Reciklirajući endosomalni putovi


Endocitoza je bazični stanični proces koji označava ulazak molekula sa stanične površine u unutrašnjost stanice te ima važnu ulogu u staničnom preživljavanju, proliferaciji, diferencijaciji, odnosno određivanju stanične sudbine. Nakon što je molekula endocitirana, stanica je ili uništava tako što je šalje u put degradacije  ili je vraća natrag na staničnu površinu procesom koji nazivamo recikliranje. Za sada se mogu razlučiti tri puta recikliranja: rapidni, brzi i spori. Budući da ti putovi imaju iznimno važnu ulogu u održavanju sastava stanične membrane, nastanku tumora, modulaciji imunološkog odgovora tijekom infekcije virusom te u nastanku različitih bolesti, bolje razumijevanje ovoga procesa omogućilo bi i bolji uvid u patogenezu navedenih stanja što bi posljedično značilo i veću mogućnost kontrole nad navedenim procesima, uključivši i nove metode liječenja. Stoga je cilj ovoga istraživanja testirati i prilagoditi postojeće protokole za praćenje recikliranja endocitiranih molekula jer su protokoli koji su dostupni u literaturi nedostatni i neadekvatno primjenjivani. Nakon uspostavljanja pouzdanog protokola recikliranja, istraživanje će biti usmjereno prema karakterizaciji ranih endosomalnih putova recikliranja, posebice rapidnog recikliranja koje još nije jasno dokazano, kao i regulatornih molekula uključenih u recikliranje. Recikliranje nekoliko važnih staničnih proteina pratiti ćemo u neinficiranim uvjetima i u uvjetima infekcije mišjim citomegalovirusom (MCMV). U svrhu preciznijeg određivanja kinetike recikliranja razvijati ćemo matematički model recikliranja. Predloženo istraživanje predstavlja značajan iskorak u odnosu na osnovno istraživanje i omogućit će odgovore na pitanja endosomalnog putovanja u inficiranim stanica i razumijevanje mehanizma nastanka staničnog odjeljka za sklapanje viriona, a time i patogeneze infekcije citomegalovirusom.


Istraživački tim
Istraživanje Doc. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac, dr.med., mag. oec. - voditelj gordana.blagojevic@medri.uniri.hr
Doc.dr.sc. Hana Mahmutefendić, dipl.ing.biol. hana.mahmutefendic@medri.uniri.hr
Ljerka Karleuša, dipl.ing.bioteh. ljerka.karleusa@medri.uniri.hr
Prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med. pero.lucin@uniri.hr
dr.sc. Maja Ilić Tomaš, dr. med. maja.ilic@medri.uniri.hr
Prof. dr. sc. Senka Maćešić, mag. educ. math. et phys. senkav@riteh.hr
Doc. dr. sc. Kristina Grabušić kristina.grabusic@biotech.uniri.hr
Smartx

Doc.dr.sc. GORDANA BLAGOJEVIĆ ZAGORAC, dr.med., mag.oec.

Medicinski fakultet

e-pošta: gordana.blagojevic@medri.uniri.hr

Gordana Blagojević Zagorac