Molekularni mehanizmi bakterijske patogeneze i odgovora na stres


Odgovor bakterija na stres je područje od rastućeg interesa jer obuhvaća probleme zaraznih bolesti, ali i ekološku problematiku sanacije okoliša, formiranja biofilma te evolucijske selekcije. Bakterije su razvile sofisticirane mehanizme kojima osjećaju vanjske uvjete i odgovaraju promjenom obrasca genske ekspresije, aktivirajući skupine gena koji kodiraju produkte važne za preživljavanje i rezistenciju, a gaseći one koji im nisu potrebni u određenom okolišu. Stoga smo naš interes usmjerili ka istraživanju preživljavanja bakterija u okolišu, detekciji molekularnih mehanizama bakterijske adaptacije i odgovora na stres iz okoliša koji utječu na njihovu virulenciju, antimikrobnu rezistenciju, odnosno patogenezu infekcije kao i razjašnjavanju značaja jednostaničnih eukariota (ameba) u prijelazu bakterija iz slobodnoživućih u parazitske oblike. Također ćemo ispitivati biološku aktivnost polifenola i bakteriofaga radi eventualne primjene u terapiji, prehrambenoj industriji i biosanitaciji.

U okviru projekta kao model će nam služiti bakterije koje se prenose hranom ili vodom (Listeria, Campylobacter, Legionella, Pseudomonas, enterobakterije). Korištenjem standardnih mikrobioloških (kultivacija bakterijskih i eukariotskih stanica), mikroskopskih (svjetlosni, fluorescentni, elektronski), biokemijskih (identifikacija bakterija), instrumentalnih (spektrofotometrija, protočna citometrija) i molekularnih (PCR, PFGE) postupaka, istražit ćemo mehanizme bakterijske prilagodbe stresu i promjenama u okolišu. Pratit ćemo utjecaj prilagodbe na otpornost prema novom stresu i antimikrobnim sredstvima, kao i na virulenciju odnosno sposobnost uspostave infekcije u animalnom i staničnom modelu. Rezultati istraživanja, koja će nam biti omogućena potporom Sveučilišta, proširit će istraživački portfelj tima, Medicinskog fakulteta odnosno Sveučilišta u Rijeci na kojem će se istraživanja provoditi.


Istraživački tim
prof.dr.sc. Darinka Vučković, dr. med. darinka.vuckovic@medri.uniri.hr
Dolores Peruč, dr.med dolores.peruc@medri.uniri.hr
prof.dr.sc. Brigita Tićac, dr.med. brigita.ticac@medri.uniri.hr
prof.dr.sc. Maja Abram, dr. med. maja.abram@medri.uniri.hr
Mirna Mihelčić, dr. vet. med. mirna.mihelcic@medri.uniri.hr
doc.dr.sc. Marina Bubonja Šonje, dr. med. marina.bubonja@medri.uniri.hr
dr.sc. Matjaž Peterka, dipling. matjaz.peterka@cobik.si
Diana Jurčić-Momčilović, bacc.med.lab.diag. diana.jurcic@medri.uniri.hr
doc.dr.sc. Anja Klančnik, dipl.ing. Anja.Klancnik@bf.uni-lj.si
Gabriela Begić, bacc.med.lab.diag. gabrijela.radic@medri.uniri.hr
Davorka Repac-Antić, dr.med. mikrobiologija@kbc-rijeka.hr
prof.dr.sc. Sonja Smole-Možina, dipl.ing. Sonja.Smole-Mozina@bf.uni-lj.si
mr.sc. Palmira Gregorović-Kesovija, dr. med. palmira.kesovija@zzjzpgz.hr
prof.dr.sc. Martina Deckert, dr. med. martina.deckert@uni-koeln.de
Dr.sc. Anna Brunn, dr. med. anna.brunn@uni-koeln.de
1938 abram maja.jpg crop

prof.dr.sc. MAJA ABRAM, dr.med

Medicinski fakultet

prostorija: Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju
mobitel:
e-pošta: maja.abram@medri.uniri.hrGoogle Scholar

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
hrvatska znanstvena bibliografija
uniri