Uloge temeljnih imunoloških mehanizama u nadzoru herpesvirusnih infekcija i razvoj novih virusnih cjepiva i vektora za cjepiva


Grupe znanstvenika na Zavodu za histologiju i embriologiju i Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci već dugi niz godina istražuju imunološki nadzor virusnih infekcija, kao i virusne mehanizme za opiranje imunološkom nadzoru. Tijekom proteklog razdoblja ovi znanstvenici su objavili niz značajnih istraživanja u kojima je podrobno opisana uloga pojedinih komponentni imunološkog nadzora u nadzoru citomegalovirusne infekcije, odnosno u patogenezi ovog virusa. Posljednjih nekoliko godina, u sklopu projekta MZOS kao i nekoliko međunarodnih projekata (ERC, NIH R01) pobliže istražuju ulogu receptora NKG2D i virusne regulacije staničnih liganada za ovaj receptor. Od posebnog je interesa otkriće da rekombinantni citomegalovirus, kojemu je ugrađen stanični ligand za NKG2D receptor potiče snažni imunološki odgovor u odnosu na kontrolni virus. Ovaj rezultat je iskorišten za  razvoj ''pametnih'' cjepiva utemeljenih na genetički modificiranim živim virusima. Osim spomenutog, rezultati istraživanja u sklopu drugih projekata ove znanstvene skupine imaju za cilj doći do novih fundamentalnih otkrića u virusnoj imunologiji. Vrlo ambiciozan plan istraživanja financijski prate međunarodni znanstveni projekti, te intenzivna suradnja s nekoliko prestižnih znanstvenih skupina u svijetu.

 


Istraživački tim
prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš, dipl. ing. kemije tihana.lenac@medri.uniri.hr
Ilija Brizić, mag.ing.biotechn. ilija.brizic@medri.uniri.hr
dr.sc.Berislav Lisnić, dipl.ing. berislav.lisnic@medri.uniri.hr
Tihana Tršan, dipl.ing.bioteh. tihana.trsan@medri.uniri.hr
Lea Hiršl, mag.biol.mol. lea.hirsl@medri.uniri.hr
dr.sc.Maja Arapović, dr.vet.med. maja.mitrovic@uniri.hr
dr.sc.Vanda Juranić Lisnić, dipl.ing.bioteh. vanda.juranic@medri.uniri.hr
Dr.sc.Johanna Reichl, dipl.biol. johanna.juliar@medri.uniri.hr
prof.dr.sc. Jelena Tomac, dr.med. jelena.tomac@uniri.hr
prof.dr.sc. Astrid Krmpotić, dr.med. astrid.krmpotic@medri.uniri.hr
2342 p1270027.jpg crop

Prof. Dr. Stipan Jonjic, MD

Medicinski fakultet

prostorija: Zavod za histologiju i embriologiju
mobitel: 091/1651206
e-pošta: stipan.jonjic@medri.uniri.hrMEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar