Uloga osteopontina u progresiji tumora


Progresija tumora nastaje uslijed nakupljanja genetskih promjena i promjena stanične funkcije koje dovode do invazije i metastaziranja tumora. Te su promjene regulirane molekulama koje djeluju na putove prijenosa signala u stanici, a time i na promjenu izražaja gena. Jedna od tih molekula je osteopontin (OPN), protein kojeg sintetiziraju različite vrste stanica, uključujući i epitelne i izlučuju ga u izvanvanstanični prostor. Djelujući kao citokin i kao protein izvanvanstaničnog matriksa, OPN se veže za receptore na staničnoj površini i time pobuđuje prijenos signala kojim se reguliraju brojni fiziološki i patološki procesi. Povećani izražaj osteopontina u zloćudnim tumorima u odnosu na zdrava tkiva, upućuje na njegov mogući značaj u procesu invazije i metastaziranja tumora. Cilj dosadašnjeg istraživanja bio je ispitati vrijednost osteopontina kao dijagnostičog i prognostičkog markera u praćenju bolesnika s nekim oblicima zloćudnih tumora. Pokazali smo da OPN ima ulogu u progresiji raka bubrega, usne šupljine, zloćudnog tumora mozga, raka pluća te hematoloških tumora multipli mijelom i non-Hodgkin limfom. U nastavku istraživanja želimo istražiti mehanizme kojim OPN posreduje svoje djelovanje: ulogu u angiogenezi, dužem preživljavanju tumorskih stanica, posredovanju u imunološkom odgovoru, suradnji s čimbenicima rasta, enzimima koji razgrađuju izvanstanični matriks te receptore putem kojim ostvaruje svoje djelovanje. Temeljem ukupnih saznanja o ulozi OPN-a u biologiji tumorskog rasta OPN je nedavno predložen kao biomarker koji u kliničkom radu može koristiti u dijagnozi i praćenju bolesnika sa zloćudnim tumorima. Štoviše, saznanja mogu koristiti i u terapijske svrhe. Danas se intenzivno istražuju mogućnosti kočenja djelovanja OPN-a, uključujući blokiranje OPN-a na razini gena, mRNA, preteinskoj razini te blokiranje receptora za OPN, što može pomoći u stvaranju tzv."pametnog" lijeka za zloćudne tumore.

Sredstva potpore omogućit će nastavak istraživanja koje uključuje različite kliničke struke (kirurzi, internisti, onkolozi), edukaciju doktoranda i ubrzati proces uspostavljanja banke tumora kao temeljne pretpostavke za istraživanja iz područja tumorske patologije.


Istraživački tim
Aldo Ivančić, doc. dr., kirurg aldo.ivancic@medri.uniri.hr
Koviljka Mutušan-Ilijaš, dr.sc., spec. patolog kmatusan@medri.uniri.hr
Manuela Avirović, dr.med. manuela.avirovic@medri.uniri.hr
Ksenija Lučin, prof.dr.sc., spec. patolog ksenija.lucin@medri.uniri.hr
Ljiljana Bulat-Kardum, doc.dr.sc., spec. pulmolog bulat.ljiljana@medri.uniri.hr
Christophe Štemberger, spec. citolog drstembo@yahoo.com
Antica Duletić Načinović antica.duletic-nacinovic@ri.t-com.hr
2680 prof lucin.jpg crop

Prof. dr. KSENIJA LUČIN, dr. med.

Medicinski fakultet

e-pošta: ksenija.lucin@medri.uniri.hr
telefon: 051325805
prostorija: Zavod za patologiju, Medicinski fakultet
MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 498 14 14
hrvatska znanstvena bibliografija