Utjecaj strojne ventilacije na nishodnu regulaciju imunološkoga odgovora u bolesnika s teškom ozljedom mozga i moždanim krvarenjem


Oštećenja mozga, osobito teška ozljeda mozga i opsežno moždano krvarenje, vodeći su uzrok smrtnosti i trajnih neuroloških oštećenja u ljudi. Bolesnici s opsežnim oštećenjima mozga zahtijevaju strojnu ventilaciju koja se provodi najčešće invazivnim održavanjem dišnoga puta. Invazivno održavanje dišnoga puta, osobito endotrahealna intubacija uz primjenu strojne ventilacije često dovodi do mnogobrojnih komplikacija kao što je ventilatorom uzrokovana upala pluća. Razvoj ventilatorom uzorkovane upale pluća javlja se u znatno većem postotku u bolesnika s teškim oštećenjima mozga nego li u strojno ventiliranih bolesnika bez oštećenja središnjega živčanog sustava. Rana dijagnostika i prepoznavanje komplikacija strojne ventilacije značajno poboljšava ishod liječenja. Stoga je cilj ovog istraživanja ispitati učinkovitost ultrazvučne primjene u uspostavljanju i održavanju pohodnosti dišnih puteva u strojno ventiliranih bolesnika te ispitati mogućnost uporabe ultrazvuka u ranoj dijangostici ventilatorom uzrokovane upale pluća u strojno ventiliranih bolesnika. Rano prepozavanje komplikacije strojne ventilacije značajno bi doprinjelo ranijem ciljanom liječenju strojno ventiliranih bolesnika s oštećenjem mozga, a što bi značajno poboljšalo njihovo liječenje i ishod liječenja. Dodatno, ovim istraživanjem nastojat ćemo razjasniti mehanizme nishodne regulacije imunološkoga odgovora u bolesnika s teškom ozljedom mozga i u bolesnika s opsežnim moždanim krvarenjima prećenim prodorom krvi u ventrikulski sustav. Rasvjetljavanje mehanizama nishodne regulacije imunoloških parametara, osobito stanične imunosti u bolesnika s opsežnim oštećenjem mozga stvorilo bi mogućnost za daljnja istraživanja koja bi doprinjela nalaženju novih strategija u liječenju bolesnika s teškim moždanim oštećenjima čiji se tijek dodatno komplicira primjenom strojne ventilacije.


Istraživački tim
Mirna Bobinac mirna.bobinac@medri.uniri.hr
Doc. dr. sc. Alen Protić alen.protic@medri.uniri.hr
Dr. sc. Siniša Dunatov sinisa.dunatov@uniri.hr
Doc. dr. sc. Igor Antončić igor.antoncic@uniri.hr
Dr. sc. Indira Radin Mačukat indira.radin.macukat@medri.uniri.hr
Doc. dr. sc. Vlatka Sotošek Tokmadžić vlatkast@medri.uniri.hr
Janja Kuharić janja.kuharic@medri.uniri.hr
Prof. dr. sc. Mitja Laniščak mitja.laniscak@klinika-golnik.si
Dr. sc. Robert Marčun robert.marcun@klinika-golnik.si
No photo

Prof.dr.sc. ALAN ŠUSTIĆ, dr.med.

Medicinski fakultet
Fakultet zdravstvenih studija