Aktivacijski receptori stanica NK specifični za citomegalovirus i citomegalovirusni imunosubverzivni mehanizmi


Naša grupa već se niz godina bavi, na animalnom modelu, istraživanjima imunosubverzivnih mehanizama kojima citomegalovirusi (CMV) izbjegavaju imunološki odgovor domaćina kao i ulogom pojedinih staničnih populacija, posebice stanica NK i CD8 limfocita T, u imunološkom nadzoru virusne infekcije. Mišji CMV (MCMV) posjeduje gene čiji produkti ometaju ispoljavanje MHC-I molekula na površini inficirane stanice, zbog čega je CD8 limfociti T ne mogu prepoznati i uništiti. No budući se MHC-I molekule vežu za inhibicijske receptore stanica NK, njihovo neispoljavanje čini inficirane stanice osjetljivim na kontrolu posredovanu stanicama NK. Stoga je MCMV razvio i niz mehanizama izbjegavanja stanica NK. Jedan od tih imunosubverzivnih mehanizama je posredovan genom MCMV-a m04, čiji se produkt veže na MHC-I molekule unutar stanice, vodi ih na površinu te tako inficirana stanica izbjegava ubijanje od strane stanica NK. Međutim, nedavno je otkriveno da je m04 MCMV-a neophodan i za prepoznavanje inficirane stanice preko aktivacijskih receptora stanica NK. Naše daljnje istraživanje usmjereno je upravo na aktivacijske NK receptore koji specifično prepoznaju stanice inficirane MCMV-om te na faktore potrebne za ovo specifično prepoznavanje. Želimo istražiti kako unatoč ovom specifičnom prepoznavanju inficiranih stanica djeluju virusni imunosubverzivni mehanizmi. Također ćemo ispitati kako receptori specifični za MCMV utječu na nastanak i održavanje MCMV-specifičnih CD8 limfocita T. Rezultati našeg istraživanja trebali bi značajno doprinijeti boljem razumijevanju imunobiologije citomegalovirusne infekcije te funkcije stanica NK i njihovih receptora.


Istraživački tim
Antonija Miletić, dipl. ing. bioteh. antonija.miletić@medri.uniri.hr
Ana Lesac, dr. med. anja.lesac@medri.uniri.hr
Jelena Železnjak, mag. ing. mol. biotechn. jelena.zeleznjak@medri.uniri.hr
Branka Popović, dipl. ing. biol. branka.popovic@medri.uniri.hr
dr. sc. Marina Babić Čač, dipl. ing. biol. marina.babic@medri.uniri.hr
dr. sc. Vanda Juranić Lisnić, dipl. ing. bioteh. vanda.juranic@medri.uniri.hr
prof. dr. sc. Stipan Jonjić, dr. med. stipan.jonjic@medri.uniri.hr
2275 astrid.jpg crop

prof.dr.sc. ASTRID KRMPOTIĆ, dr. med.

Medicinski fakultet

e-pošta: astrid.krmpotic@medri.uniri.hrMEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 2041 24 30