Istraživanje uloge optineurina u neuroinflamaciji i citoprotekciji


Mutacije u ubikvitin-vežućem proteinu optineurinu nedavno su pronađene u amiotrofičnoj lateralnoj sklerozi (ALS), fatalnoj neurodegenerativnoj bolesti nerazjašnjene patogeneze. Za razliku od većine drugih proteina koji uzrokuju ALS kada uslijed mutacije zadobiju prionski karakter te citotoksična svojstva, za optineurin se misli da ima zaštitnu ulogu zato što njegove mutacije nađene u ALS-u dovode do gubitka funkcije proteina. In vitro studije su pokazale da optineurin regulira različite stanične procese uključujući prijenos upalnih signala unutar stanice, promet vezikula i autofagiju. Uloga optineurina u neurodegeneraciji je nepoznata. ALS nije isključivo bolest motornih neurona. Poremećaj glija stanica, uključujući mikrogliju, te perifernih makrofaga se očituje ranije od simptoma bolesti i osnova je razvoja neuroinflamacije. Potonja je glavna odrednica progresije bolesti i smrtnog ishoda. Glavni cilj ovog istraživanja je razjasniti točnu ulogu optineurina u neuroinflamaciji te u direktnoj i/ili indirektnoj neuroprotekciji. Uloga optineurina biti će se ispitana u: (1) pojedinačnim kulturama neurona, mikroglije i makrofaga, (2) kulturama i organotipičnim rezovima kralježnice, te (3) u mišjem modelu. Za potrebu ove studije, kreirali smo novi genetski mišji model insuficijencije optineurina (analogan mutacijama optineurina u ALS-u). Budući da su ubikvitin-vežući proteini skloni in vitro artefaktima uslijed nespecifičnog vezivanja, analiza funkcije optineurina u primarnim stanicama i u mišjem modelu je ključna za uspjeh ove studije. Nerazumijevanje patogeneze ALS-a razlog je potpunoj nesposobnosti liječenja pacijenata s ALS-om. Naime, jedini odobreni lijek za ALS tek neznatno produžuje preživljenje. U namjeri razumijevanja patogeneze ALS-a te mogućnosti ciljane terapije, predlažemo istraživanje jedinstvenog ALS modela, koji se razlikuje od trenutno dostupnih transgeničnih modela ekspresije toksičnih proteina po tome što omogućava analizu citoprotektivnih svojstava.


Istraživački tim
3529 uniri foto.jpg crop

Doc. dr. sc. IVANA MUNITIĆ

Odjel za biotehnologiju

e-pošta: ivana.munitic@biotech.uniri.hr
mobitel:
prostorija: Odjel za Biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci, Radmile Matejčić, O-824

Ivana Munitić/ Google scholar