uniri.hr
Zdravko Jotanović, zjotanov@inet.hr
prof.dr.sc. Jan J. Brosens J.J.Brosens@warwick.ac.uk
Bmj uniri slika

Prof. dr. sc. BISERKA MULAC JERIČEVIĆ

Medicinski fakultet

e-pošta: biserkamj@medri.uniri.hr
telefon: +38551651233
skype: biserka.mulac.jericevic
prostorija: Zavod za fiziologiju i imunologijuMEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google znalac 4248 27 40