Konstruiranje i optimizacija elemenata strojeva


Standardni oblici ozubljenja, mehanizama hidrostatskih i pneumatskih uređaja i sustava podmazivanja hidrostatskih ležajeva imaju stanovite nedostatke. Uvođenjem novih oblika ozubljenja za mehaničke prijenosnike snage, novog oblikovanja mehanizama hidrostatskih strojeva i novih sustava regulacije hidrostatskih ležajeva moguća su znatna mehanička i tribološka poboljšanja u smislu nosivosti, trajnosti, smanjenja gubitaka i povećanja pouzdanosti. Zbog važnosti mehaničkih i hidrostatskih prijenosnika u transportnim sredstvima, ova poboljšanja od osobitog su interesa kod uređaja s posebnim zahtjevima. Kombinacijom hidrostatskih s mehaničkim prijenosnicima povećava se ukupni stupanj iskoristivosti. Kod turbinskih ležajeva i reduktora bitno je smanjenje gubitaka kod proizvodnje energije posebno primjenom ozubljenja s neevolventnim osnovnim profilom. Za specijalne primjene od posebnog su interesa kompaktne konstrukcije pa će se odgovarajuća pažnja posvetiti unapređenju konstrukcije planetarnih prijenosnika. Istraživat će se čelnici s tankim vijencem i poboljšanja koja se mogu postići pri konstruiranju složenog oslonca zuba takvih čelnika jer još nisu u potpunosti riješena pitanja vezana uz nosivost čelnika s tankim vijencem. Istraživanja će obuhvatiti i optimizaciju kliznih ležajeva s hidrodinamičkim i hidrostatskim podmazivanjem. U planu je istraživanje geometrije, nosivosti, triboloških karakteristika i tehnologije izrade specijalnog ozubljenja te formulacija algoritma za optimizaciju i proračun opteretivosti standardnih i specijalnih vrsta ozubljenja. Također će se produbiti istraživanje vodne hidraulike, smanjene potrošnje zraka za pneumatske sustave i posredno smanjenje emisije CO2. U istraživanju će se primijeniti numerička analiza uz eksperimentalnu provjeru rezultata. Rezultati će poslužiti za razvoj i racionalizaciju postojećih postupaka proračuna i preporuka normizacijskih organizacija. Dosadašnja iskustva ukazuju da će dobiveni rezultati imati značajnu primjenu.


Istraživački tim
Prof. dr. sc. Neven Lovrin neven.lovrin@riteh.hr
Prof. dr. sc. Boris Obsieger boob@riteh.hr
Željko Vrcan, dipl. ing. zvrcan@riteh.hr
Viši asistent dr. sc. Goran Gregov gregovg@riteh.hr
Prof. dr. sc. Gordana Marunić gmarunic@riteh.hr
Prof. dr. sc. Dubravka Siminiati dubravka.siminiati@riteh.hr
Viši asistent dr. sc. Branimir Rončević, dipl. ing. broncev@riteh.hr
v. pred. Ksenija Mance, prof. ksenija.mance@riteh.hr
mr. sc. Katica Jurasić katica.jurasic@riteh.hr
Prof. dr. sc. Iztok Potrč iztok.potrc@uni-mb.si
Izv. prof. dr. sc. Matjaž Šraml sraml.matjaz@uni-mb.si
Untitled2

prof. dr. sc. BORIS OBSIEGER, dipl. ing.

Tehnički fakultetMEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX