Modeliranje i vibracijska dijagnostika rotacijskih strojeva


Rotacijski strojevi su tijekom svog životnog vijeka podložni raznim kvarovima te se javlja potreba kvalitetne dijagnostike njihovog stanja tijekom rada. Postoje razni pristupi održavanja a primjenom Aktivnih Magnetskih Ležajeva-AML-a koji svojstveno već posjeduju ugrađene senzore, ostvaruju se preduvjeti za primjenu naprednog prediktivnog održavanja – održavanja zasnovanog na stvarnom stanju stroja.
Primjena centraliziranog upravljanja radijalnim AML-ima osim što pruža mogućnost primjene složenijih regulacijskih metoda a time i kvalitetniji način rješavanja problema nekolokacije aktuatora i senzora kod elastičnih rotora, otvara i mogućnost identifikacije modalnih parametara rotora i ostalih signifikantnih uzoraka koji su povezani sa stanjem rotacijskog stroja poput prekomjerne istrošenosti brtvi kompresora, pojave kontakta između rotora i statora kao i pojave puknuća osovine itd.
Očekuje se razvoj dijagnostičkog modula za detektiranje kvarova na rotorima u različitim uvjetima rada (stacionarni i prijelazni). Imajući u vidu da odziv kratkotrajne prijelazne pojave u sebi sadrže razne korisne informacije o stanju sustava poseban naglasak je dan istraživanju mogućnosti detekcije kvara rotacijskog stroja primjenom Wigner-Ville distribucija , Hilbertove transformacije, Valićne transformacije (Wavelet transform).
Osim razvoja dijagnostičkog alata u sklopu „pametnog“ centraliziranog sustava upravljanja AML-a prethodno će se razviti i alati za potrebe dijagnostike rotacijskih strojeva oslonjenih pomoću konvencionalnih kliznih i kotrljajućih ležajeva primjenom FFT transformacije.
Za pravilnu interpretaciju mjerenja vibracijskog odziva rotora nije dovoljno samo mjeriti već i izraditi simulacije numeričkih modela te provesti korelaciju rezultata simulacije i mjerenja. Stoga se očekuje razvoj numeričkih modela sposobnih simulirati razne kvarove koji se javljaju na rotacijskim strojevima.
Razvojem centraliziranog sustava upravljanja AML-a s integriranom dijagnostikom stanja rotacijskog stroja ostvarile bi se pretpostavke za uspostavu jedinstvenog kompetencijskog centra u široj regiji PGŽ i RH za aktivno upravljanje i dijagnostiku rada modernih rotacijskih strojeva koji bi se mogli pojaviti u PG županiji ukoliko dođe do realizacije projekta LNG terminala.


Istraživački tim
Dr. sc. Sanjin Braut, izvanredni profesor sbraut@riteh.hr
580 braut s.jpg crop

Izv.prof.dr. sc. SANJIN BRAUT, dipl.ing.

Tehnički fakultet

prostorija: 2-180
e-pošta: sanjin.braut@riteh.hr
mobitel:MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 42 3 0