Procjena oštećenja i ojačanje građevinskih konstrukcija


Predloženi projekt predstavlja skup eksperimentalnih i analitičkih istraživanja vezanih za procjenu lokacije i intenziteta oštećenja građevinskih konstrukcija, procjenu oštećenja konstrukcijskih elemenata i detalja, te istraživanje efikasnosti metoda ojačanja konstrukcija. Uz metodologije koje vrijede za sve konstrukcije, pažnja će biti posvećena istraživanju oštećenja elemenata drvenih konstrukcija koja su posljedica specifičnosti njihova oblikovanja i mehaničkih svojstava materijala (anizotropija), oštećenja lokalno ojačanih drvenih elemenata (kompozitno djelovanje u zonama oštećenja), posljedicama oštećenja multiblokovskih diskontinuiranih konstrukcija, te kemo-mehaničkom oštećenju armirano betonskih konstrukcija pri djelovanju opterećenja uz dugotrajne efekte korozije armature. Projektni tim uključuje suradnike sa zajedničkim, komplementarnim interesom (statičke i dinamičke metodologije detekcije lokacije i intenziteta oštećenja konstrukcija, poboljšanje njihove robusnosti i pouzdanosti u praksi, te optimalnije algoritmizacije inverznih metoda detekcije oštećenja, degradacija armirano betonskih konstrukcija uslijed korozije armature, utjecaj porasta broja pukotina na sigurnost blokovskih konstrukcija, te ocjena primjene i učinaka lokalnih ojačanja FPR-om na poboljšanje nosivih svojstava drvenih elemenata specifične geometrije). Nadgradnjom na postojeću suradnju želi se bitno ojačati znanstveni profil i aspiracija istraživačkog tim predloženog projekta. Uz konsolidaciju rezultata i iskustava, , koncentracija istraživačkih napora će se usmjeriti na gore navedene teme vezane za oštećenja i ojačanja konstrukcija i traženje istraživačkih partnera za zajednički nastup na natječajima za EU projekte. U području ojačanja konstrukcija će se dio aktivnosti posebno usmjeriti na istraživanje učinka primjene lokalnih ojačanja FRP-om u zonama geometrijskih oslabljenja drvenih elemenata. Rezultati eksperimentalnih ispitivanja će se primijeniti za poboljšanje do sada razvijenih numeričkih modela (za neojačane elemente), zasnovane na konačnim elementima koji opisuju nastanak i razvoj pukotina, te za razvoj numeričkih modela ponašanja FRP-om lokalno ojačanih elemenata (lokalni kompoziti).
 


Istraživački tim
Paulo Šćulac paulo.sculac@uniri.hr
Nikola Lustig nikola.lustig@gradri.uniri.hr
Doc.dr.sc. Ivana Štimac Grandić istimac@gradri.uniri.hr
Doc.dr.sc. Davor Grandić davor.grandic@uniri.hr
Prof Nenad Bićanić nenad.bicanic@uniri.hr
Nina Čeh nina.ceh@gradri.hr
Mr.sc. Željko Smolčić zeljko.smolcic@gradri.hr
Izv.prof.dr.sc. Adriana Bjelanović adriana@uniri.hr
1243 ivana stimac grandic.jpg crop

Izv.prof.dr.sc. IVANA ŠTIMAC GRANDIĆ, dipl.ing.građ.

Građevinski fakultet

e-pošta: istimac@uniri.hr

google znalac
BIB