Mehanizmi regeneracije skeletnog mišića i perifernog živčanog sustava u šećernoj bolesti tip 1Šećerna bolest tip 1 uzrokuje funkcionalne i morfološke poremećaje, a opsežnost oštećenja ovisna je o duljini trajanja bolesti. Mehanizmi nastanka kroničnih komplikacija šećerne bolesti nisu u potpunosti jasni iako se povezuju s pojavom oksidativnog stresa, posljedičnom povećanom apoptotičkom aktivnošću te smanjenom regeneracijskom sposobnošću oštećenog tkiva. Glavni cilj predloženog projekta je istražiti patogenezu i mehanizam nastanka komplikacija šećerne bolesti u perifernom živčanom sustavu i skeletnom mišiću te istražiti ispoljavanje Regeneracijskog (Reg) gena u spomenutim tkivima. Zbog dokazanog protektivnog učinka regeneracijskih gena na proces regeneracije različitih tkiva štakora predloženi projekt postavlja hipotezu da ispoljavanje Reg gena može predstavljati indikator ozljede/regeneracije i da postoji povezanost između ispoljavanja Reg gena i smrti stanica mehanizmom apoptoze/nekroze. Ukoliko je ekspresija Reg gena inhibirana ozljedom tkiva tada možemo pretpostaviti da sistemska primjena Reg gena/proteina može spriječiti/usporiti nastanak oštećenja, a istovremena primjena Reg gena/proteina i antioksidativne terapije zbog njene dokazane neuroprotektivne uloge mogao bi imati još snažniji pozitivan učinak. Slijedeća hipoteza projekta jest da ekspresija Reg gena može biti ushodno i nishodno regulirana u različitim vremenskim intervalima tijekom šećerne bolesti te da postoji korelacija između ekspresije Reg gena i stupnja oštećenja živca. Hipotezu prema kojoj inervacija mišića može biti od velike važnosti za ispoljavanje Reg gena u skeletnom mišiću želimo testirati na modelu denervacije skeletnog mišića. Očekujemo da će rezultati istraživanja tj. nova saznanja o biokemijskim, staničnim i molekularnim mehanizmima oštećenja i oporavka živčanih i mišićnih stanica u šećernoj bolesti doprinjeti razvoju novih pristupa u liječenju ove bolesti.


Istraživački tim
Romana Jerković romana.jerkovic@medri.uniri.hr
Danijel Ivanac, dr. med, danijel.ivanac@medri.uniri.hr
Gordana Starčević Klasan gordanask@medri.uniri.hr
Dubravka Jurišić-eržen, prof.dr.sc. dubravkaje@uniri.hr
3057 romana1.jpg crop

Prof.dr.sc. ROMANA JERKOVIĆ, redoviti profesor

Medicinski fakultet

prostorija: Zavod za anatomiju
e-pošta: romana.jerkovic@medri.uniri.hr
mobitel:MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Znalac (Scholar) 243 8 8