Uloga mikroRNA u nastanku oštećenja krvnih žila koje uzrokuje kronična bubrežna bolest


Kronična bubrežna bolest uzrokuje kalcifikaciju krvnih žila i aterosklerozu. S obzirom na porast incidencije oboljelih od KBZ, ali i komplikacija same bolesti te posljedično povećane smrtnosti u istih pacijenata, pojavila se potreba za traženjem novih prediktora koji bi što ranije uputili na dijagnozu razvitka vaskularne kalcifikacije, predvidjeli progresiju bolesti, ali i poboljšali procjenu terapije koja se provodi. U našem istraživanju plan nam je fokusirati se upravo na moguće prediktore oštećenja krvnih žila uzrokovanog bubrežnom bolešću, te smo u tu svrhu odabrali opsežnu studiju mikroRNAs obzirom da su ključne u staničnim događajima prilikom kalcifikacije krvnih žila. MikroRNAs su malene, ne- kodirajuće RNA molekule koje modificiraju glasničku RNA, te na taj način imaju važnu funkciju tijekom embriogeneze ali i u odraslih jedinki. Kompleksnost aktivnosti miRNAs je u činjenici što pojedina miRNA može djelovati na multiple glasničke RNA, dok istovremeno na jednu glasničku RNA može djelovati nekoliko različitih miRNA. Ono što je značajno za djelovanje miRNAs je to što su uz staničnu aktivnost prisutne i u cirkulaciji te su pogodne kao serumski biomarkeri. Stoga smo odlučili u ovoj studiji analizirati tri "žilne" miRNAs za koje je poznato da su eksprimirane u arterijama i ključne za stanična događanja u VSMC. Ispitat ćemo promjenu ekspresije mikroRNAs u serumu oboljelih od kroničnog bubrežnog oboljenja prilikom različitih stadija bolesti, te također u kulturi glatkih mišićnih stanica krvožilnog podrijetla. Hipoteza našeg istraživanja je da ćemo in vitro i in vivo dokazati promjenu ekspresije mikroRNAs u kardiovaskularnim oboljenjima, ali i identificirati koje su od ispitivanih miRNAs najtočniji prediktor vaskularne kalcifikacije. Zaključno, rezultati ovog projekta mogli bi potencijalno rezultirati unaprjeđenjem dijagnostike kalcifikacije krvnih žila, razvojem učinkovitijih testova probira i intelektualnim vlasništvom.


Istraživački tim
prof.dr.sc. Željko Fučkar, profesor emeritus zeljko.fuckar@medri.uniri.hr
prof.dr.sc. Anton Maričić anton.maricic@medri.uniri.hr
Silvija Lukanović, dr.med. silvija.lukanovic@medri.uniri.hr
prof.dr.sc. Dragica Bobinac dragica.bobinac@medri.uniri.hr
dr.sc. Tanja Ćelić tanja.celic@medri.uniri.hr
prof.dr.sc. Sanjin Rački sanjin.racki@medri.uniri.hr
dr.sc. Melita Kukuljan, viši predavač melita.kukuljan@uniri.hr
Antun Gršković, dr.med. antun.grskovic@medri.uniri.hr
nasl doc.dr.sc. Josip Španjol, dr.med. josip.spanjol@medri.uniri.hr
dr.sc. Dean Markić, dr.med. dean.markic@medri.uniri.hr
Edo bazdulj, dr.med. edo.bazdulj@medri.uniri.hr
3037 xsmart4.jpg crop

prof.dr. sc. DRAGICA BOBINAC, doktor medicine

Medicinski fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

e-pošta: dragica.bobinac@medri.uniri.hr
mobitel: 091/1651-210
prostorija: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Zavod za anatomiju


javni profil UNIRI

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google znalac 886 14 19