Karakterizacija kasnih endosomalnih odjeljaka i njihova uloga u morfogenezi MCMV-a


Razne signalne molekule, hranjive tvari, stanični receptori, kao i veće čestice (virusi, toksini i sl.) ulaze u stanicu procesom endocitoze, nakon čega se usmjeravaju u zasebne unutarstanične odjeljke-endosome između kojih postoji određen stupanj komunikacije. Upravo taj proces određuje i daljnju sudbinu endocitirane molekule. Tako se molekule iz reciklirajućih endosoma vraćaju prema staničnoj površini, dok se molekule u kasnim endosomima uglavnom degradiraju ili restrukturiraju. Mehanizmi kontrole usmjeravanja i putovanja molekula unutarstaničnim odjeljcima uglavnom su pod utjecajem djelovanja specifičnih regulatornih molekula, predmet su intenzivnog istraživanja u staničnoj fiziologiji. Jedan od razloga je i upravo to što te iste mehanizme virusi koriste u svrhu vlastite reprodukcije. Naime, poznato je da herpesvirusi, nakon što uđu u stanicu domaćina, iskorištavaju upravo njegov endosomalni sustav za prijenos gotovih sastavnih dijelova virusa (proteini kapside, tegumenta i ovojnice) do odjeljka za sklapanje i proizvodnju virusnih čestica (AC; engl. assembly compartment). Trenutne spoznaje o građi i funkciji endosomalnog sustava ukazuju na posebnu ulogu kasnih endosoma u formiranju AC. Jedna od njihovih mnogobrojnih uloga je i egzocitoza koja je posljedica sposobnosti spajanja nekih od pododjeljaka kasnih endosoma sa staničnom membranom, što je proces neophodan za stvaranje infektivnih čestica. Stoga ćemo naše istraživanje fokusirati na ispitivanje uloge pododjeljaka kasnih endosoma u morfogenezi infektivnih čestica mišjeg citomegalovirusa (MCMV). Kako je ovo istraživanje vezano uz glavni projekt koji proučava endosomalnu mrežu stanice u neinficiranim uvjetima, kao i u uvjetima infekcije herpesvirusom, korištenje ove potpore doprinijelo bi boljem uvidu u funkcioniranje reciklirajućeg kasnog endosomalnog sustava, ali i boljem razumijevanju morfogeneze herpesvirusa.


Istraživački tim
dr. sc. Maja Ilić Tomaš, dr. med. maja.ilic@medri.uniri.hr
Ljerka Karleuša, dipl. ing. bioteh. ljerka.karleusa@medri.uniri.hr
Doc. dr. sc. Hana Mahmutefendić, dipl. ing. biol. hana.mahmutefendic@uniri.hr
Prof. dr. sc. Pero Lučin, dr.med. pero@uniri.hr
Doc. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac, dr. med. gordana.blagojevic@medri.uniri.hr
Frank Momburg, MD, PhD f.momburg@dkfz-heidelberg.de
Picture2

Izv. prof. dr. sc. HANA MAHMUTEFENDIĆ, dipl. ing. biol.

Medicinski fakultet

e-pošta: hana.mahmutefendic@uniri.hr

Hana Mahmutefendić