Tekst prema tekstu: Intertekstualnost u akademskom diskursu


Istraživanje intertekstualnih odnosa u akademskom diskursu nastavlja se na dosadašnja tekstološka i pragmalingvistička istraživanja koja su članovi istraživačkog tima provodili u okviru projekta što ga je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Stanje istraženosti područja i dosadašnji prinosi istraživačkog tima. Nastavljajući se na dobra (ali nedostatna i diskontinuirana) hrvatska iskustva ne samo u proučavanju nadrečenične jezične razine nego i u tekstnolingvističkim i pragmalingvističkim opisima hrvatskoga jezika, odnosno jezične komunikacije, razvili smo teorijsko‑metodološki okvir za bavljenje tekstom u hrvatskom jezikoslovlju. Svoja smo postignuća prezentirali na većem broju znanstvenih konferencija, objavili smo ih u zbornicima radova i u znanstvenim časopisima. Objavljena je i jedna autorska znanstvena knjiga. Na hrvatski jezik prevedeno je (i objavljeno) kapitalno djelo iz područja lingvistike teksta.

Opis daljnjeg istraživanja. Nakon višegodišnjeg istraživanja različitih tekstualnih i diskursnih praksi usmjeravamo se na sustavna istraživanja akademskih (znanstvenih) tekstova, ali i akademskog diskursa u svoj njegovoj kompleksnosti. Naš je cilj ustanoviti tipove intertekstualnih veza u akademskoj komunikaciji (i pisanoj i govorenoj), ali i upozoriti na načine na koje se te veze ekspliciraju. Istraživanja će se provoditi na korpusu hrvatskih znanstvenih tekstova. U analizi tekstova primjenjivat će se različiti postupci, od klasičnih filoloških (tekstoloških) do onih koji pripadaju analizi teksta/diskursa. U pristupu tekstovima uvijek će se na umu imati komunikacijske potrebe u akademskoj zajednici te očekivanja od konkretne komunikacijske aktivnosti.

Važnost za riječku akademsku zajednicu. Po tekstološkim je i pragmalingvističkim istraživanjima riječki Odsjek za kroatistiku već prepoznat u hrvatskoj akademskoj zajednici. Objavljivanje će naših radova povećati vidljivost Odsjeka, Fakulteta i Sveučilišta. Moguća je suradnja s ostalim trima riječkim filološkim odsjecima. Dodatno, planirana istraživanja intertekstualnosti u akademskom diskursu mogu također uvelike pridonijeti sagledavanju tekstološkog (filološkog) aspekta plagiranja na koje je već više puta upozoravano na Sveučilištu u Rijeci.


Istraživački tim
Nikolina Palašić, prof., asistent npalasic@ffri.hr
dr. sc. Mihaela Matešić, doc. mmatesic@ffri.hr
P4130038 4

Dr. sc. LADA BADURINA, red. prof.

Filozofski fakultet

prostorija: F-705
e-pošta: lbadurin@ffri.hr
mobitel:

Hrvatska znanstvena bibliografija

Academia.edu

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac 202 7 5