Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje - europski zahtjevi i hrvatska rješenja


Fokus istraživanja su najnoviji trendovi u zdravstvu. Glavni ciljevi su znanstvena analiza povezanosti instituta i instrumenata tržišnog natjecanja i prava socijalne sigurnosti (s jedne strane poštivanje pravila tržišnog natjecanja, s druge strane granice socijalne sigurnosti i načela supsidijarnosti utvrđene presudama Europskog suda). Istražit će se način funkcioniranja instituta, zaštitnih mehanizama i modela socijalne sigurnosti, čija su temeljna načela uzajamnost i solidarnost u kontekstu tržišnoga natjecanja (liberalizacija, dereguliranje tradicionalnih javnih službi i usluga).
Posebno će biti analiziran odnos javnog i privatnog, odnosno pitanja elementa socijalnosti u prekograničnom kao i u nacionalnom pružanju zdravstvenih usluga. Ono što će predstavljati jedno od najkompleksnijih pitanja u budućnosti su presude Europskog suda jer je legislativa EU (Direktiva o uslugama i Direktiva o pacijentima) omogućila pacijentima traženje kvalitetnijeg i što ranijeg medicinskog tretmana u drugoj državi članici uz traženje povrata troškova za taj tretman sukladno pravilima socijalnog osiguranja države članice pripadnosti. Države članice EU pa tako i RH nisu uvijek sklone postupati in favorem pacijenata, te će ova pitanja u budućnosti zaokupljati nacionalne vlasti država članica jer će prekogranično pružanje zdravstvenih usluga uz sve veći tehnološki razvoj u personaliziranoj medicini zahtjevati i rješavanje otvorenih pravnih pitanja ostvarivanja nadoknade troškova, te pitanje zahtjeva prethodne autorizacije tremana u inozemstvu kao uvijeta za nadoknadu bolničke i izvanbolničke skrbi. Pravno i etičko pitanje bit će postoje li privilegirane ili manje privilegirane skupine i kako to regulirati u nacionalnim zakonodavstvu RH. Buduće fleksibilne strukture koje će se stvoriti u hrvatskom sustavu socijalne sigurnosti morat će imati alokacijske i inovacijske učinke. Za tržišno natjecanje to znači povećavanje potencijala davatelja usluga koji posjeduju potencijal za usluge personalizirane medicine (skrojene po mjeri pacijenta) i usmjerene na potrebe pacijenta. Tržišno natjecanje moguće je dopustiti i u područjima gdje sigurnost služi socijalnim funkcijama. Pretpostavka je regulacija privatnog osiguranja i sprječavanja selekcije rizika.


Istraživački tim
Vanja Smokvina, dr. sc. vsmokvina@pravri.hr
Dario Đerđa, izvanredni profesor, dr. sc. dariod@pravri.hr
Nada Bodiroga-Vukobrat, redoviti profesor, dr. sc. nadab@pravri.hr
Adrijana Martinović, dipl. iur. adrijana@pravri.hr
Sanja Barić, izvanredni profesor, dr. sc. sbaric@pravri.hr
Matija Miloš, LLM mmilos@pravri.hr
Martina Bajčić, univ. spec. iur. mbajcic@pravri.hr
Sandra Laleta, docent, dr. sc. sandra@pravri.hr
Ana Pošćić, docent, dr. sc. aposcic@pravri.hr
Nada 1

prof.dr.sc. NADA BODIROGA-VUKOBRAT

Pravni fakultet
MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar