Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije


Profesionalni razvoj učitelja je proces tijekom kojega učitelj utemeljuje i održava najvišu razinu profesionalne osposobljenosti koju je sposoban postići. Ideja tzv. „novoga profesionalizma“ ističe neke temeljne zahtjeve za učitelja, kao što su: profesionalna posvećenost vlastitom učenju, profesionalna autonomija, dinamičko razumijevanje učenja (učitelj podržava suodgovornost za rezultate učenja kod učenika i sam je aktivan i refleksivan “učenik”) te suradnja i povezivanje s društvenom zajednicom. Podizanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja ovisno je o profesionalnom razvoju učitelja: inicijalnom obrazovanju i trajnom stručnom usavršavanju, te zahtijeva razvoj ključnih transverzalnih kompetencija za cjeloživotno učenje, na kojima počivaju kreativnost, inovativnost, kritičko mišljenje ili poduzetnost. Ličnost učitelja značajno posreduje primjeni transverzalnih kompetencija kojima raspolaže, kao i samom profesionalnom statusu. Transverzalne ili međupredmetne kompetencije za cjeloživotno učenje se smatraju krucijalnim za implementaciju društvenih ciljeva (kao što su „učiti kako učiti“, održivost i inkluzija) koje su važne za sve pojedince (Rieckman, 2013). Nove zadaće, znanja, uloge i kompetencije učitelja nužno zahtijevaju odgoj i obrazovanje za održivi razvoj i mijenjaju „sliku klasičnog razreda“. Suvremeni učitelj radi u inkluzivnom razredu kojeg čine djeca različitih odgojno-obrazovnih potreba, dok kompetencije „učenja kako učiti“ (prilagodba na promjene, samoregulirano učenje i suočavanje s neuspjehom) stavljaju pred učitelje zahtjev za razvojem viših razina znanja i složenijih kognitivnih vještina.
Upitno je koliko navedene transverzalne kompetencije za cjeloživotno učenje učitelji stječu tijekom inicijalnog obrazovanja, a koliko u daljnjem profesionalnom razvoju, te kako bi osnaživanje ovih kompetencija pridonijelo profesionalnom statusu. Cilj je istraživanja ispitati profesionalni razvoj i status učitelja, njihovu ličnost i transverzalne kompetencije u području samoregulacije, inkluzije i održivog razvoja. Izradom smjernica za njihovo unaprjeđenje kroz interdisciplinarnost i kros-kulturalnost proširit će se istraživački portfelj svih članova tima.

 


Istraživački tim
doc.dr.sc. Dunja Anđić dunja@ufri.hr
doc.dr.sc. Sanja Skočić Mihić sanjasm@ufri.hr
doc.dr. sc. Darko Lončarić darko@ufri.hr
Valentina Martan valentina.martan@gmail.com
doc. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić sanjatv@ufri.hr
doc.dr. sc. Renata Čepić renata@ufri.hr
izv. prof. dr. sc. Jana Kalin jana.kalin@guest.arnes.si
doc.dr.sc. Barbara Šteh barbara.steh@guest.arnes.si
Marijeta Mašić, profesor hrvatskog i njemačkog jezika masicmar@gmail.com
115 cepic 5.jpg crop

doc. dr.sc. RENATA ČEPIĆ

Učiteljski fakultet

e-pošta: renata@ufri.hr
mobitel:
prostorija: 374
Thompson Reuters WOS-Researcher ID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Elsevier-Scopus 5 1
Google scholar 20 3 0