Racionalizacija razvoja multidisciplinarnih istraživanja makro i mikro sustava primjenom super-računalnih simulacija


Multidisciplinarni pristup uspostavi numeričkog eksperimenta baziranog na računalnoj  dinamici fluida  (eng. Computational Fluid Dynamic, u nastavku CFD) omogućuje racionalni razvoj sustava bitno različitih karakterističnih duljina.

U sklopu predloženog istraživanja na polju vodnih turbina postavit će se tzv. "Virtualni laboratorij" za numeričko određivanje karakteristika vodnih turbina baziran na primjeni CFD-a. Numerički eksperiment će omogućiti ispitivanje vodnih turbina u širokom radnom području čime bi se na brz i efikasan način mogle odredit značajke ispitivane turbine zadovoljavajuće točnosti.  Karakteristike vodne turbine biti će moguće odrediti neovisno o veličini ili tipu turbine, a za što je kod eksperimentalnih ispitivanja  potrebno koristiti više laboratorija. "Virtualni laboratorij" će se prethodno fino podesiti usporedbom izračunatih sa izmjerenim podacima čime će se opravdat kao zamjena skupim eksperimentalnim mjerenjima.U konačnici će se "Virtualni laboratorij" primijeniti na projekt idejnog rješenja revitalizacije postojeće protočne turbine snage 25 MW.

U polju brodogradnje primijenit će se CFD na neugodne probleme parametarskog ljuljanja brodova koje se javlja nepogodnom kombinacijom prirodnih, operacijskih i dizajnerskih parametara. Za efikasno rješavanje tako složenog problema nužno je formiranje tzv. "Virtualnog bazena" koji predstavlja nadomjestak stvarnim bazenima i modelskim ispitivanjima, a omogućuje brzo i efikasno ispitivanje. Ovim sustavom će se još u fazi projektiranja uočiti mogućnost pojave ovog fenomena te će se korekcijom oblika trupa to nastojati izbjeći.

Iako je CFD originalno razvijen za potrebe industrije, multidisciplinarni pristup u istraživanju različitih fenomena afirmirao je numeričke simulacije i na polju biomedicine . Recentna pilot istraživanja endodontske irigacije u dentalnoj medicini uporabom CFD-a daju poticaj daljnjoj analizi i poboljšanju kliničkog postupka čija se uspješnost do sada ocjenjivala isključivo skupim analizama posljedičnih učinaka. "Virtualnom irigacijom" produbit će se spoznaje fenomena kretanja irigatora tijekom kliničkih postupaka te će se omogućiti široka primjena ovakvog modela istraživanja u dentalnoj medicini i pratećoj industriji.


Istraživački tim
Zoran Mrša, Red.prof.dr.sc. mrsa@riteh.hr
Alen Braut alen.braut@medri.hr
Anton Turk, dr.sc. anton.turk@riteh.hr
Zoran Čarija, Izv.prof.dr.sc. zcarija@riteh.hr
Damir Šnjarić damirsnjaric@gmail.com
Milan Jurjević milanjurjevic@hotmail.com
No photo

Izv.prof.dr.sc. ZORAN CARIJA, dipl.ing.

Tehnički fakultet