Istraživanje ponašanja karbonatnih stijena s ciljem dokazivanja trilinearnog kriterija čvrstoćeIstraživanja mehaničkih svojstava vapnenačkih stijena hrvatskog krša provest će se sa ciljem dokazivanja trilinearnog kriterija čvrstoće. Najnovija terenska istraživanja pokazuju da za krte stijene „glatki“ kriteriji čvrstoće ne opisuju njihovo ponašanje na pravi način već da je primjereniji „S“ oblik kriterija čvrstoće koji se u analizama prevodi u trilinearni kriterij. Ispitivanja će se provesti u tri laboratorija u Hrvatskoj. U dva laboratorija Instituta IGH i u Geotehničkom laboratoriju Građevinskog fakulteta u Rijeci. Pored intaktne stijene ispitivat će se i stijenska masa. Kako bi se čim više eliminirao utjecaj nehomogenosti i anizotropnosti stijene, ispitivanja intaktnih uzoraka provest će se na vapnencu iz bračkog kamenoloma. Ista je stijena ispitivana i tijekom prethodnih istraživanja. Stijenska masa koja pored intaktnih fragmenata sadrži i diskontinuitete, također će se ispitivati u laboratoriju. Laboratorijska oprema omogućava korištenje valjkastih uzoraka promjera do 150 mm i visine 300 mm. Uzorci stijenske mase oblikovat će se na dva načina. Prvi način podrazumijeva bušenje na terenu pri čemu će se voditi računa da gustoća diskontinuiteta bude adekvatna promjeru uzorka. Drugi način podrazumijeva formiranje ispucalog uzorka u laboratoriju na način da se valjkasti uzorak frakturira pri jednoosnom stanju naprezanja. Promatranja u istraživačkim podzemnim laboratorijima pokazuju da trilinearni kriterij bolje opisuje čvrstoću stijene od „glatkih“ kao što je Hoek-Brownow. Istraživanjima se želi pokazati da intaktna stijena i stijenska masa imaju„S“ oblik kriterija čvrstoće što značajno utječe na rezultate numeričkih analiza i posljedično na projektna rješenja podzemnih građevina.


Istraživački tim
mr.sc.Alka Korin-Lustig,dipl.ing.mat. lustig@gradri.uniri.hr
prof.dr.sc. Leo Matešić, dipl.ing.građ. l.matesic@geokonzg.com
dr.sc. Nataša Štambuk Cvitanović, docent, dipl.ing.građ. nstambuk@gradst.hr
dr.sc. Boris Kavur, naslovni docent na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu boris.kavur@igh.hr
1312 ivan vrkljan copy.jpg crop

prof.dr.sc. Ivan Vrkljan, dipl.ing.rud.


e-pošta: ivan.vrkljan@gradri.hr