Funkcije metalotioneina u demijelinizaciji uzrokovanoj kuprizonom


Multipla skleroza (MS) je autoimunosna bolest središnjeg živčanog sustava (SŽS) nejasne etiopatogeneze, a karakterizirana je razgradnjom mijelinskih ovojnica (demijelinizacijom) i progresivnim gubitkom motoričkih funkcija. Za istraživanje MS razvijeno je nekoliko životinjskih modela, a najčešće se koriste autoimunosni i toksični. Kuprizon je specifični kelator iona bakra, a njegovo unošenje u životinja dovodi do apoptoze oligodendrocita i posljedične demijelinizacije, što je posredovano snažnim oksidacijskim stresom i nagomilavanjem nepravilno uvijenih bjelančevina.
Metalotioneini (MT) su male, filogenetski stare bjelančevine bogate cisteinom, a imaju izrazitu sposobnost vezanja iona metala, poglavito cinka i bakra. Važni su regulatori bioraspoloživosti metala, a djeluju i kao snažne endogene antioksidacijske i protuupalne molekule. Otpuštanjem i "doniranjem" metala mogu neizravno regulirati izražaj i aktivnost brojnih enzima, napose onih uključenih u apoptotske procese i staničnu proliferaciju.
Ovim istraživanjem planira se ispitati dinamika izražaja MT u različitim regijama SŽS tijekom demijelinizacije uzrokovane kuprizonom u miševa, utvrditi populacije stanica koje izražavaju MT te ustanoviti njihov odnos prema apoptotičnim stanicama i područjima demijelinizacije. Također će se ispitati terapijski i preventivni učinak egzogeno primjenjenih antioksidansa na dinamiku demijelinizacije i oporavak životinja, te modulacija izražaja MT njihovom primjenom.
Uvođenjem kuprizonskog modela demijelinizacije dobiti ćemo potpuniji uvid u funkcije MT i metala u inicijalnim mehanizmima koji pridonose procesima demijelinizacije tijekom multiple skleroze. Usporediti ćemo ih s mehanizmima, koji se aktiviraju tijekom autoimunosne geneze oštećenja u SŽS. Osim toga, ukazati ćemo na moguća terapijska svojstva MT i drugih egzogeno primijenjenih antioksidansa i okarakterizirati njihov odnos prema MT.


Istraživački tim
Prof.dr.sc. Biserka Radošević Stašić biserkars@medri.uniri.hr
Tanja Grubić Kezele, dr.med. tanja.grubic@medri.uniri.hr
Doc.dr.sc. Hrvoje Jakovac hrvoje.jakovac@medri.uniri.hr
Markus Kipp, Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. mkipp@ukaachen.de
Hj.jpg

Doc.dr.sc. HRVOJE JAKOVAC, dr.med.

Medicinski fakultet

e-pošta: hrvoje.jakovac@medri.uniri.hrMEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 411 11 12