Ekološko modeliranje u obalnom području Riječkog zaljeva


Dugoročni cilj projekta jest održivi razvoj na području Kvarnera, imajući u vidu budući suživot u razvoju industrijskih i lučkih kapaciteta, razvoju turizma, odnosno stvaranju povoljnih ekoloških uvjeta za život. Predloženo interdisciplinarno znanstveno istraživanje bavi se kompleksnim ekološkim modelom u obalnom području Riječkog zaljeva. Metodološki, projekt je podijeljen u četiri skupine aktivnosti koje su međusobno uvjetovane:

- mjerenja i mikrobiološka analiza;

- modeliranje utjecaja voda s kopna i hidrološki utjecaji;

- numeričko modeliranje strujanja u obalnom području;

- prediktivni modeli.

Glavni cilj istraživanja je osiguranje preduvjeta i postavljanje temelja za uspostavu sustava trajnog monitoringa i predikcije onećišćenja mora u Riječkom zaljevu. U sklopu glavnog cilja projekt ima za ciljeve sljedeće:

- definirati optimalne lokacije za vršenje mjerenja onećišćenja morske vode u Riječkom zaljevu;

- upotrebom predikcijskih modela omogućiti predviđanje stanja onečišćenosti na obalnim točkama od interesa (plažama) te omogućiti postavljanje pouzdanijeg i jednostavnijeg sustava mjerenja onečišćenja;

- prikupiti i obraditi podatke o hidrologiji Rječine i drugih manjih dotoka u Riječkom;

- uspostaviti računalni model strujanja mora i stanja onečišćenja u Riječkom zaljevu koji kao ulazne podatke koristi podatke o hidrologiji, mikrobiološka mjerenja te atmosferske i oceanografske podatke.

Interdisciplinarnost predloženog znanstvenog istraživanja predstavlja povoljan faktor glede znanstvene atraktivnosti tema koje se planiraju publicirati kroz spoj tehničkog, numeričkog i biološkog istraživanja, a time se proširuje istraživački portfelj šireg tima. Modeliranje strujanja u rijekama nadopunjuje se interakcijom rijeka – more te modeliranjem strujanja mora; predikcijski modeli primijenit će se na realnu bazu mikrobioloških i okolišnih fizikalnih parametara i utjecati na program mjerenja.

Sveučilište u Rijeci usmjerilo bi se i na istraživanja vezana uz more i priobalje, ostvarilo bi se sinergijsko povezivanje sastavnica Sveučilišta (Tehničkog, Medicinskog i Građevinskog fakulteta) na realizaciji pojedinih segmenata projekta.

 


Istraživački tim
izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević, dipl.ing. lado.kranjcevic@riteh.hr
Stefan Ivić, dipl. ing. stefan.ivic@riteh.hr
doc. dr.sc. Jerko Škifić skific@riteh.hr
doc. dr. sc. Siniša Družeta, dipl. ing. sinisa.druzeta@riteh.hr
prof. dr. sc. Luka Sopta lsopta@riteh.hr
Bojan Crnković, doktor znanosti bojan.crnkovic@uniri.hr
mr.sc. Marin Glad, dipl.ing. marin@zzjzpgz.hr
Iva Mrša Haber, prof.mat. i fiz. ivamrsahaber@gmail.com
prof. dr. sc. Senka Maćešić, mag. educ. math. et phys. senka.macesic@riteh.hr
Marko Čavrak, doktor znanosti mcavrak@gmail.com
doc.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.ing. darija@zzjzpgz.hr
izv. prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic, dipl. ing. nelida@riteh.hr
dr.sc. Dražen Lušić, dipl.sanit.ing. drazen.lusic@medri.uniri.hr
Adrijana Radošević, mag.ing.mech arados@riteh.hr
mr.sc. Arijana Cenov, dipl.ing. arijana@zzjzpgz.hr
178 lado1.jpg crop

izv. prof. dr. sc. LADO KRANJČEVIĆ, dipl. ing.

Tehnički fakultet

prostorija: 2-36
e-pošta: lado.kranjcevic@riteh.hr
mobitel: 0914514892

izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX