Analiza i inovativni pristupi razvoju, upravljanju i primjeni kompleksnih softverskih sustava


Današnji život svakog pojedinca nezamisliv je bez softvera. Softver je jedan od glavnih pokretača suvremenog gospodarstva jer se kroz njegov razvoj i primjenu omogućuje i razvoj drugih gospodarskih grana. Europska unija je prepoznala njegov značaj za ekonomski rast pa nastoji stvoriti uvjete koji će dovesti do jačanja gospodarskih aktivnosti u grani računarstva. U namjeri da se razviju takvi uvjeti u našoj regiji, ustrojen je 2008. godine Studij računarstva na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Za potrebe izvođenja studija te nadopune istraživačkog portfelja, u tom deficitarnom području u regiji, Fakultet je zaposlio grupu mladih istraživača u području računarstva. Znanstvena istraživanja upravo te grupe ujedinjena su ovim projektom s osnovnim ciljem znanstvenog profiliranja Zavoda za računarstvo, Fakulteta i Sveučilišta u Rijeci.

Softver je u centru znanstvenih interesa računarstva. Način na koji ga razvijamo, kakav hardver i tehnologiju koristimo, način i svrha u koju ga koristimo određuje kvalitetu usluge koju njime dobivamo. Značajan porast procesorskih i memorijskih kapaciteta uz značajan pad cijena omogućili su široku primjenu tih resursa svakom pojedincu. Zbog sve veće i šire primjene softver postaje toliko kompleksan da postojeće metode i pristupi razvoju postaju nezadovoljavajući. Stoga se moderno računarstvo bavi analizom velikih i kompleksnih softverskih sustava, inovativnim pristupima razvoju, načinima korištenja, te inovativnoj i jednostavnijoj primjeni. Opći ciljevi ovog projekta su

  1. ubrzavanje uspostave znanstvenog područja računarstva u regiji
  2. stvaranje propulzivne istraživačke grupe s modernom i međunarodno kompetitivnom problematikom kojom se bave ovi istraživači
    • kroz znanstvene europske projekte u koje su uključeni i koji su prepoznati kao jedan od strateških smjernica razvoja na putu ostvarenja ekonomske sposobnosti zemalja EU
    • kroz već uspostavljenu suradnju s eminentnim inozemnim stručnjacima iz područja istraživanja koji su predstavljeni kao vanjski suradnici u ovom projektu
  3. institucionalizacija rada istraživačke grupe kroz ustrojen Zavod za računarstvo Tehničkog fakulteta što pridonosi modernizaciji Studija računarstva, policentričnom razvoju računarstva u RH i povećanju kompetitivnosti grupe u europskom istraživačkom prostoru


Istraživački tim
doc.dr.sc. Tihana Galinac Grbac, dipl.ing. tihana.galinac@riteh.hr
doc.dr.sc. Ivan Štajduhar, dipl.ing. ivan.stajduhar@riteh.hr
doc.dr.sc. Kristijan Lenac, dipl. ing. kristijan.lenac@riteh.hr
doc.dr.sc. Mladen Tomić, dipl.ing. mtomic@riteh.hr
Goran Mauša, dipl.mag. goran.mausa@riteh.hr
Prof.dr.sc. Per Runeson, dipl.ing. per.runeson@cs.lth.se
mr.sc. Damir Arbula, dipl.ing. damir.arbula@riteh.hr
Prof.dr.sc. Ivica Crnković, dipl.ing. ivica.crnkovic@mdh.se
Prof.dr.sc. Bojana Dalbelo Bašić, dipl.ing. bojana@zemris.fer.hr
Prof.dr.sc. Darko Huljenić, dipl.ing. darko.huljenic@ericsson.com
mr.sc. Sandi Ljubić, dipl.ing. sandi.ljubic@riteh.hr
Dsc 0011

doc.dr.sc. TIHANA GALINAC GRBAC, dipl. ing.

Tehnički fakultet

e-pošta: tihana.galinac@riteh.hr