Poslovna prilagodba hrvatskih gospodarskih subjekata tržišnom natjecanju u EU


Nastavak istraživanja dodatno razrađuje četvrtu, završnu, fazu dosadašnjeg projekta (uloga institucionalne okoline) koji se bavio prilagodbom hrvatskih gospodarskih subjekata tržištu Europske unije. Polazište za nastavak istraživanja je u tezi da je za razumijevanje razvoja organizaciskih obrazaca u gospodarstvu, ili preciznije, u području oblikovanja pravnih oblika suradnje među gospodarskim subjektima na određenom gospodarsko-administrativnom području, mora dovesti u vezi s postupanjima nositelja ekomske politike u javnoj sferi. Utoliko smatramo da je ponašanjke psolovnih subjekata u izravnoj vezi s načinom organizacije i fukcioniranja jedinica uprave te je potrebno dodatno istražiti prirodu međusobnih odnosa.

Do sad je utvrđeno da su Europska tržišta razvila specifičnu organizacijsku praksu koja gospodarstvenicima nameće prilagodbe ustroja poslovnih sustava, financiranja, te pozicioniranja u svrhu dugoročnog održavanja tehnološke i strateške konkurentnosti. U središtu rasprava vila su dva modela grupiranja poslovnih subjekata: prvi model autohtonograzvoj poduzeća, i drugi, model vlasničkog objedinjavanja poduzeća.

Temeljni cilj predstojećeg nastavka projekta je ispitati efikasnost poticajnih mjera i regulative, usklađenost razvoja oba modela, te mjeru u kojoj se domaći gospodarski subjekti, kao ekonomski slabija strana, uspješno prilagođavaju europskom tržištu. Hipoteze: 1. Spajanja, pripajanja i udruživanja proizvode nove formalne organizacijske obrasce uvjetuju pristup tržištima roba i usluga, 2. Prisutne su različite preferencije s obzirom na dominantne modele gospodarskog razvoja poslovnih subjekata; 3. Vrijednosni sustavi globalne i nacionalne ekonomije uvjetuju razvoj kriterijalnog instrumentarija za donošenje poslovnih odluka;  4. Uloga regulatornog okvira, osobito institucija (regulatora) je usmjeravati trendove te time efikasno kanalizirati poslovne procese/resurse prema nacionalnoj gospodarskoj strategiji. 

Istraživanje će pomoći u oblikovanju nastavnih programa. Projekt će služiti kao potpora za veći broj istraživanja studenata na doktorskim i poslijediplomskim znanstvenim i specijalističkim studijima.


Istraživački tim
Nenad Vretenar, doc. dr. vretenar@efri.hr
Danijela Sokolić, doc. dr. dsokolic@efri.hr
Davor Mance, mr. oec. davor.mance@efri.hr
Marija Kaštelan Mrak, red. prof. kastelan@efri.hr
2904 0092.jpg crop

dr.sc. MARIJA KAŠTELAN MRAK, red. prof.

Ekonomski fakultet

prostorija: kab. 68
e-pošta: kastelan@efri.hr
telefon: 051 355 163

google scholar
CROSBI

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX